Prowadzisz rodzinny dom dziecka? Odlicz ulgę prorodzinną - Prosta strona podatków
Gorące tematy
Czy przez 500+ kobiety świadomie rezygnują z pracy?
Wyniki sondażu: sondaż 176 głosów
50%

Tak

88 głosów
15%

Nie

27 głosów
1%

Nie mam zdania

1 głosów
34%

To wina pracodawców, bo za mało im płacili

60 głosów
Kalendarz podatnika
Prowadzisz rodzinny dom dziecka? Odlicz ulgę prorodzinną
Kamil Sztandera
http://sxc.hu/

Prowadzisz rodzinny dom dziecka? Odlicz ulgę prorodzinną

Podziel się tym artykułem:   

Opiekunowie prawni prowadzący rodzinne domy dziecka mają prawo do odliczania ulgi prorodzinnej. Dzięki ustawie obowiązującej od 1 stycznia 2012 roku, na podstawie której zmianie uległ status tego rodzaju placówek.

Opiekun prawny prowadzący rodzinny dom dziecka ma prawo do ulgi


Jeden z posłów w zapytaniu nr 10300/11 z 8 lipca 2011 roku wskazał, że urzędy skarbowe odmawiają prawa do ulgi podatnikom prowadzącym rodzinne domy dziecka, mimo spełnienia przez nich warunków zapisanych w art. 27f ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że obecnie rodzinne domy dziecka mają status placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. Dlatego organy podatkowe traktują je tak samo, jak pozostałe całodobowe placówki, zapewniające utrzymanie małoletnim w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych. Dzieje się tak pomimo że rodzinne domy dziecka mają charakter bardziej rodzinny niż instytucjonalny. Resort zgodził się więc ze stanowiskiem parlamentarzysty i powołaniem się przez niego na wyżej wymieniony art. ustawy opdof.


Po analizie przepisów ustawy opdof Ministerstwo Finansów uznało, że opiekun prawny zamieszkujący z dzieckiem ma prawo do skorzystania z omawianej ulgi za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym sprawował on opiekę. Resort wyjaśnił, że jednoczesne pełnienie funkcji opiekuna prawnego i sprawowanie opieki nad dzieckiem w ramach prowadzonej przez opiekuna placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego nie jest okolicznością, która uniemożliwia dokonanie odliczenia. A więc opiekun prawny prowadzący rodzinny dom dziecka może odliczyć ulgę prorodzinną, dołączając do zeznania rocznego (formularz PIT-36 lub PIT-37 w zależności od źródeł osiąganych dochodów) formularz PIT-O.


Należy jednak pamiętać, że preferencyjne odliczenie nie przysługuje innym niż rodzinny dom dziecka instytucjom opiekuńczo-wychowawczym, zapewniającym całodobowe utrzymanie dzieciom w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych.


Rozwianie wątpliwości prawnych


1 stycznia 2012 roku weszły w życie przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wyżej wymieniona ustawa wprowadza nową formę pieczy zastępczej nad dzieckiem - rodzinny dom dziecka - w charakterze analogicznym do obecnie funkcjonującej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej. Tak więc od nowego roku umieszczenie dziecka w tej formie pieczy zastępczej będzie miało charakter indywidualny i następować będzie jako powierzenie dziecka konkretnej osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka na podstawie postanowienia sądu rodzinnego.


Podatnik.info

Podziel się tym artykułem: