Rozliczenie PIT 2019 a wspólna deklaracja podatkowa. Kiedy...
FreeImages
Podatnik.Info

Rozliczenie PIT 2019 a wspólna deklaracja podatkowa. Kiedy można składać wspólny PIT?

 

Jak dokonać wspólnego rozliczenia za 2018?

Aby rozliczyć się wspólnie, należy najpierw dokonać obliczenia straty, kosztów  uzyskania przychodów, składek ZUS i ulg od dochodu osobno dla każdego z małżonków. Uzyskane w ten sposób podstawy opodatkowania należy następnie zsumować, a sumę tą podzielić na dwa. Od wyniku obliczany jest podatek i stosowana kwota zmniejszająca podatek. Obliczony podatek należy następnie pomnożyć przez dwa i od wyniku odliczyć ulgi od podatku przysługujące każdej z osób. Wspólne rozliczenie PIT 2019 można sobie ułatwić, korzystając z przystosowanego do tego programu, który po podaniu wszystkich danych, dokonuje obliczeń automatycznie i bezbłędnie.

 

Kto może rozliczać się wspólnie z małżonkiem w PIT 2019?


Ze wspólnego rozliczenia mogą korzystać osoby, które spełniają następujące kryteria:

- przez cały rok podatkowy pozostawały w związku małżeńskim. Jeśli małżeństwo zawarto w trakcie roku lub w którymś z jego miesięcy nastąpił rozwód, nie ma możliwości wspólnego rozliczania. Jeśli związek zawarto przed rozpoczęciem roku podatkowego, a w jego trakcie małżonek zmarł  lub gdy małżonek zmarł po upływie roku podatkowego, ale przed złożeniem deklaracji podatkowej, można dokonać łącznego rozliczenia;

- przez cały rok istniała między nimi małżeńska współwłasność majątkowa; stan taki wyklucza zawarcie umowy o rozdzielności majątkowej i zawarcie prawnej separacji, natomiast rozszerzenie lub ograniczenie wspólności majątkowej oraz separacja bez orzeczenia pozwalają na wspólne rozliczenie;

- nie opłacają podatku liniowego, nie rozliczają się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, chyba że są to przychody z najmu, dzierżawy, podatku tonażowego lub podatku pobieranego na podst. Ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych; pozostałe przychody małżonków, nawet jeśli są rozliczane według skali podatkowej, nie mogą być rozliczone wspólnie;

- są polskimi rezydentami podatkowymi LUB jeśli mają udokumentowane miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terenie UE, EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej, ale w danym roku podatkowym na terenie Polski osiągnęli przychody w wysokości co najmniej 75% całkowitego przychodu obojga małżonków.

 

Wspólne rozliczenie PIT 2019 – kiedy warto, a kiedy nie?

O korzyściach ze wspólnego rozliczania można mówić przede wszystkim w sytuacji, kiedy jedno z małżonków nie zarabia w ogóle – wtedy kwota zmniejszająca podatek obniży wysokość wspólnych zarobków, czyli de facto zarobków drugiego małżonka. Gdyby osoba, która nie zarabia, rozliczała się samodzielnie, nie mogłaby skorzystać z tej kwoty.

 

Na wspólne rozliczanie decydują się też często małżonkowie z dużą dysproporcją zarobków. Jeśli jedno z nich osiągnęło dochód, który zalicza się do drugiego progu skali podatkowej, dzięki łącznemu rozliczeniu zmieści się on w niższej stawce podatku.

 

Istnieją sytuacje, kiedy wspólne rozliczenie nie daje żadnej finansowej korzyści małżonkom, a nawet może przynieść stratę. Jest tak między innymi wtedy, gdy oboje są opodatkowani według tej samej stawki podatku i osiągają dochód wyższy niż 13 000 zł.  

 

W sytuacji, gdy łączny dochód małżonków zamyka się w przedziale 26 000 – 85 528 zł, a jedna z osób zarobiła co najmniej 8000 zł, przy wspólnym rozliczeniu kwota wolna od podatku wynosiłaby 556,02 zł, natomiast przy osobnym – dla zarabiającego mniej mieściłaby się w przedziale od 556,02 do 1440 zł.  

 

Jednak nawet niewielkie dochody jednego z małżonków nie pomogą w sytuacji, gdy drugi z nich zarobił  powyżej miliona złotych. Osoba z tak wysokim zarobkiem i tak będzie musiała zapłacić podatek solidarnościowy od dochodu przekraczającego milion złotych, który wynosi 4% podstawy opodatkowania.

  

Jak rozliczyć PIT-37 za 2018?  To nic prostszego! Sprawdź nasz krótki film instruktażowy o wypełnianiu deklaracji PIT-37 w roku podatkowym 2019: 

 

Rozlicz PIT za 2018 Programem PIT lub Online już dziś

 

Autor artykułu: Justyna Nowak

Loading Comments
Gorące tematy
Czy umowy o dzieło należy oskładkować składkami ZUS?
Wyniki sondażu: sondaż 480 głosów
34%

Tak

162 głosów
58%

Nie

276 głosów
8%

Zależy od wysokości zarobków

37 głosów
1%

Nie mam zdania

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także