Przekazanie 1% podatku a dane osobowe przekazującego - Prosta strona podatków
Gorące tematy
Czy maksymalna stawka podatku VAT zostanie ponownie przywrócona z 23%na 22%?
Wyniki sondażu: sondaż 109 głosów
6%

Tak w 2014 r., bo tak obiecał Minister Finansów Jacek Rostowski

6 głosów
77%

Nie, bo Jacek Rostowski kłamał i dziura budżetowa jest zbyt duża

84 głosów
17%

Nie mam zdania, bo fiskus i tak zabierze te pieniądze w formie innego podatku

19 głosów
Kalendarz podatnika
Przekazanie 1% podatku a dane osobowe przekazującego
Fundacja Rosa
Fundacja Rosa

Przekazanie 1% podatku a dane osobowe przekazującego

Podziel się tym artykułem:   

Otrzymałeś kiedyś list z podziękowaniem za przekazanie 1% podatku dochodowego na określoną organizację? Wyjaśniamy, w jaki sposób OPP wchodzą w posiadanie adresów korespondencyjnych i dlaczego tak się dzieje.

Wypełniając deklarację roczną i decydując, komu przekażemy 1% naszego podatku, możemy zaznaczyć, że zgadzamy się, by wybrana organizacja otrzymała nasze dane osobowe. W tym celu zakreślamy pole, upoważniające organy skarbowe do przekazania takich informacji.

 

Jakie dane zyska obdarowana przez nas organizacja? Wysokość przekazanej kwoty, nasze imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nazwę urzędu skarbowego, w którym rozliczaliśmy PIT, oraz - jeśli go określiliśmy - cel szczegółowy przeznaczenia powierzonej kwoty.

   

Wiadomości  na temat podatników są przekazywane organizacjom przez Urzędy Skarbowe jesienią. W jaki sposób fundacje i stowarzyszenia je wykorzystują? Przede wszystkim chcą podziękować za okazane zaufanie i udowodnić, że ofiarowane im pieniądze zostały z pożytkiem rozdysponowane. W tym celu wysyłają listy i e-maile, w których opisują swoje działania statutowe.

 

Jeśli nie chcemy ujawniać danych osobowych, nie musimy wyrażać zgody na ich przetwarzanie. Nie zabiera nam to prawa przekazania 1% podatku. Nie powinniśmy się jednak obawiać korespondencji od OPP - stanowi ona cenne źródło wiedzy na temat wydatkowania naszych pieniędzy oraz jest docenieniem naszego wkładu w funkcjonowanie organizacji.

 

 

 

Fundacja Rosa powstała w 2004 roku. Od tego czasu aktywnie działa w Polsce jako organizacja pożytku publicznego. Fundusze, które otrzymuje w ramach corocznej akcji przekazywania 1% podatków na cele charytatywne, przeznacza na wspomaganie dzieci i młodzieży w obszarach zdrowia i edukacji. Funkcjonowanie Fundacji Rosa opiera się na działaniach systemowych, w ramach których prowadzone są m.in. projekty: „Lekki Tornister”, „Kartka ze Szpitala”, „Twoja Szkoła”, „Rakoobrona” oraz zajęcia w Świetlicy Terapeutycznej Fundacji Rosa. Swoją siedzibę ma we Wrocławiu.

Więcej informacji o działaniach organizacji: www.fundacjarosa.pl oraz www.rakoobrona.pl.

Podziel się tym artykułem: