Progi podatkowe 2020/2021 – sprawdź, co musisz wiedzieć!
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Progi podatkowe 2020/2021 – sprawdź, co musisz wiedzieć!

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

 

Progi podatkowe 2020/2021 – co się zmieniło?

 

Każdy podatnik ma obowiązek rozliczyć się z urzędem skarbowym. Jednym z najczęściej stosowanych sposobów opodatkowania jest skala podatkowa. Warto zwrócić uwagę, że w przypadku podatku dochodowego odnotowaliśmy w 2020 roku kilka zmian, które mają duży wpływ na system rozliczeń. Jedną z nich jest wprowadzenie ulgi PIT dla młodych. Dotyczy ona osób rozliczających się według skali podatkowej.

Jeżeli podatnik nie ukończył 26 roku życia, a jego dochód nie przekroczył I progu podatkowego, wówczas przysługuje mu zerowy PIT dla młodych. Jednocześnie należy podkreślić, że ważne są również: moment uzyskania przychodów oraz ich rodzaj. Ulga przysługuje wyłącznie w przypadku rozliczania podatku według skali podatkowej.

Progi podatkowe 2020 dotyczą osób, które uzyskują przychody między innymi z tytułu: stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej. W przypadku wymienionych rodzajów zatrudnienia obowiązują pracownicze koszty uzyskania przychodów. Warto zwrócić uwagę, że w tym przypadku także zmieniły się obowiązujące limity. Najważniejsze zasady:

 

 • Limit miesięczny 250 zł i nie więcej niż 3 000 zł rocznie obowiązuje w przypadku zatrudnienia w jednej firmie.
 • W przypadku zatrudnienia równocześnie w kilku miejscach przysługuje limit 4 500 zł.
 • Jeżeli podatnik pracuje poza miejscowością, w której mieszka i nie otrzymuje dodatku za rozłąkę, wówczas przysługuje limit równy 300 zł miesięcznie i nie więcej niż 3 600 zł za rok podatkowy.
 • Koszty uzyskania przychodu nie mogą przekroczyć 5 400 zł rocznie w przypadku zatrudnienia w więcej niż jednej firmie, a podatnik mieszka poza miejscem pracy i nie otrzymuje dodatku za rozłąkę.

 

Trzecia zmiana dotyczy bezpośrednio progów podatkowych. Zanim jednak do niej przejdziemy, warto zwrócić uwagę na to, jakie są progi podatkowe i kiedy obowiązują.

 

Jakie są progi podatkowe?

 

Odpowiedź na pytanie, jakie są progi podatkowe, wydaje się prosta. Należy jednak podkreślić, że w ciągu ostatnim roku pojawiły się dwie istotne zmiany, o których nie można zapomnieć. Pierwsza z nich dotyczy limitu I progu podatkowego. Jeszcze w 2019 roku obowiązywała stawka 18 lub 17,75%. Rząd zdecydował się jednak na obniżenie jej do 17%. Nowe progi podatkowe dotyczą więc w tym przypadku nie tyle wysokości dopuszczalnego przychodu, ile stopy podatkowej.

Pierwszy próg podatkowy dotyczy podatników, którzy odnotowali dochody nieprzekraczające 85 528 zł. Jeżeli Twój dochód przekroczył ten limit, obowiązuje już wyższa stopa podatkowa, równa 32%. Dotyczy ona wyłącznie nadwyżki. Jeżeli Twój dochód wynosi 90 000 zł, tylko od części równej 4 472 zł odprowadzasz podatek w wysokości 32%.

Uwaga! Niezależnie od tego, które progi podatkowe 2021 obowiązują podatnika, sposób rozliczania z urzędem skarbowym pozostaje bez zmian. To znaczy, że od kwoty podstawy należy odjąć kwotę zmniejszającą podatek. W 2021 roku wynosi ona 525,12 zł w przypadku dochodów od 13 001 do 85 528 zł. Jeżeli kwota podstawy jest równa 8 000 zł, należy zmniejszyć podatek o 1360 zł.

Nowe progi podatkowe 2020 to nie tylko powyższe zmiany! Pojawiło się również nowe pojęcie, czyli danina solidarnościowa. Na czym to polega i kogo obowiązuje?

 

Nowe progi podatkowe 2020/2021

 

Trzeci próg podatkowy 2020, nazywany również podatkiem solidarnościowym lub podatkiem od najbogatszych, to danina solidarnościowa, którą rząd wprowadził już w 2019 roku. Najważniejsze informacje na jej temat znajdziesz w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350). Co więcej, został jej poświęcony cały rozdział 6a. Kogo dotyczą nowe progi podatkowe 2020?

Danina solidarnościowa obowiązuje podatników, których przychody przekroczyły 1 000 000 zł. Jednocześnie należy podkreślić, że ustawa wprowadza wyróżnienie, kogo konkretnie dotyczy nowy próg podatkowy. Są to osoby fizyczne, które:

 

 • uzyskują dochody opodatkowane według skali podatkowej, a pobierany od nich podatek rozlicza się w formularzu PIT-40A, PIT-36 lub PIT-37 z wyłączeniem dochodów podlegających umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania metodą wyłącznie z progresją,
 • otrzymują dochody z niektórych zysków kapitałowych, w przypadku których obowiązuje podatek równy 19% rozliczany w formularzu PIT-38,
 • uzyskują dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej, które są opodatkowane według stawki 19% w PIT-36L,
 • otrzymują dochody z zagranicznej jednostki kontrolowanej, opodatkowane według stawki 19% i rozliczane w PIT-CFC.

 

Uwaga! Trzeci próg podatkowy 2020 wynosi 4% kwoty podstawy.

 

 

Podsumowanie: Progi podatkowe 2020 – zmiany

 

Oto najważniejsze zasady, dotyczące podatników rozliczających się według skali podatkowej:

 

 • Pierwszy próg podatkowy obowiązuje podatników, uzyskujących dochody nieprzekraczające 85 528 zł, a podatek wynosi 17%.
 • Drugi próg podatkowy dotyczy nadwyżki ponad 85 528 zł i wynosi 32%.
 • Trzeci próg podatkowy to danina solidarnościowa, która obowiązuje poszczególne grupy podatników, uzyskujących przychód powyżej 1 000 000 zł. Stawka podatku wynosi w tym przypadku 4%.
 • Osoby, które nie ukończyły 26 roku życia, a ich dochód nie przekroczył pierwsze progu podatkowego, są beneficjentami ulgi dla młodych. Jednocześnie warto zwrócić uwagę na ograniczenia dotyczące rodzaju przychodów.
 • Jeżeli podatnik jest zatrudniony w jednej firmie na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy lub pracy nakładczej, przysługują mu koszty uzyskania przychodów równe 250 zł miesięcznie i nie mogą one przekraczać 3 000 zł rocznie.
 • Wraz z zatrudnieniem w więcej niż jednym miejscu lub poza miejscem zamieszkania, wzrastają przysługujące kwoty odliczeń.

rozliczenie podatku 2021

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Odsetki ustawowe od opóźnionych należności