Przekroczenie progu podatkowego a rozliczenie z...
Podatnik.info
Podatnik.info
podatnik.info

Przekroczenie progu podatkowego a rozliczenie z małżonkiem 2022 – zapytaj Eksperta!

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

Przekroczenie progu podatkowego a rozliczenie z małżonkiem 2022 – co musisz wiedzieć?

Od 1 stycznia 2022 roku zostały wprowadzone nowe przepisy, które mają ogromne znaczenie dla osób rozliczających się wspólnie z małżonkiem. Po pierwsze, wzrosła kwota wolna od podatku do 30 000 zł. Co ważne, podczas wspólnego rozliczenia podatku można skorzystać tylko raz z możliwości odliczenia kwoty zmniejszającej podatek.

Po drugie, od 1 lipca 2022 roku obowiązuje niższa stawka podatku w przypadku rozliczania na zasadach ogólnych. Została ona obniżona z 17% na 12%. W efekcie podatnicy mogli skorzystać z kwoty zmniejszającej podatek, która wynosiła:

 • od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku – 5 100 zł,
 • od 1 lipca do 31 grudnia 2022 roku – 3 600 zł.

Wzrost kwoty wolnej od podatku jest korzystny, szczególnie kiedy jeden ze współmałżonków zarabia mniej lub w ogóle nie pracuje.

Po trzecie, rząd podwyższył pierwszy próg podatkowy w ramach Polskiego Ładu do 120 000 zł. Ta zmiana będzie miała największe znaczenie dla podatników, kiedy jeden z nich uzyskał dochód powyżej tej kwoty, a drugi odnotował znacznie niższe zarobki. Dzięki temu jeden z małżonków może uniknąć wyższego podatku.

Aby dobrze zrozumieć, jak prezentuje się zależność przekroczenie progu podatkowego a rozliczanie z małżonkiem 2022, warto przyjrzeć się zasadom obliczania wspólnego podatku krok po kroku.

1. Każdy z małżonków musi osobno rozliczyć stratę, koszty uzyskania przychodu, składki ZUS oraz przysługujące ulgi od dochodu.

2. Następnie należy zsumować podstawy opodatkowania każdego z małżonków.

3. Kolejny krok polega na podzieleniu tej sumy przez dwa.

4. Od uzyskanej kwoty należy obliczyć podatek oraz odjąć przysługującą kwotę zmniejszającą podatek.

5. Obliczony podatek należy pomnożyć przez dwa.

6. Ostatnim krokiem jest odliczenie ulg od podatku, które przysługują każdemu z małżonków.

Warto jednak zaznaczyć, że nie każdy ma szansę skorzystać z tego rozwiązania. Należy spełniać następujące warunki:

 • Zawarcie związku małżeńskiego najpóźniej w trakcie 2022 roku lub wcześniej.
 • Przez cały rok podatkowy musi obowiązywać między nimi ustrój współwłasności majątkowej małżeńskiej.
 • Małżonkowie nie rozliczają się według podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – z wyjątkiem przychodów z najmu, dzierżawy, podatku tonażowego, podatku pobieranego na podstawie ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.
 • Małżonkowie mają status polskimi rezydentami podatkowymi.
 • Złożyli wniosek o wspólne opodatkowanie w deklaracji podatkowej, korektę wcześniej złożonej deklaracji lub wniosek uwzględniony w PIT po ustawowym terminie.

Poniżej odpowiadamy na pytanie, dlaczego warto zdecydować się na złożenie wspólnej deklaracji. Nasi eksperci wyjaśniają na przykładzie, jak prezentuje się zależność – przekroczenie progu podatkowego a wspólne rozliczanie z małżonkiem.

Przekroczenie pierwszego progu podatkowego a wspólne rozliczanie z małżonkiem

Od 1 stycznia 2022 roku pierwszy próg podatkowy obejmuje dochody do 120 000 zł. Jeżeli podatnik przekroczy tę kwotę, wówczas musi przygotować się na zapłacenie podatku wynoszącego 32% od nadwyżki ponad 120 000 zł.

Wspólne rozliczenie podatku pomoże uniknąć takiej sytuacji i przynosi korzyści w wielu przypadkach, ale największy zysk można zauważyć w dwóch przypadkach:

 • Jedno z małżonków nie zarabia – wówczas cała kwota zmniejszająca podatek obniża zarobki jednego podatnika, które dodatkowo są dzielone między małżeństwo.
 • Jeden z podatników zarabia niewiele, a drugie przekracza pierwszy próg podatkowy, co pozwala na niższe opodatkowanie obojga małżonków.

Przykład:

Dochód Pani Joanny wynosi 140 000 zł, a Pana Jana – 50 000 zł. Spójrzmy na wysokość podatku w przypadku decyzji o indywidualnym oraz wspólnym rozliczeniu.

1. Indywidualne rozliczenie podatku

Pani Joanna: 120 000 zł x 12% - 3 600 zł = 10 800 zł

20 000 zł x 32% = 6 400 zł

Łączny podatek dla Pani Joanny wynosi 17 200 zł

Pan Jan: 50 000 zł x 12% - 3 600 zł = 2 400 zł

2. Przekroczenie pierwszego progu podatkowego a wspólne rozliczanie z małżonkiem

1. Zsumowanie dochodów: 140 000 zł + 50 000 zł = 190 000 zł

2. Podzielenie dochodów na małżonków: 190 000 zł / 2 = 95 000 zł

3. Obliczenie podatku: 95 000 zł x 12% - 3 600 zł = 7 800 zł

Każdy z małżonków zapłaci więc podatek według niższej stawki wynoszącej 12%. Łączna kwota dochodu będzie wynosiła 15 600 zł. Małżeństwo zaoszczędzi więc 4 000 zł. Różnica będzie jeszcze większa w przypadku braku dochodów przez jednego z małżonków.

Przekroczenie drugiego progu podatkowego a wspólne rozliczanie z małżonkiem

Drugi próg podatkowy przekracza się, kiedy osiągnięty dochód jest wyższy od 1 000 000 zł. W takiej sytuacji należy opłacić podatek solidarnościowy w wysokości 4% od nadwyżki ponad tę kwotę. Warto jednak zwrócić uwagę, że zależność przekroczenie drugiego progu podatkowego a wspólne rozliczanie z małżonkiem nie wpływa tak korzystnie na wysokość zobowiązania jak w przypadku przekroczenia kwoty dochodu 120 000 zł.

Niewielkie dochody jednego z małżonków lub ich brak nie umożliwia uniknięcia obowiązku zapłaty podatku solidarnościowego.

Poniżej prezentujemy przykład, jak obliczyć podatek w przypadku dochodu powyżej 1 000 000 zł.

Podstawa opodatkowania wynosi w przypadku Pana Jana 1 020 000 zł. W takim przypadku należy liczyć się z obowiązkiem zapłaty podatku solidarnościowego w wysokości 4%. Obliczenia będą prezentowały się następująco:

(120 000 zł x 12%) + (880 000 zł x 32%) – 3 600 zł + (20 000 zł x 4%) = 293 200 zł

Podsumowanie: Przekroczenie progu podatkowego 2022 a wspólne rozliczanie z małżonkiem – najważniejsze informacje

 • Wspólne rozliczanie z małżonkiem to jeden ze sposobów na obniżenie podatku dochodowego, który należy wpłacić do urzędu skarbowego.
 • Od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje wyższa kwota wolna od podatku – 30 000 zł, co wiąże się z możliwością skorzystania z kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 3 600 zł.
 • Ponadto rząd wprowadził wyższą kwotę limitu w przypadku pierwszego progu podatkowego – 120 000 zł. Dzięki temu łatwiej uniknąć wyższej kwoty podatku.
 • Dodatkowo rząd zdecydował się na obniżenie stawki podatku w przypadku pierwszego progu podatkowego z 17% do 12%.
 • W najkorzystniejszej sytuacji są małżeństwa, w których jeden z podatników nie uzyskuje dochodów lub ich kwota jest niewielka, a drugi przekracza pierwszy próg podatkowy.
 • Przekroczenie pierwszego progu podatkowego a wspólne rozliczanie z małżonkiem – umożliwia skorzystanie z niższej stawki podatku dochodowego obojgu małżonkom. Podczas składania wspólnej deklaracji należy zsumować zarobki oraz podzielić przez dwa. Dzięki temu osoba zarabiająca więcej podlega opodatkowaniu w wysokości 12%, a nie 32%.
 • Przekroczenie drugiego progu podatkowego a wspólne rozliczanie z małżonkiem – nie wpływa na wysokość opodatkowania. Małżonek zarabiający więcej niż 1 000 000 zł musi opłacić podatek solidarnościowy od nadwyżki w wysokości 4%.
 • Wspólne rozliczenie nie wpłynie również na obniżenie zobowiązania wobec urzędu skarbowego, kiedy małżonkowie podlegają tej samej stawce podatku, a ich dochody są wyższe niż 30 000 zł.

Jeżeli nadal masz wątpliwości, czy w Twojej sytuacji warto skorzystać z możliwości wspólnego rozliczenia, nasi eksperci pozostają do dyspozycji. Każdy użytkownik, który decyduje się na pobranie programu Podatnik.info, zyskuje pomoc specjalistów w obszarze księgowości, finansów oraz prawa podatkowego. Ponadto pomożemy Ci rozliczyć deklarację podatkową. Możesz skorzystać z trzech dostępnych rozwiązań: najszybszego, najłatwiejszego lub dla zaawansowanych. Sprawdź, co jeszcze możesz zyskać, korzystając z programu Podatnik.info!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od zakupu psa z hodowli – przepisy, które musisz znać!