Przychody z alimentów w deklaracji PIT-36 2019 – kiedy...
Beata Michoń
FreeImages
Podatnik.Info

Przychody z alimentów w deklaracji PIT-36 2019 – kiedy musisz je wykazać?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

  

Podlegają one odliczeniu od podatku tylko w niektórych wypadkach. Przeczytaj, jak należy je rozliczyć i na jakim zeznaniu PIT online trzeba je wykazać.

 

Alimenty i PIT online – które zeznanie wybrać?

Podatnicy mogą składać zeznanie PIT jako dokument papierowy albo w formie elektronicznej, czyli PIT online. W obu przypadkach alimenty trzeba wykazać na zeznaniu PIT-36. Są to dochody, które uznane są za inne źródło dochodu i to właśnie w rubryce o tej nazwie, należy je wpisać. Ostateczny termin składania tego zeznania rocznego upływa 30 kwietnia. Należy o tym pamiętać, bo jego przekroczenie grozi karami finansowymi.

 

Czym są przychody?

Warto wiedzieć o tym, że w definicji przychodów ujmowane są nie tylko pieniądze i wartości pieniężne, otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika w roku podatkowym, ale także otrzymywane w naturze świadczenia i inne nieodpłatne świadczenia. Oznacza to, że również niepieniężna pomoc materialna jest formą alimentów i jej wartość można wykazać na zeznaniu podatkowym. Warunkiem koniecznym w tej sytuacji jest posiadanie dokumentów stwierdzających wartość przekazanego przedmiotu np. w przypadku alimentów na rzecz osoby niepełnosprawnej, zakup łóżka rehabilitacyjnego można wykazać na zeznaniu PIT, jednak trzeba posiadać rachunek potwierdzający wartość tego przedmiotu.

 

Alimenty a opodatkowanie w PIT 2019

Otrzymywane alimenty muszą być wykazywane na zeznaniu PIT przeez internet w przypadku, gdy podlegają opodatkowaniu.

 

PIT online za 2018 – kiedy nie musisz wykazywać alimentów?

Zgodnie z ustawą art. 21 ust 1 pkt. 127 o podatku dochodowym od osób fizycznych, alimenty nie podlegają opodatkowaniu, jeśli są przekazywane:

  • na rzecz dzieci, które otrzymują dodatek pielęgnacyjny (zasiłek) albo rentę socjalną, będących w różnym stopniu niepełnosprawności – w tym przypadku wiek dziecka nie ma znaczenia (nie ma ograniczeń wiekowych),

  • na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25. roku życia,

  • na rzecz innych osób, gady alimenty zostały ustalone na podstawie wyroku sądowego lub ugody sądowej, a ich wysokość nie przekracza 700 zł miesięcznie.

Ważne: w przypadku alimentów dla dzieci nie ma górnego limitu wysokości przekazywanych świadczeń zwolnionych od podatku. Dotyczy to zarówno tych, które płacone są na podstawie wyroku sądowego lub ugody sądowej, jak i umowy prywatnej.

 

PIT online – alimenty opodatkowane i kwota wolna od podatku w 2019

Świadczenia alimentacyjne płacone na rzecz innych osób niż dzieci, czyli na rzecz rodziców, byłego małżonka, dalszych krewnych, zwolnione są z podatku pod warunkiem, że:

  • nie przekraczają kwoty 700 zł miesięcznie,

  • ich warunki zostały określone na podstawie wyroku sądowego, ugody sądowej.

Oznacza to, że alimenty płacone na podstawie prywatnej umowy na rzecz innych osób niż dzieci, nie są zwolnione z opodatkowania. Dochody te w całej wysokości trzeba wykazać na zeznaniu PIT-36 2019 w formie klasycznej lub jako PIT online.

Przychody z innego źródła, czyli alimenty, których wysokość przekracza 700 zł miesięcznie, płacone na podstawie wyroku sądowego, podlegają opodatkowaniu. Podatek jest liczony od nadwyżki, czyli od 8400 zł rocznie (12 × 700 zł). Zasadzie ogólnego opodatkowania podlegają także zaległe odsetki i alimenty wypłacone z opóźnieniem, nawet jeśli kwota alimentów mieściła się w limicie zwolnienia.

 

PIT online – odpisanie alimentów od podatku 2019

Alimenty nie są same w sobie podstawą do ulg i odliczeń. Są jedynie jednym z argumentów informującym o sprawowaniu opieki nad dzieckiem, a to może upoważniać do skorzystania z ulgi prorodzinnej. Jednak by tak się stało osoba, która płaci alimenty, musi faktycznie sprawować władzę nad dzieckiem (wychowywać je, spędzać z nim czas). Tylko w takiej sytuacji może odliczyć od podatku kwoty związane z ulgą prorodzinną, czyli od 1112,04 zł do 2600 zł na dziecko.

 

Jak rozliczyć PIT-36 za 2018?  To nic prostszego! Sprawdź nasz krótki film instruktażowy o wypełnianiu deklaracji PIT-36 w roku podatkowym 2019: 

  

Rozlicz PIT za 2018 Programem PIT Pro 2018/2019 już dziś

  

Autor artykułu: Beata Michoń

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Druk PIT-36 - jak złożyć zeznanie podatkowe PIT-36 2018/2019 przez internet?