Przedsiębiorcy murem za utrzymaniem strefy euro
http://sxc.hu/

Przedsiębiorcy murem za utrzymaniem strefy euro

Europejscy przedsiębiorcy uważają, że ratowanie i wzmocnienie euro ma fundamentalne znaczenie dla przyszłej koniunktury gospodarczej i spójności społecznej naszego kontynentu.
Dlatego ich zdaniem przywódcy strefy euro muszą w pilnym trybie podjąć zdecydowane działania, które wzmocnią walutę europejską. Upadek euro, tak naprawdę oznaczałby koniec Unii Europejskiej - mówi Henryka Bochniarz, prezydent PKPP Lewiatan.

Upadek euro może oznaczać nawrót kryzysu ze zdwojoną siłą

W najbliższy czwartek w Brukseli rozpocznie się szczyt szefów państw i rządów 27 krajów Unii Europejskiej, który może zdecydować o losie euro. Europejscy przedsiębiorcy w przygotowanej „Deklaracji ładu ekonomicznego" wzywają polityków do ratowania wspólnej europejskiej waluty. Plan ratowania euro i reform gospodarczych przygotowała BUSINESSEUROPE, europejska konfederacja pracodawców, zrzeszająca organizacje biznesu z 35 państw europejskich. Reprezentuje ona interesy 20 mln firm zatrudniających, 120 mln osób oraz uczestniczy w podejmowaniu ważnych decyzji ekonomicznych i społecznych na poziomie europejskim. Polskę w BUSINESSEUROPE reprezentuje PKPP Lewiatan.

Przedsiębiorcy europejscy są przekonani, że w UE muszą nastąpić głębokie zmiany. Jeśli już teraz nie przeprowadzimy reform gospodarczych to za kilka lat kryzys gospodarczy się powtórzy, ale ze zdwojoną siłą - dodaje Henryka Bochniarz.

Konsolidacja fiskalna gwarancją wiarygodności strefy euro

Przedsiębiorcy uważają, że Europejski Instrument Stabilności Finansowej (EFSF - European Financial Stability Facility) powinien zapewnić warunkowe wsparcie państwom członkowskim mającym trudności z utrzymaniem płynności do czasu przekształcenia Europejskiego Mechanizmu Stabilności (ESM - European Stability Mechanism) w niezależny politycznie Europejski Fundusz Walutowy, który będzie otwarty dla wszystkich 27 państw członkowskich. Z kolei EBC powinien nadal wspierać stabilność monetarną i finansową, a przywódcy strefy euro muszą zwrócić się do MFW o dalszą pomoc. Wsparcie musi być ściśle uwarunkowane jednoczesnym podjęciem przez państwa członkowskie zobowiązania do dalszych reform strukturalnych i konsolidacji fiskalnej.

Reformy strukturalne i konsolidacja fiskalna we wszystkich państwach członkowskich mają kluczowe znaczenie dla zrównoważonego wzrostu w Europie i zapewnienia długoterminowej wiarygodności strefy euro. Europejski biznes proponuje też jasne i proporcjonalne reguły postępowania naprawczego wobec banków oraz realizację sześciu aktów prawnych dotyczących zarządzania gospodarczego. Chodzi m.in. wczesne zapobieganie, zwiększony nadzór w zakresie braku równowagi fiskalnej i makroekonomicznej oraz bardziej zautomatyzowany proces decyzyjny w Radzie.

Konieczność wzmocnienia kontroli budżetowej wszystkich członków UE

Wzmocnienie unii gospodarczej wymaga dalszych reform. Przedsiębiorcy z zadowoleniem przyjęli ostatnie propozycje Komisji Europejskiej dotyczące poprawy kontroli budżetowej. W szczególności, niezależne rady fiskalne i niezależne prognozy makroekonomiczne mogą wzbogacić debatę i zwiększyć wiarygodność rządowych planów budżetowych. Należy uściślić zasady głosowania tak, aby trudniej było Radzie odrzucić rekomendacje Komisji.

W odniesieniu do wszystkich nowych propozycji państwa członkowskie nie należące do strefy euro powinny mieć możliwość stosowania tych samych reguł, co członkowie strefy euro na zasadzie dobrowolności, podobnie jak w przypadku Pakietu Euro Plus. Zdaniem przedsiębiorców euroobligacji nie można postrzegać jako doraźnego remedium, lecz jako długoterminowy instrument refinansowy Europejskiego Funduszu Walutowego opartego na rozszerzonej unii budżetowej strefy euro.

Zwiększenie wzrostu i konkurencyjności UE wymaga również doprowadzenia do końca procesu tworzenia jednolitego rynku.

 

Źródło: PKPP Lewiatan

Loading Comments
Gorące tematy
Czy w przypadku złej obsługi ze strony urzędnika skarbówki złożysz na niego skargę?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
38%

Tak, skorzystam ze swojego prawa.

22 głosów
59%

Nie, bo i tak nie przyniesie to żadnego skutku.

34 głosów
3%

Nie wiem jak to zrobić.

2 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także