Rozliczenie PIT-38 bez formularza PIT-8C. Czy jest to...
Justyna Nowak
Podatnik.info
Podatnik.Info

Rozliczenie PIT-38 bez formularza PIT-8C. Czy jest to możliwe w PIT 2019/2020?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Przejdź do akapitów:


Przychody, które musisz wykazać w PIT-38 – za rok 2019


Deklaracja PIT-38 dotyczy każdego podatnika, który rozliczał przychody z tytułu:


 • zbycia papierów wartościowych,

 • realizacji praw wynikających z papierów wartościowych,

 • odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną,

 • objęcia udziałów w spółkach mających osobowość prawną lub wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,

 • odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną,

 • odpłatnego zbycia pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka)


Osiągając przychody z powyższych instrumentów finansowych i udziałów należy rozliczyć PIT-38. 2020 to rok, w którym muszą to zrobić wszyscy podatnicy realizujący wyżej wymienione transakcje w roku 2019. Przy rozliczeniu podatku odprowadzanego do urzędu skarbowego liczy się data odpłatnego zbycia papierów wartościowych, a nie data, kiedy poniesiono koszty uzyskania przychodu czy data nabycia prawa do realizowania zysków z takiego zbycia. 


Co jest bardzo istotne, PIT-38 nie jest dla Ciebie właściwy, jeżeli przychód lub starta wynikająca z realizacji praw z papierów wartościowych uzyskany został w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W takim przypadku wypełniasz PIT-36 lub jeżeli wybrałeś rozliczenie w podatku liniowym, PIT-36L


Nie otrzymałem PIT-8C. Czy muszę rozliczać PIT-38?


Koniec lutego dobiegł końca, a Ty wciąż nie otrzymałeś formularza PIT-8C? Przede wszystkim powinieneś sprawdzić, czy płatnik miał obowiązek jego wystawienia. Najczęściej jeżeli sprzedawałeś udziały lub papiery wartościowe poza rachunkiem inwestycyjnym, masz obowiązek samodzielnie wypełnić PIT-38. 


Jeśli Twoje przychody były opodatkowane ryczałtowo, to wypełnienie PIT-38 nie jest konieczne. Podatek zostanie pobrany bez rozliczenia.


Jeśli nie korzystasz z ryczałtu, to powinieneś skontaktować się z płatnikiem i ustalić, czy wystawił on zeznanie i wysłał je w terminie wskazanym przez urząd skarbowy. W przypadku, gdy płatnik twierdzi, że formularz PIT-8C został przez niego nadany na właściwy adres, poczekaj kilka pierwszych dni marca. Być może czas oczekiwania na dostarczenie przesyłki wynosi dłużej niż zwykle.


Jeżeli powyższe sposoby nie przyniosą oczekiwanego rezultatu, to zgodnie z posiadanymi informacjami musisz uzupełnić deklarację PIT-38.  Do swojego zeznania możesz dołączyć pisemną informację o tym, że Twój PIT-8C nie dotarł, a formularz został uzupełniony na podstawie danych posiadanych przez Ciebie. Pamiętaj o tym, że nie wpłynie to na ewentualne zawieszenie konieczności zapłaty odsetek z tytułu zwłoki.


PIT-8c − jak rozliczyć tę informację podatkową?


PIT-8c wypełnia płatnik. Do końca stycznia przekazuje on wypełniony dla podatnika formularz do urzędu skarbowego (to do niego należy dostarczenie informacji PIT-8c). Do końca lutego z kolei płatnik przekazuje do podatnika PIT-8c. Jak rozliczyć tę informację? Na 


Jak zająć się przekazaniem informacji PIT-8c do urzędu skarbowego? Robi się to wyłącznie drogą elektroniczną. A co z przekazaniem PIT-8c dla podatnika? Tu możesz wybrać przesłanie takiej informacji PIT-8c drogą elektroniczną (e-mailem) lub w formie dokumentowej.

 

Czy PIT-8c rozlicza się w zeznaniu rocznym? Tak. PIT-8c jest informacją, a nie deklaracją podatkową. 


W jaki sposób wypełnić PIT-38?


Rozpoczynając wypełnianie PIT-38  musisz mieć podstawowe informacje, które naniesiesz na formularz. Dotyczy to m.in.:


 • celu złożenia deklaracji,

 • numeru NIP lub PESEL,

 • roku, za który składane jest zeznanie,

 • informacji o dodatkowych załącznikach,

 • podpisu na sporządzonym zeznaniu.


Pamiętaj o tym, że przy uzupełnianiu formularza kwoty wyrażone w walutach obcych należy przeliczyć na złotówki według średniego kursu walut ogłaszanego przez NBP. Dotyczy to ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, poniesienia kosztu, wydatku lub zapłaty podatku.


Pozostaje jeszcze pytanie jak ma się zależność PIT-8c a PIT-37. Od stycznia 2019 roku podatnik rozlicza dochody wykazane na informacji PIT-8c tylko na formularzu PIT-38. Chyba, że dotyczą one prowadzenia działalności gospodarczej. Już przy rozliczeniu poprzedniego roku podatkowe, tylko informacje dotyczące sprzedaży papierów wartościowych i sprzedaży udziałów w spółkach ujmuje się na informacji PIT-38C. A PIT-37 uzupełnia się na podstawie informacji od płatnika PIT-11. 


 Zwróć uwagę na jedną z najważniejszych części w zeznaniu PIT-38, jest to pole C. dotyczące dochodów i strat. To właśnie tam musisz wykazać kwotę przychodów wraz z kosztami uzyskania lub wysokość poniesionej straty. Jeżeli nie otrzymałeś PIT-8C, zrób to na podstawie innych dokumentów, w których znajdziesz takie dane.  Jeśli nie jesteś tego pewien, załącz stosowną informację przy składaniu PIT-38. 2020 to rok, w którym musisz to zrobić, gdy osiągnąłeś dochody ze zbycia papierów wartościowych czy udziałów w spółkach w ubiegłym roku.


Pamiętaj, że jeżeli nie wypełnisz, któregoś pola w deklaracji PIT-38 dla urzędu skarbowego będzie to oznaczać, że kwota pochodząca z tego tytułu (z danej rubryki) wynosi 0 zł.  


Rozliczenie PIT-38 może być proste, jeśli zdecydujesz się na wypełnienie deklaracji za pomocą programu PIT PRO. Dzięki niemu będziesz miał pewność, że system wyłapie błędy i sprawdzi, czy uzupełniłeś wszystkie niezbędne pola. Po wysłaniu dokumentu otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru, które jest gwarancją, że PIT online został przez Ciebie prawidłowo wypełniony.


Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Jak rozliczyć stratę podatkową za 2018 od inwestycji kapitałowych w PIT-38?