Prognozy wynagrodzeń na 2013 rok
http://sxc.hu/
wynagrodzenia.pl

Prognozy wynagrodzeń na 2013 rok

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Instytucje finansowe prognozują wyhamowanie dynamiki wynagrodzeń nominalnych w Polsce w 2013 roku. Jak podaje portal wynagrodzenia.pl, większość szacunków mieści się w przedziale 3,4-3,8%. Choć to wielkości porównywalne lub nieco mniejsze od wzrostu z 2012 roku, na uwagę zasługują prognozy kształtowania się wynagrodzeń w ujęciu realnym. – Malejąca inflacja poprawi nieco naszą siłę nabywczą, tak więc realne wynagrodzenia nieznacznie wzrosną – komentuje Łukasz Pokrywka z Sedlak & Sedlak.  Niestety nie oznacza to, że sytuacja na polskim rynku pracy ulegnie poprawie. Powszechnie oczekuje się wzrostu bezrobocia i spadku zatrudnienia wskutek znacznego obniżenia wzrostu gospodarczego w Polsce i na świecie.

Zdaniem Komisji Europejskiej, dynamika nominalnych wynagrodzeń w całej Unii Europejskiej wyniesie zarówno w 2012 i 2013 roku 2,1%.  Sytuacja nieco poprawi się w krajach strefy euro, gdzie wzrost wyniesie odpowiednio 1,9% i 2,0%, choć dalej będzie niższy, niż we wszystkich 27 państwach członkowskich. Czy to optymistyczne dane? – Niestety, uwzględniając kształtowanie się inflacji, wynagrodzenia realne wzrosną jedynie w 16 z 27 państw. To i tak lepiej, niż w 2012 roku, kiedy wzrost realnych wynagrodzeń odnotowano tylko w 11 krajach członkowskich UE – mówi ekspert z Sedlak & Sedlak .

Ministerstwo Finansów (MF), a tym samym cały rząd, wykazuje największy optymizm w kwestii wzrostu nominalnych wynagrodzeń w 2013 roku w naszym kraju. Minister prognozuje, że wynagrodzenia zwiększą się w ujęciu nominalnym o 4,6%. – Identyczny wynik prognozował także dla 2012 roku. Jak wynika z danych GUS za okres styczeń – listopad 2012, średnioroczny wzrost wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw wyniósł 3,6%. Prawdopodobnie dane spływające za grudzień nie zmienią w sposób znaczący tego wskaźnika. Szanse osiągnięcia prognozowanego wzrostu przez MF są zatem znikome – dodaje Pokrywka.

Jak podaje portal wynagrodzenia.pl, eksperci powszechnie oczekują znaczącego spadku inflacji w 2013 roku wskutek ostrego wyhamowania wzrostu PKB i wysokich cen w 2012 roku (wysokiej bazy statystycznej). Konsekwencją tego, przy jednoczesnym zwiększeniu wynagrodzeń nominalnych, będzie wzrost wynagrodzeń realnych w Polsce w 2013 roku. Wynagrodzenia realne najprawdopodobniej nie ulegną zmianie w 2012 roku, bowiem wysoka inflacja kompensowała w minionych miesiącach wzrost wynagrodzeń nominalnych. Ministerstwo Finansów oczekuje wzrostu realnych wynagrodzeń aż o 1,9%. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową prognozuje natomiast, że inflacja istotnie zmniejszy się, ale nie podziela w tej kwestii optymizmu ośrodka rządowego.

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób najczęściej wykonujecie Państwo przelewy?
Wyniki sondażu: sondaż 264 głosów
40%

przez telefon

105 głosów
56%

z komputera

149 głosów
1%

w oddziale w banku

3 głosów
3%

na poczcie lub w punktach opłat

7 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
O ile wzrosną w 2014 r. płace w Europie?