Radca prawny czy adwokat – do kogo zwrócić się o...
http://sxc.hu/
Fic, Syryca Kancelaria Radców Prawnych Sp. P

Radca prawny czy adwokat – do kogo zwrócić się o pomoc?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Pytanie tylko do kogo się zgłosić – do adwokata czy radcy prawnego? Sprawdź, kto będzie w stanie Tobie pomóc i jakie ma uprawnienia.

Czym różni się sędzia od prokuratora potrafi wskazać praktycznie każdy. Z rozróżnieniem adwokata od radcy prawnego jest już jednak nieco gorzej. Nic w tym dziwnego – w ostatnich latach można było zauważyć tendencję do zacierania różnic między tymi dwoma profesjami. Nie zmienia to jednak faktu, że są to nadal dwa odrębne zawody. Z punktu widzenia przeciętnego obywatela ważne aby wiedzieć do kogo zwrócić się po pomoc.

Radca prawny – na etacie

Praca radcy prawnego opiera się przede wszystkim na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych a także przygotowaniu projektów aktów prawnych. Radca może występować też przed sądami i urzędami. – Zasady wykonywania tego zawodu określa ustawa o radcach prawnych z 6 lipca 1982 r. – mówi mecenas Konrad Syryca z Fic, Syryca Kancelarii Radców Prawnych Sp. P. – Radcy prawni zrzeszają się na zasadach samorządu zawodowego, a spektrum spraw w których mogą służyć poradami jest stosunkowo szeroki. Dlatego w praktyce dochodzi do wyspecjalizowania danej Kancelarii, czy radcy w konkretnych dziedzinach prawa – dodaje mecenas Syryca. Zarówno radca prawny jak i adwokat uznani są za zawód zaufania publicznego. Warto tu jednak zaznaczyć, że radca (w przeciwieństwie do adwokata) może zostać zatrudniony na podstawie stosunku pracy. Dlatego też jeżeli np. przedsiębiorca chce mieć etatowego prawnika musi szukać go wśród radców prawnych.

Adwokat – na wokandzie

Zawód adwokata reguluje ustawa prawo o adwokaturze (z maja 1982 r), przedstawiciele tego zawodu (podobnie jak radcy) zrzeszają się w swoim samorządzie zawodowym. Litera prawa wskazuje, że głównym obowiązkiem adwokata jest świadczenie pomocy prawnej, w szczególności udzielanie porad, sporządzanie opinii prawnych oraz opracowywaniu projektów aktów prawnych. Zadaniem adwokata jest także występowanie przed sądami i urzędami. Praktycznie takie same obowiązki spoczywają na radcach prawnych. Gdzie zatem różnica? Jak wspominano wyżej adwokat nie może pozostawać w stosunku pracy i może wykonywać swój zawód jedynie w drodze indywidualnej działalności gospodarczej lub jako wspólnik spółki. Adwokat ma prawo (w przeciwieństwie do radcy) występować w roli obrońcy w sprawach karnych i karnoskarbowych. Radca prawny może co prawda uczestniczyć w takiej sprawie, ale jedynie jako pełnomocnik strony.

Dwa warianty

Podział na radców prawnych i adwokatów jest uznawany przez część przedstawicieli środowiska prawniczego za sztuczny. W ostatnich latach poszerzano uprawnienia radców prawnych i dziś obie profesje nie różnią się od siebie w znaczący sposób. Istnieją w zasadzie dwa główne przypadki w których pomóc może tylko radca lub tylko adwokat. Jeżeli ktoś chce zatrudnić prawnika na podstawie stosunku pracy np. w swojej w firmie musi poszukać radcy prawnego. Jeżeli jednak potrzebuje obrońcy w sprawie karnej bądź karnoskarbowej to powinien szukać pomocy u adwokata.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Opłata za aplikację nie jest kosztem w działalności gospodarczej