Program „Ciepłe Mieszkanie” 2023 – zmiany i kolejna...
Podatnik.info
Podatnik.info
Podatnik.info

Program „Ciepłe Mieszkanie” 2023 – zmiany i kolejna edycja. Sprawdź!

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

Program „Ciepłe Mieszkanie” 2023 – będzie kolejna edycja!

Jednym z celów rządu jest wprowadzanie rozwiązań proekologicznych, które pozwolą na poprawę jakości powietrza. W efekcie pojawiają się programy motywujące do podejmowania działań termomodernizacyjnych. Mają one również wpływ na poprawę efektywności energetycznej. Jednym z programów cieszących się dużym zainteresowaniem wśród podatników było „Czyste Powietrze”. Dzięki niemu wiele osób zdecydowało się na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych.

 „Czyste Powietrze” było kierowane wyłącznie do właścicieli budynków jednorodzinnych. Nadszedł jednak czas na poszerzenie grupy beneficjentów poprzez program uzupełniający „Ciepłe Mieszkanie”. Dofinansowanie obejmuje w tym przypadku również lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych. Pilotażowa edycja odbyła się w 2022 roku. W jej trakcie udało się podpisać 374 umowy z gminami na ponad 746 mln zł, co pozwala na objęcie modernizacją 33,5 tysiąca lokali mieszkalnych.

Program „Ciepłe Mieszkanie” 2023 umożliwia poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła, a także poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Pilotażowa edycja zakończyła się sukcesem. Dzięki temu rząd zdecydował się na drugi nabór, który rozpoczął się już 29 września 2023 roku i potrwa aż do 31 stycznia 2024 roku.

Warto jednak zwrócić uwagę na zmiany wprowadzone w kolejnej edycji. Są to między innymi: rozszerzenie katalogu beneficjentów, podniesienie kwot dotacji, progów dochodowych oraz kosztów kwalifikowanych. Na program „Ciepłe Mieszkanie” 2023 został przeznaczony znacznie wyższy budżet wynoszący 1,75 mld zł. Beneficjenci mogą skorzystać z trzech poziomów dofinansowania w zależności od wysokości dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. Kto może otrzymać dofinansowanie i na jakich zasadach? Poniżej analizujemy najważniejsze kryteria.

Program „Ciepłe Mieszkanie” – kto może skorzystać z dofinansowania?

Jak wspomnieliśmy, program „Ciepłe Mieszkanie” obejmuje lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych. Pierwszym beneficjentem są gminy, które otrzymają środki z całkowitego budżetu wynoszącego 1,75 mld zł. Końcowym odbiorcą mogą być:

 • właściciele lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym,
 • uprawnieni z ograniczonego prawa rzeczowego,
 • najemcy lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy,
 • wspólnoty 3-7 lokali.

W zależności od tego, kto ubiega się o dofinansowanie, różni się zakres działań objętych dopłatą. Dla osób fizycznych będą to:

 • demontaż nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe, czyli kopciuchów oraz zakup i montaż źródeł ciepła do ogrzewania lokalu i ogrzewania wody użytkowej lub podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku;
 • warunkowo również zakup oraz montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, stolarki okiennej i drzwiowej, a także wykonanie dokumentacji projektowej.

Wśród beneficjentów końcowych pojawiają się również wspólnoty, dla których obowiązuje inny zakres finansowanych prac. Są to:

 • demontaż nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe, czyli kopciuchów oraz zakup i montaż źródeł ciepła do ogrzewania lub ogrzewania i CWU;
 • zakup i montaż instalacji centralnego ogrzewania i/lub CWU;
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych;
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej;
 • dokumentacja obejmująca wykonanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej oraz obowiązkowych ekspertyz.

Program „Ciepłe Mieszkanie” – najważniejsze zasady

Na podstawie potrzeb zgłaszanych przez gminy został rozszerzony katalog beneficjentów końcowych. Warto jednak zwrócić uwagę na kolejną ważną zmianę, czyli urealnienie kosztów kwalifikowanych oraz maksymalne limity dochodów. Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje na temat poziomów finansowania.

Podstawowy poziom dofinansowania obejmuje gospodarstwa domowe, których roczne dochody nie przekraczają 135 000 zł. W tym przypadku można liczyć na dofinansowanie obejmujące do 30% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 16 500 zł na jeden lokal mieszkalny. Jeżeli miejscowość jest ujęta na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin, wówczas dotacja może obejmować do 35% kosztów kwalifikowanych oraz nie więcej niż 19 000 zł na jeden lokal.

Podwyższony poziom dofinansowania obejmuje gospodarstwa domowe, których przeciętny dochód miesięczny dochód na jednego członka nie przekracza kwoty 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Dotacja może obejmować do 60% kosztów kwalifikowanych oraz nie więcej niż 27 500 zł na jeden lokal mieszkalny. Jeżeli miejscowość jest ujęta na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin, wówczas dofinansowanie dotyczy do 65% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 29 500 zł na jeden lokal.

Najwyższy poziom dofinansowania obejmuje gospodarstwa domowe, których przeciętny dochód miesięczny dochód na jednego członka nie przekracza kwoty 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Dotyczy to również osób z ustalonym prawem do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego. Dotacja może obejmować do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 41 000 zł na jeden lokal mieszkalny. Jeżeli miejscowość jest na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin, dofinansowanie dotyczy do 95% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 43 900 zł na jeden lokal.

Program „Ciepłe Mieszkanie” 2023 dotyczy także wspólnot mieszkaniowych. Maksymalna kwota i intensywność dofinansowania zależą od zakresu prac oraz prezentuje się następująco:

 • kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródła ciepła – 350 000 zł (60%);
 • kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródła ciepła oraz zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej – 360 000 zł (60%) oraz 375 000 zł (60%), jeżeli prace uwzględniają pompy ciepła;
 • termomodernizację bez wymiany źródła ciepła – 150 000 zł (60%).

Do 31 grudnia 2025 roku trwa okres kwalifikowalności kosztów poniesionych przez beneficjentów końcowych, czyli termin realizacji przedsięwzięcia. Następnie 31 grudnia 2026 roku przypada termin wydatkowania środków przez WFOŚiGW.

Podsumowanie: Program „Ciepłe Mieszkanie” – najważniejsze informacje

Poniżej prezentujemy najistotniejsze kwestie omówione szczegółowo w artykule.

 • „Ciepłe Mieszkanie” jest uzupełnieniem programu „Czyste Powietrze”, z którego mogą skorzystać wielorodzinne budynki mieszkalne w celu poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji pyłów i gazów cieplarnianych.
 • Drugi nabór odbywa się od 29 września 2023 roku do 31 stycznia 2024 roku. 
 • Budżet programu wynosi 1,75 mld zł.
 • Do 31 grudnia 2025 roku trwa okres kwalifikowalności kosztów poniesionych przez beneficjentów końcowych, czyli termin realizacji przedsięwzięcia.
 • Następnie 31 grudnia 2026 roku przypada termin wydatkowania środków przez WFOŚiGW.
 • Program „Ciepłe Mieszkanie” 2023 umożliwia otrzymanie dofinansowania na wymianę źródła ciepła na paliwo stałe – „kopciuchów” – i poprawę efektywności energetycznej.
 • W drugim naborze zmieniła się maksymalna wysokość dotacji, rodzaje dofinansowanych przedsięwzięć oraz progi dochodowe. Ponadto zostały urealnione koszty kwalifikowane w odniesieniu do aktualnych cen rynkowych.
 • Dofinansowanie dla osób fizycznych obejmuje trzy poziomy finansowania. Dla wspólnot zostało przewidziane jedno rozwiązanie. Najważniejsze zasady znajdują się w artykule.

Jeżeli masz wątpliwości dotyczące dofinansowania, możesz skorzystać z pomocy naszych ekspertów. Każdy użytkownik bezpłatnego programu Podatnik.info ma możliwość zapytania o dowolną kwestię specjalistów z obszaru prawa oraz finansów. Ponadto w okresie rozliczeniowym pomożemy Ci w złożeniu deklaracji PIT nawet w 5 minut! Sprawdź, co jeszcze zapewnia darmowy program Podatnik.info!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od zakupu psa z hodowli – przepisy, które musisz znać!