Resort finansów chce ułatwień dla biur usług...
sxc.hu
Kancelaria Prawna Skarbiec

Resort finansów chce ułatwień dla biur usług płatniczych

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Przygotowane przez resort finansów założenia zmian w ustawie o usługach płatniczych oraz ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym mają na celu zmniejszenie barier w działalności biur usług płatniczych.

Zmiany w kompetencjach KNF

Proponowane zmiany przewidują likwidację nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: KNF) nad biurami usług płatniczych. KNF nadal będzie odpowiadała za: prowadzenie rejestru biur usług płatniczych, dokonanie wpisu do rejestru oraz wykreślenie biura z rejestru.

Wprowadzona będzie zryczałtowana roczna opłata na pokrycie kosztów działań podejmowanych przez KNF wobec tych biur w miejsce opłat na pokrycie nadzoru uzależnionych od wartości dokonanych transakcji płatniczych.

Ułatwienia w prowadzeniu działalności

Wpis do rejestru biura usług płatniczych ma być dokonywany automatycznie, po przekazaniu przez przedsiębiorcę wniosku. Biura będą miały także obowiązek sporządzenia planu finansowego i programu działalności na pierwsze 12 miesięcy.

Po wejściu w życie zmian, biura usług płatniczych nie będą musiały podpisywać umowy gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia. Jednocześnie biura będą miały obowiązek informowania klientów o posiadaniu wskazanego wyżej zabezpieczenia finansowego (zawartego na warunkach dobrowolności) bądź też o braku posiadania takiego zabezpieczenia, jak również o warunkach zawarcia zabezpieczenia finansowego.

Projekt przewiduje zniesienie obowiązków sprawozdawczych biur usług płatniczych i rezygnację z obowiązku przekazywania informacji o wartości wykonanych transakcji płatniczych w danym kwartale.

Zmiany w wykreślaniu z rejestru

KNF będzie miała obowiązek wykreślić biuro usług płatniczych z rejestru, jeżeli:

  • podmiot zostanie wykreślony z rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  • po upływie okresu zawieszenia biuro nie wznowi działalności.


Projekt określa także fakultatywne przesłanki wykreślenia biura z rejestru, np. w razie nieuiszczenia opłaty na pokrycie kosztów działalności podejmowanych przez KNF.

Określone będą też zasady nadawania numerów rozliczeniowych dostawcom prowadzącym rachunki płatnicze oraz sposób nadawania przez dostawców identyfikatorów rachunkom płatniczym.

Zakres usług, które będą mogły świadczyć biura usług płatniczych nie ulegnie zmianie. Będą one mogły realizować tak jak dotychczas przekazy pieniężne. Nie będą mogły natomiast wykonywać usług dodatkowych, jak np. wymiany walut.

Z omawianych założeń powstanie teraz projekt nowelizacji ustawy o usługach płatniczych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, który trafi pod obrady rządu.


Kancelaria Prawna Skarbiec 

Loading Comments
Gorące tematy
Czy w przypadku złej obsługi ze strony urzędnika skarbówki złożysz na niego skargę?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
38%

Tak, skorzystam ze swojego prawa.

22 głosów
59%

Nie, bo i tak nie przyniesie to żadnego skutku.

34 głosów
3%

Nie wiem jak to zrobić.

2 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
TOP 10 zmian w prawie w 2013 roku – cz. IV