Gorące tematy
Czy elastyczny czas pracy pomoże w skutecznej walce z bezrobociem?
Wyniki sondażu: sondaż 81 głosów
20%

Tak

16 głosów
74%

Nie

60 głosów
6%

Pozostanie bez wpływu na wskaźnik bezrobocia

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Przeszkody w rozwoju polskiej gospodarki
http://sxc.hu/

Przeszkody w rozwoju polskiej gospodarki

Regulacje podatkowe, nieefektywna biurokracja i niedostatecznie rozwinięta infrastruktura to główne bariery dla prowadzenia biznesu w Polsce, jak wynika z „Globalnego raportu konkurencyjności 2011-2012” przygotowanego przez World Economic Forum we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej wielokrotnie zwracali uwagę na problemy, które zostały wskazane w raporcie.

Zdaniem Pracodawców RP głównym problemem przedsiębiorców prowadzących działalność w Polsce, zarówno polskich, jak i zagranicznych, związanym z regulacjami podatkowymi jest ich skomplikowanie i niestabilność. Niejasne przepisy i częste nowelizacje sprawiają, że przedsiębiorcy mogą nie orientować się w swojej sytuacji prawno-podatkowej. - Wypełnianie procedur związanych z płaceniem podatków zajmuje zbyt dużo czasu, a nierzadko wymaga skorzystania z usług drogich doradców. Sprzeczne interpretacje podatkowe organów skarbowych dodatkowo potęgują chaos, w jakim przedsiębiorcy prowadzą swoją działalność – mówi Piotr Wołejko, ekspert Pracodawców RP.

Problem rozbudowanej i nieefektywnej biurokracji nie jest niestety niczym nowym. Administracja nieustannie się rozrasta, a ilość procedur i obowiązków nakładanych na obywateli i przedsiębiorców nie maleje. Dwie ustawy deregulacyjne, z czego druga jest aktualnie rozpatrywana przez senacką Komisję Gospodarki Narodowej, są próbą poprawy sytuacji. Próbą hamowaną na każdym etapie przez większość resortów i instytucji, których dotyczą zawarte w ustawach deregulacyjnych zmiany.

Pracodawcy RP podkreślają, iż infrastruktura – zarówno transportowa, jak i telekomunikacyjna – stanowi szkielet gospodarki i pozwala jej się rozwijać. - Bez odpowiedniej jakości sieci dróg i kolei, czy powszechnego dostępu do szybkiego łącza internetowego, potencjał polskich przedsiębiorców pozostanie niewykorzystany, a wielkie inwestycje zagraniczne ominą nasz kraj. Dlatego popieramy rządowy program budowy dróg lokalnych, za pośrednictwem którego państwo współfinansuje inwestycje drogowe samorządów, a także sprzeciwiamy się arbitralnemu ograniczaniu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego przez państwo – podkreśla Piotr Wołejko.

Jasne i stabilne prawo, mniej biurokracji w gospodarce oraz rozwój infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej to postulaty, które Pracodawcy RP kierują do Rady Ministrów i parlamentu od wielu już lat. Są to żądania absolutnie uzasadnione i oczywiste, jeśli celem rządzących jest dynamiczny rozwój polskiej gospodarki, zmniejszenie liczby bezrobotnych oraz poprawy jakości życia obywateli.

 

Źródło: Pracodawcy RP

Loading Comments
Zainteresuje cię także