Rozliczenie PIT przez urząd skarbowy a kontrola podatkowa
Justyna Nowak
FreeImages
Podatnik.Info

Rozliczenie PIT przez urząd skarbowy a kontrola podatkowa

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

  

Do tego potrzebuje jedynie podejrzenia, że nasze wydatki są większe niż dochody, co jest możliwe np. jeśli podane w zeznaniu kwoty zostały nieprawidłowo obliczone.

   

Warto jednak zauważyć, że od tego roku część obywateli może skorzystać z automatycznego rozliczenia PIT przez urząd skarbowy. Czy w związku z tym, te osoby są mniej narażone na kontrolę podatkową?

   

Rozliczenie PIT przez urząd skarbowy – „Twój e-PIT”

Od 15 lutego 2019 roku na portalu podatkowym dostępna jest usługa „Twój e-PIT”. To narzędzie, z którego w tym roku mogą korzystać obywatele rozliczający się na drukach PIT-37 oraz PIT-38. Dzięki danym z rejestrów KAS oraz formularzom przesłanym do urzędów skarbowych przez pracodawców (PIT-11 oraz PIT-8c), usługa automatycznie uzupełnia deklaracje podatkowe, tak jak Program PIT Pro 2018/2019.

  

W rezultacie po zalogowaniu do swojego profilu każdy podatnik otrzyma gotowy, wypełniony PIT. Niestety rozliczenie PIT przez urząd skarbowy nie bierze pod uwagę większości przysługujących nam ulg i odliczeń. Trzeba te dane wprowadzić ręcznie i dopiero po dokładnej weryfikacji można gotowy formularz przesłać do fiskusa. Brak informacji o ulgach itp. nie stanowi dla urzędu powodu do wszczęcia kontroli – jednak jest to niekorzystne z punktu widzenia podatnika.

  

Rozliczenie PIT przez urząd skarbowy. Jak to wygląda w praktyce?

Formularze udostępnione przez platformę „Twój e-PIT” możemy zaakceptować lub ewentualnie nanieść na nie poprawki i wysłać PIT do urzędu skarbowego

  

Pomimo założeń MF, rozliczenie PIT przez urząd skarbowy ma wiele wad i w żadnym wypadku nie wyklucza prawdopodobieństwa kontroli podatkowej. Co więcej, eksperci finansowi twierdzą, że samodzielna korekta PIT-u przez podatnika może być powodem, dla którego fiskus postanowi dokładniej przyjrzeć się naszym dochodom.

 

Kto ponosi odpowiedzialność za błędnie wypełniony formularz?

Zdarza się, że w deklaracjach wypełnionych przez urzędy skarbowe mogą pojawiać się błędy – może być to wynik niepoprawnie wypełnionego formularza PIT-11 przez pracodawcę lub pomyłki systemu. Jeśli zdecydujemy się na rozliczenie PIT przez urząd skarbowy i okaże się, że nasze zeznanie podatkowe zawiera nieprawdziwe dane, to według najnowszych przepisów fiskus ma obowiązek samodzielnie skorygować błędną deklarację. Jeżeli pomyłka leży po stronie urzędu skarbowego, nie poniesiemy żadnych konsekwencji z tego tytułu. Nie będą także naliczane ustawowe odsetki za zwłokę w płatnościach wynikających z powodu podania niepoprawnych danych w rozliczeniu podatkowym.

 

Jeżeli jednak nie zdecydowaliśmy się na rozliczenie PIT przez urząd skarbowy i dokumenty  wypełniliśmy samodzielnie, a przez naszą pomyłkę druk został źle uzupełniony – US na pewno zażąda wyjaśnień oraz złożenia korekty i zapłacenia należnego podatku wraz z odsetkami.

 

Kontrola podatkowa przy rozliczeniu PIT przez urząd skarbowy

Urząd skarbowy ma 5 lat na skontrolowanie poprawności złożonej przez nas deklaracji podatkowej. Z tego powodu należy przechowywać wszystkie dokumenty np. rachunki albo paragony uprawniające nas do korzystania ze zniżek i ulg. Po 5 latach gasną nasze zobowiązania podatkowe, co oznacza, że nawet jeśli deklaracja została wypełniona błędnie – po upływie tego czasu nie poniesiemy żadnej odpowiedzialności. Przy samodzielnym wypełnianiu PIT-u musimy liczyć się z tym, że w przypadku błędnie uzupełnionej deklaracji fiskus może zainteresować się naszym zeznaniem podatkowym i rozpocząć kontrolę. 

 

Aby przystąpić do kontroli, urząd skarbowy musi nas powiadomić o jej wszczęciu co najmniej 7 dni wcześniej. Jeśli z jakiegoś powodu kontrola nie rozpocznie się terminowo – US musi wystosować kolejne zawiadomienie z zachowaniem tygodniowego okresu poprzedzającego.

Kontrola skarbowa może:

  • zostać wszczęta na zlecenie zewnętrznego organu prowadzącego postępowanie dotyczące przestępstwa,

  • dotyczyć nieopodatkowanej działalności gospodarczej,

  • dotyczyć przychodów z nieznanych źródeł,

  • być związana z kontrolą kas fiskalnych (w tym wypadku nie wymaga wcześniejszego zawiadomienia),

  • zostać wszczęta wskutek czyjegoś zawiadomienia.

  

Kontrola podatkowa ma na celu sprawdzenie, czy jako obywatele wywiązujemy się z obowiązków, jakie narzuca na nas prawo podatkowe. Kontrole – nawet te, które stwierdzają pewne niezgodności – nie zawsze kończą się sankcjami finansowymi. Bardzo często zostajemy zobowiązani do poprawy niedociągnięć i wprowadzenia pewnych zmian zgodnie z przepisami podatkowymi. Tym samym nie zostaje na nas nałożona żadna kara.

   

Aby mieć pewność, że naszą deklarację wypełniliśmy poprawnie, warto skorzystać z Programu PIT Pro, który pomaga szybko i sprawnie uzupełnić formularz. Dzięki temu zaoszczędzimy czas, a dokumenty – drogą elektroniczną – błyskawicznie prześlemy do fiskusa.

   

Jak rozliczyć PIT-37 za 2018?  To nic prostszego! Sprawdź nasz krótki film instruktażowy o wypełnianiu deklaracji PIT-37 w roku podatkowym 2019: 

   

Rozlicz PIT za 2018 Programem PIT lub Online już dziś

  

Autor artykułu: Justyna Nowak

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Działalność prowadzona w domu, czy musisz mieć osobny gabinet? Rozliczamy PIT 2019