Przekonaj się co zmieni się w VAT od 1 stycznia 2014 r.
http://sxc.hu/
Deloitte

Przekonaj się co zmieni się w VAT od 1 stycznia 2014 r.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

I. Zmiany VAT – 1 stycznia 2014 r.

1 stycznia 2014 r. nastąpi od dawna zapowiadana rewolucja w polskich regulacjach dotyczących podatku VAT. Zmiany, które tego dnia wejdą w życie będą miały poważny wpływ na sposób rozliczania podatku VAT w Polsce. Mogą one spowodować konieczność modyfikacji obecnie stosowanych procedur podatkowych oraz odpowiedniego dostosowania programów finansowo-księgowych (m.in. w zakresie zasad rozliczania w czasie podatku VAT należnego i naliczonego oraz terminów wystawiania faktur i ich treści). Dodatkowo w przypadkach, gdy podatnicy w przeszłości uzyskali od Ministra Finansów interpretacje indywidualne w zakresie któregoś z w/w obszarów – od 1 stycznia 2014 r. interpretacje te mogą utracić moc ochronną.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze ze zmian VAT.

Obowiązek podatkowy w VAT

Zmiany w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego będą najbardziej radykalnymi zmianami w tym zakresie w ciągu ostatnich 20 lat. Moment powstania obowiązku podatkowego przestanie być zależny od momentu wystawienia faktury. Co do zasady, będzie on powstawał w chwili dostawy towarów lub świadczenia usługi. Ponadto, większość obecnie obowiązujących przepisów dotyczących szczególnego momentu powstawania obowiązku podatkowego zostanie uchylona i zastąpiona nowymi regulacjami – dotyczyć to będzie m.in. dostawy energii elektrycznej, wody i ścieków oraz takich usług jak usługi budowlane, usługi telekomunikacyjne, usługi leasingowe, itp. Nie będzie natomiast szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego przewidzianego wprost dla licencji oraz usług transportowych, jak to ma miejsce obecnie.

Odliczenie podatku VAT naliczonego

Prawo do odliczenia VAT naliczonego będzie powstawać w okresie, w którym u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do dostarczonych towarów lub świadczonych usług, nie wcześniej jednak niż w deklaracji podatkowej za okres, w którym faktura lub dokument celny został otrzymany przez nabywcę. Stąd po 1 stycznia 2014 r. ważne będzie, aby odliczając VAT z faktury mieć pewność, że u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży udokumentowanej przedmiotową fakturą.

Nowe przepisy będą także warunkować prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów od otrzymania faktury od sprzedawcy. Jeśli w ciągu 3 miesięcy faktura nie zostanie otrzymana, podatnik będzie obowiązany do dokonania odpowiedniej korekty – zmniejszenia odliczenia VAT. Skorygowanie zmniejszonego odliczenia podatku naliczonego będzie możliwe w okresie, w którym podatnik otrzyma fakturę.

Fakturowanie

Najważniejszą zmianą odnośnie fakturowania, jaka wejdzie z dniem 1 stycznia 2014 r. będzie możliwość wystawienia faktury do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania dostawy towaru /wykonania usługi oraz możliwość wystawienia faktury do 30 dni przed dokonaniem dostawy towaru/wykonaniem usługi.

II. Zmiany VAT – 1 października 2013 r.

Dodatkowo od 1 października 2013 r. wejdą w życie zmiany do ustawy o VAT uchwalone ostatnio przez Sejm mające na celu przeciwdziałanie przestępstwom podatkowym w handlu tzw. towarami wrażliwymi. Zmiany te wprowadzają między innymi solidarną odpowiedzialność nabywcy za zobowiązania w VAT dostawcy, w odniesieniu do nabywanych surowców takich jak paliwo, stal oraz w określonych przypadkach złoto. Powyższe przepisy będą miały zastosowanie w przypadku transakcji przekraczających kwotę 50.000 PLN.

Celem nowych regulacji jest przeciwdziałanie sytuacjom unikania rozliczenia podatku VAT należnego przez dostawcę w sytuacjach, gdy istnieją uzasadnione argumenty pozwalające twierdzić, że nabywca mógł wiedzieć o takim zamiarze dostawcy.

Ponadto nowe regulacje rozszerzają katalog towarów, dla których znajdzie zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia, czyli rozliczenia VAT przez nabywcę. Regulacje te obejmą różnego rodzaju wyroby stalowe, odpady i niektóre surowce wtórne.

Loading Comments
Gorące tematy
Do kiedy z reguły rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 979 głosów
4%

do 31 stycznia

39 głosów
17%

do 15 lutego

167 głosów
27%

do 31 marca

269 głosów
51%

do 30 kwietnia

504 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Zmiany w podatkach 2014 – na to muszą uważać przedsiębiorcy