Gorące tematy
Czy w przypadku złej obsługi ze strony urzędnika skarbówki złożysz na niego skargę?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
38%

Tak, skorzystam ze swojego prawa.

22 głosów
59%

Nie, bo i tak nie przyniesie to żadnego skutku.

34 głosów
3%

Nie wiem jak to zrobić.

2 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Rośnie ilość debiutów na rynku NewConnect
sxc.hu
Progress Holding Sp. z o.o.

Rośnie ilość debiutów na rynku NewConnect

Łączna wartość obrotów na rynku NewConnect w kwietniu wyniosła 172,2 mln PLN, co oznacza wzrost o 74,3% w porównaniu z kwietniem 2014. Indeksy rynku NewConnect w kwietniu znacząco straciły na wartości, w przeciwieństwie do publikowanego przez nas indeksu WIG20. 

Indeks spółek ukraińskich również znacząco zyskał na wartości. Kwiecień to 5 debiutów na rynku NewConnect oraz 2 wykluczenia, spowodowane przeniesieniem akcji spółek na parkiet główny. Na rynku głównym były 4 debiuty w tym 2 przejścia z rynku NewConnect. Warto wspomnieć, iż na małym parkiecie odnotowaliśmy kolejny zagraniczny debiut – do listy spółek dołączyła węgierska spółka z sektora „wypoczynek”.

Unia Rynków Kapitałowych (URK)

GPW informuje o idei utworzenia URK i pochwala zbieżność jej zasad z fundamentalnymi zasadami, jakimi GPW kieruje się od początku swojej działalności i celami jakie realizuje. Jednakże ważne jest, aby przy tworzeniu URK nie zabrakło dbałości o dalszy dynamiczny rozwój polskiego rynku kapitałowego. GPW wymieniła również priorytetowe kierunki jakimi powinna się zająć URK w przypadku powstania:

 • podniesienie atrakcyjności rynku kapitałowego jako źródła pozyskiwania i lokowania kapitału,
 • podniesienie poziomu przejrzystości oraz bezpieczeństwa obrotu instrumentami finansowymi i tym samym wzmocnienie zaufania inwestorów do rynku,
 • wprowadzenie rozwiązań zachęcających do długoterminowego oszczędzania i inwestowania,
 • wyeliminowanie ograniczeń utrudniających dostęp do rynku kapitałowego, w szczególności MŚP,
 • zapewnienie jednolitej implementacji i stosowania przepisów UE w poszczególnych państwach członkowskich.


Aktywności Spółek

 • MOSTOSTAL WROCŁAW S.A. (PLMSTWR00011) zmiana firmy spółki na MOLMEDICA S.A. (MLD), od dnia 8 kwietnia,
 • DE MOLEN S.A. emitent złożył do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku spółki,
 • BAUMAL GROUP S.A. emitent złożył do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu,
 • GENESIS ENERGY S.A. sąd ogłosił upadłość emitenta z możliwością zawarcia układu.


Wykluczenia na rynku NewConnect

 • INDATA SOFTWARE S.A., z dniem 8 kwietnia, w związku z przeniesieniem akcji na rynek regulowany GPW w Warszawie,
 • Izo-Blok S.A., z dniem 23 kwietnia, w związku z przeniesieniem akcji na rynek regulowany GPW w Warszawie.


Kwiecień był najlepszym miesiącem na NewConnect w 2015 roku pod względem ilości debiutów, Emitenci pozyskali 12,2 mln zł. Trzech z sześciu emitentów miało znaczący obrót akcji na debiucie co potwierdza zainteresowanie inwestorów. Ceny akcji większości Emitentów wzrosły. Duże zainteresowanie inwestorów spowodowało, ze ceny debiutu były z premią w 5 na 6 przypadkach. Debiut węgierskiej firmy potwierdza zainteresowanie NewConnect u zagranicznych emitentów.
Progress Holding Sp. z o.o.

Loading Comments