Gorące tematy
Najwygodniejszy sposób złożenia PIT-u to?
Wyniki sondażu: sondaż 1007 głosów
78%

elektroniczny

790 głosów
18%

osobiście w urzędzie skarbowym

180 głosów
4%

za pośrednictwem poczty

37 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Prognoza wyników Wind Mobile za 2014 r.
http://sxc.hu/
Progress Holding Sp. z o.o.

Prognoza wyników Wind Mobile za 2014 r.

Po piątkowym komunikacie EBI 3/2015 spółki  Wind Mobile notowanej na rynku NewConnect inwestorzy przystąpili z zapałem do zakupów akcji, windując kurs z 7,02 zł o 11% do kwoty 7,86 zł. 

Przy dużych obrotach na poziomie 94 tys. zł. Jednakże około godziny 14.00 zapał ustał i kurs wrócił do poziomu 7,01 zł.


Informacje w zasadzie są pozytywne, na koniec 2014 r przychody ze sprzedaży wyniosły 55 mln PLN, EBITDA 11 mln PLN, zysk netto 7 mln PLN (plan wynosił 61 mln zł przychodów, a zysk netto 9 mln zł.) Wykonanie planu zysku wyniosło 78%, jednakże po 3 kwartałach przychody wyniosły 30,2 mln zł, a zysk netto 2,5 mln zł. Dlatego też inwestorzy spodziewali się, że trudno będzie osiągnąć założony plan.


Zapewne Zarząd spodziewał się niewykonania planu i podał komunikat w takiej formie, aby uspokoić inwestorów. Komunikując, że dochody z realizowanych kontraktów zostały przesunięte na 2015 r. Najciekawszą informacją dla inwestorów jest rozpoczęcie wdrożenia ¬ - LiveBank [jest to wirtualny oddział banku – www.livebank24.pl] – na rynku zagranicznym. Jeśli projekt nabierze rozmachu, to można się spodziewać wzrostu cen akcji.

Niedobrze, że w danych historycznych zostanie ślad, że zarząd nie wykonał prognoz za 2014 r.


Zapowiadana akwizycja na Bliskim Wschodzie komplikuje się i z dzisiejszej perspektywy nagłośnienie tej sprawy nie było potrzebne. Transakcja jest bardziej złożona, a jej korzyść dla Spółki wątpliwa. Na osłodę inwestorom podano informacje o rozważanych innych przejęciach. Debiut spółki na GPW spodziewany jest na przełomie 1 i 2 kwartału 2015 r.


Progress Holding Sp. z o.o.

Loading Comments