Rozliczenie deklaracji PIT-37 za 2018 w 2019 – co musisz...
PIT-37 za 2018 w 2019. Rozlicz PIT-37 w 5 minut już dziś.
Podatnik.Info

Rozliczenie deklaracji PIT-37 za 2018 w 2019 – co musisz wiedzieć?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Pracownik otrzymuje wówczas tzw. pensję netto, a wszystkie formalności związane z odprowadzeniem składek spoczywają po stronie pracodawcy lub zleceniodawcy.

 

Kiedy podatnik powinien złożyć PIT-37?

Podatnik jest zobligowany do złożenia PIT-37 jeśli uzyskał przychody ze źródeł znajdujących się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, przy zastosowaniu przyjętej skali podatkowej (tj. 18% lub 32%). Do takich przychodów kwalifikują się między innymi te uzyskane z tytułu:

  • stosunku służbowego lub stosunku pracy
  • emerytur oraz rent
  • świadczeń oraz zasiłków przedemerytalnych
  • zasiłków pieniężnych, pochodzących z ubezpieczenia społecznego
  • działalności wykonywanej osobiście (umowy zlecenie, pełnienie obowiązków społecznych czy działalność sportowa)
  • praw autorskich oraz innych praw majątkowych
  • stypendiów
  • świadczeń otrzymanych z Funduszu Pracy bądź Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
  • umowy aktywizacyjnej.

  

Deklaracja PIT-37 nie może zostać złożona w przypadku zarobków, od których podatek jest rozliczany samodzielnie. Nie można też wypełnić deklaracji PIT-37 w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej bądź rozliczania działów specjalnych produkcji rolnej.  Wówczas podatnik jest zobligowany do samodzielnego wyliczenia należności. PIT-37 nie może również zostać złożony w wypadku, w którym podatnik chce wykazać straty z lat poprzednich.

  

W przypadku wspólnego rozliczenia z małżonkiem, małżeństwo może rozliczać się przy użyciu deklaracji PIT-37. Chyba, że jeden z małżonków korzysta z formularza PIT-36, wtedy to właśnie ta deklaracja powinna być złożona wspólnie. W przypadku dołączenia do swych dochodów zarobków oraz stypendiów małoletnich dzieci, mogą one rozliczyć się samodzielnie, a ich deklaracja musi zostać podpisana przez rodzica bądź opiekuna. Warto jednak pamiętać, że jeśli podatnik nie spełnia wymogów kwalifikujących go do wypełnienia deklaracji PIT-37, musi on uzupełnić formularz PIT-36.

  

Co jest potrzebne do rozliczenia PIT-37?

Niezbędną podstawą przy wypełnianiu deklaracji PIT-37 jest PIT-11, wyliczany na podstawie uzyskanych przychodów. Pracodawca lub zleceniodawca jest zobowiązany przekazać PIT-11 do końca lutego. W otrzymanym dokumencie wypisane są wszystkie składki, jakie pracownik bądź zleceniobiorca uiścił z tytułu świadczenia pracy lub zlecenia. Po uzupełnieniu informacji zawartych w PIT-11, program PIT samoczynnie wyliczy część kwot, niezbędnych do poprawnego obliczenia PIT-37.

  

Warto również pamiętać o załączniku PIT-0, w który będzie można wpisać wszystkie aktualnie należne podatnikowi ulgi i odliczenia. W obliczeniu podatku za ubiegły rok pomoże program PIT, który samoczynnie dokona obliczeń finalnego bilansu podatkowego.

 

Autor artykułu: Beata Michoń 

Loading Comments
Gorące tematy
Kto powinien mieć obowiązek używania kas fiskalnych?
Wyniki sondażu: sondaż 211 głosów
59%

Wszyscy przedsiębiorcy bez wyjątku

125 głosów
27%

Przedsiębiorcy osiągający duże obroty

56 głosów
14%

Niektóre grupy zawodowe

30 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Kto powinien rozliczyć PIT-36 za 2018?