RPP po raz trzeci podwyższa stopy procentowe - Prosta strona podatków
Gorące tematy
Czy w przypadku złej obsługi ze strony urzędnika skarbówki złożysz na niego skargę?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
38%

Tak, skorzystam ze swojego prawa.

22 głosów
59%

Nie, bo i tak nie przyniesie to żadnego skutku.

34 głosów
3%

Nie wiem jak to zrobić.

2 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także
RPP po raz trzeci podwyższa stopy procentowe
Redakcja
http://sxc.hu/

RPP po raz trzeci podwyższa stopy procentowe

Podziel się tym artykułem:   

Rada Polityki Pieniężnej po raz trzeci w tym roku zdecydowała o podwyżce stóp procentowych. Pierwszą i drugą zmianę wprowadzono w styczniu i w kwietniu br.

Istotnym czynnikiem szybkiego zacieśnienia polityki pieniężnej zdaniem RPP, jest wzrost cen dóbr także z sektorów innych niż żywność i energia.

 

Po dwudniowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, podwyższono stopy procentowe o 0,25 pkt. proc. W konsekwencji od 12 maja 2011 roku obowiązują nowe, wyższe stawki:

 

•    stopa referencyjna 4,25% w skali rocznej,
•    stopa lombardowa 5,75% w skali rocznej,
•    stopa depozytowa 2,75% w skali rocznej,
•    stopa redyskonta weksli 4,50% w skali rocznej.

 

Stopa kredytu lombardowego wzrosła z 5,50 do 5,75%. W wyniku takich zmian od 12 maja br. obowiązują wyższe odsetki od zobowiązań podatkowych, zamiast 13 wynoszą 13,5%.

 

Obecnie odsetki od zaległości podatkowych stanowią 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim plus 2 punkty procentowe, jednak nie mniej niż 8 proc.

 

Odsetki od zobowiązań podatkowych

Odsetki    Odsetki obniżone    Obowiązują od

 

13,5%      10,13 %                  12.05.2011

13,0%      9,75 %                    06.04.2011

 

12 maja 2011 wzrosły również odsetki maksymalne, stanowiące 4-krotność stopy lombardowej NBP. Podstawa prawna Art. 359 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz.93, z późn. zm.).

 

Odsetki maksymalne

 

Stawka           Obowiązuje od

 

23% rocznie    12.05.2011

 

22% rocznie    06.04.2011

Podziel się tym artykułem: