Ranking OFE 2013, fundusze lepsze od ZUS-u
http://sxc.hu/
Money.pl

Ranking OFE 2013, fundusze lepsze od ZUS-u

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Nawet najgorszy wypracował w ostatnich latach więcej niż ZUS i to mimo niedawnej zapaści na rynkach finansowych, szczególnie lat 2008 oraz 2011, w których fundusze traciły zamiast zarabiać.

Money.pl przygotował wyjątkowy ranking Otwartych Funduszy Emerytalnych. To zestawienie jest inne niż dane prezentowane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Lepiej pokazuje rzeczywisty obraz efektywności funduszy emerytalnych.

Większość zestawień pokazuje, jak zmieniła się wartość jednostki na przestrzeni czasu. To nie w pełni oddaje, który fundusz jest najlepszy. Pieniędzy na emeryturę nie wpłacamy bowiem jednorazowo, ale sukcesywnie, co miesiąc. Dlatego Money.pl stworzył model, w którym przyjęliśmy, że do każdego z OFE oraz do ZUS-u co miesiąc, przez ostatnie 13 lat, wpłacaliśmy po 100 złotych. Według takiego badania, najlepiej wypadły OFE Amplico, ING i Generali. Jednak nawet najsłabszy Pocztylion zarobił nieco więcej od ZUS-u.

Wysokość waloryzacji składek za 2012 rok będzie znana w maju 2013. Na potrzeby porównania przyjęto 4%
W wyliczeniach nie zostały uwzględnione opłaty pobierane przez OFE. Pierwsza wpłata 100 złotych nastąpiła w styczniu 2000 roku. Ostatnia wpłata w styczniu 2013 roku.

Najczęściej spotykanym zestawieniem jest ranking stworzony na podstawie stopy zwrotu. Takie dane można znaleźć również na stronie KNF-u. Pokazują one, jak zmieniła się wartość jednostki uczestnictwa. W 2012 roku OFE zarobiły średnio ponad 16 procent. To najlepszy wynik od kilku lat.

Natomiast od początku 2000 roku (praktycznie od ich powstania) do końca 2012 roku wartość jednostki najlepszego z nich wzrosła o ponad 218 procent, najsłabszego - o ponad 175 procent. W tym czasie nasze składki odprowadzane do ZUS zostały zwaloryzowane łącznie o około 130 procent (wartość współczynnika waloryzacji za ostatni rok nie jest jeszcze znana.

Przez 13 lat najwięcej zyskał na wartości ING OFE. Z funduszu tego na koniec marca 2013 roku korzystało ponad 3 mln osób. Najlepszymi wynikami za 2012 rok może pochwalić się Allianz.

Faktyczna stopa zwrotu z OFE jest jednak inna, ponieważ kapitał, z którego będziemy korzystać po przejściu na emeryturę nie został wpłacony jednorazowo, na początku inwestycji. Składki na oba obowiązkowe filary odprowadzane są co miesiąc.

Wybierając OFE warto też przyjrzeć się dokładniej ich wynikom (szczególnie w długim okresie), ponieważ różnica między najlepszym i najgorszym funduszem może być spora. Średnio wynosi ona ponad 6 punktów procentowych. W niektórych przypadkach przekracza nawet 10 punktów.

Od 2000 roku roczne stopy zwrotu z OFE w ośmiu na 12 przypadków przekroczyły (często znacznie) wartość waloryzacji składki. Mimo to, na rachunku w ZUS mamy zgromadzone więcej środków. Wynika to z tego, że do ZUS trafia więcej środków.

Pierwotnie 7,3 procent podstawy wymiaru składki przekazywane było do OFE. W 2011 roku znowelizowano, jednak, obowiązujący system. Główną zmianą było utworzenie dodatkowego konta prowadzonego przez ZUS. Trafia na nie część środków z drugiego filaru.

Od maja 2011, aż do końca 2012 roku do OFE trafiała składka w wysokości, zaledwie, 2,3 procent podstawy wymiaru składki. Pozostała cześć (5 procent) była przekazywana do ZUS. Obecnie na rachunki OFE trafia 2,8 procent i kwota ta będzie kolejnych latach podnoszona, aż w styczniu 2017 roku wyniesie 3,5 procent.

Opracowanie: Money.pl
Wyliczenia przy założeniu podstawy wymiaru składki na poziomie 2 tys. zł


Różnica w zgromadzonym kapitale wynika zatem z tego, że po prostu do ZUS-u więcej wpłacamy.

Kolejna - zasadnicza - różnica polega na tym, że w ZUS nie ma naszych pieniędzy. Istnieje tylko zapis księgowy, a pieniądze z naszych składek natychmiast trafiają do obecnych emerytów. Natomiast nasze świadczenia będą obliczone na podstawie kwot zapisanych na naszym koncie emerytalnym, ale wypłacane ze składek osób, które wtedy będą pracować i wpłacać do ZUS-u.

W OFE jest natomiast gotówka, realne pieniądze, które fundusze - w zależności od koniunktury i efektywności w inwestowaniu - pomnażają lub tracą a częściowo przejadają zabierając prowizje za zarządzanie.Konrad Pluciński i Maciej Nowak
Money.pl

Loading Comments
Gorące tematy
Co spowoduje obniżenie wysokich kosztów funkcjonowania administracji publicznej?
Wyniki sondażu: sondaż 236 głosów
34%

Zmniejszenie liczby urzędników

80 głosów
1%

Zatrudnianie części urzędników na umowach cywilnoprawnych

2 głosów
6%

Rozwój e-administracji

14 głosów
59%

Uproszczenie przepisów prawnych

140 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Kto zapewni wyższą emeryturę - OFE, czy ZUS? Który fundusz jest najlepszy?