Rozliczenie PIT 2019 a wspólna deklaracja podatkowa. Kiedy...
FreeImages
Podatnik.Info

Rozliczenie PIT 2019 a wspólna deklaracja podatkowa. Kiedy można składać wspólny PIT?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

 

Jak dokonać wspólnego rozliczenia za 2018?

Aby rozliczyć się wspólnie, należy najpierw dokonać obliczenia straty, kosztów  uzyskania przychodów, składek ZUS i ulg od dochodu osobno dla każdego z małżonków. Uzyskane w ten sposób podstawy opodatkowania należy następnie zsumować, a sumę tą podzielić na dwa. Od wyniku obliczany jest podatek i stosowana kwota zmniejszająca podatek. Obliczony podatek należy następnie pomnożyć przez dwa i od wyniku odliczyć ulgi od podatku przysługujące każdej z osób. Wspólne rozliczenie PIT 2019 można sobie ułatwić, korzystając z przystosowanego do tego programu, który po podaniu wszystkich danych, dokonuje obliczeń automatycznie i bezbłędnie.

 

Kto może rozliczać się wspólnie z małżonkiem w PIT 2019?


Ze wspólnego rozliczenia mogą korzystać osoby, które spełniają następujące kryteria:

- przez cały rok podatkowy pozostawały w związku małżeńskim. Jeśli małżeństwo zawarto w trakcie roku lub w którymś z jego miesięcy nastąpił rozwód, nie ma możliwości wspólnego rozliczania. Jeśli związek zawarto przed rozpoczęciem roku podatkowego, a w jego trakcie małżonek zmarł  lub gdy małżonek zmarł po upływie roku podatkowego, ale przed złożeniem deklaracji podatkowej, można dokonać łącznego rozliczenia;

- przez cały rok istniała między nimi małżeńska współwłasność majątkowa; stan taki wyklucza zawarcie umowy o rozdzielności majątkowej i zawarcie prawnej separacji, natomiast rozszerzenie lub ograniczenie wspólności majątkowej oraz separacja bez orzeczenia pozwalają na wspólne rozliczenie;

- nie opłacają podatku liniowego, nie rozliczają się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, chyba że są to przychody z najmu, dzierżawy, podatku tonażowego lub podatku pobieranego na podst. Ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych; pozostałe przychody małżonków, nawet jeśli są rozliczane według skali podatkowej, nie mogą być rozliczone wspólnie;

- są polskimi rezydentami podatkowymi LUB jeśli mają udokumentowane miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terenie UE, EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej, ale w danym roku podatkowym na terenie Polski osiągnęli przychody w wysokości co najmniej 75% całkowitego przychodu obojga małżonków.

 

Wspólne rozliczenie PIT 2019 – kiedy warto, a kiedy nie?

O korzyściach ze wspólnego rozliczania można mówić przede wszystkim w sytuacji, kiedy jedno z małżonków nie zarabia w ogóle – wtedy kwota zmniejszająca podatek obniży wysokość wspólnych zarobków, czyli de facto zarobków drugiego małżonka. Gdyby osoba, która nie zarabia, rozliczała się samodzielnie, nie mogłaby skorzystać z tej kwoty.

 

Na wspólne rozliczanie decydują się też często małżonkowie z dużą dysproporcją zarobków. Jeśli jedno z nich osiągnęło dochód, który zalicza się do drugiego progu skali podatkowej, dzięki łącznemu rozliczeniu zmieści się on w niższej stawce podatku.

 

Istnieją sytuacje, kiedy wspólne rozliczenie nie daje żadnej finansowej korzyści małżonkom, a nawet może przynieść stratę. Jest tak między innymi wtedy, gdy oboje są opodatkowani według tej samej stawki podatku i osiągają dochód wyższy niż 13 000 zł.  

 

W sytuacji, gdy łączny dochód małżonków zamyka się w przedziale 26 000 – 85 528 zł, a jedna z osób zarobiła co najmniej 8000 zł, przy wspólnym rozliczeniu kwota wolna od podatku wynosiłaby 556,02 zł, natomiast przy osobnym – dla zarabiającego mniej mieściłaby się w przedziale od 556,02 do 1440 zł.  

 

Jednak nawet niewielkie dochody jednego z małżonków nie pomogą w sytuacji, gdy drugi z nich zarobił  powyżej miliona złotych. Osoba z tak wysokim zarobkiem i tak będzie musiała zapłacić podatek solidarnościowy od dochodu przekraczającego milion złotych, który wynosi 4% podstawy opodatkowania.

  

Jak rozliczyć PIT-37 za 2018?  To nic prostszego! Sprawdź nasz krótki film instruktażowy o wypełnianiu deklaracji PIT-37 w roku podatkowym 2019: 

 

Rozlicz PIT za 2018 Programem PIT lub Online już dziś

 

Autor artykułu: Justyna Nowak

Loading Comments
Gorące tematy
Czy w przypadku złej obsługi ze strony urzędnika skarbówki złożysz na niego skargę?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
38%

Tak, skorzystam ze swojego prawa.

22 głosów
59%

Nie, bo i tak nie przyniesie to żadnego skutku.

34 głosów
3%

Nie wiem jak to zrobić.

2 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
PIT 2020 – co się zmienia i jak rozliczyć PIT za 2019 w 2020?