Producenci karetek słusznie muszą zapłacić kilkanaście...
sxc.hu
Podatnik.info

Producenci karetek słusznie muszą zapłacić kilkanaście milionów złotych zaległej akcyzy?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Tak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na interpelację poselską nr 25313. Tylko Ireneusz Idziak, właściciel firmy Autoform musi oddać fiskusowi 10 mln zł zaległej daniny wraz z odsetkami, naliczonej za okres od grudnia 2006 r. do lutego 2009 r. Natomiast Wincenty Zeszuta, prezes Związku Producentów i Dystrybutorów Pojazdów Sanitarnych musiał pod rygorem natychmiastowej wykonalności zapłacić urzędowi celnemu 2 mln zł należności z tego samego tytułu. Z danych podanych przez Zeszutę wynika, że Izby Celne w Warszawie, Katowicach i Toruniu naliczyły producentom karetek około 16 mln zł zaległej akcyzy.

Jaka jest przyczyna gigantycznych zaległości podatkowych producentów karetek?

Z wyjaśnień resortu w powyższej interpelacji wynika, że opisana w niej przez posła sytuacja dotyczy stanu prawnego obowiązującego przed marcem 2009 r., czyli kiedy obowiązywała ustawa z 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym. W tym czasie producenci dokonywali nabycia wewnątrzwspólnotowego określonych pojazdów, a następnie przerabiali je na pojazdy sanitarne i sprzedawali placówkom służby zdrowia. Aktualne problemy skutkujące koniecznością płacenia zaległej akcyzy przez tego typu podmioty wynikają z błędnego klasyfikowania przez nie karetek według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Ministerstwo Finansów uzasadnia swoje stanowisko wyjaśnieniami GUS, z których jednoznacznie wynika, że przyjęta przez firmy dokonujące pierwszej sprzedaży ambulansów na terytorium Polski klasyfikacja tych pojazdów do pozycji PKWiU 34.10.54-90 (pojazdy samochodowe specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niewymienione) była nieprawidłowa. Powyższa pozycja obejmuje pojazdy samochodowe, specjalnie skonstruowane lub przystosowane, wyposażone w różne urządzenia umożliwiające wykonywanie pewnych funkcji nie związanych z transportem. Oznacza to, że głównym przeznaczeniem pojazdu z niniejszej pozycji nie jest przewóz osób ani towarów. Natomiast grupowanie PKWiU 34.10.54-90.10 (samochody służby zdrowia na podwoziach samochodów ciężarowych wg PKWiU z 1997 r.) obejmowało m.in.:

  • ruchome przychodnie rentgenowskie (np. wyposażone w gabinet do badania, ciemnię oraz pełny zestaw sprzętu radiologicznego),
  • ruchome kliniki (medyczne lub dentystyczne) z salą operacyjną, urządzeniami anestezjologicznymi i inną aparaturą chirurgiczną.


Niestety dla producentów GUS stwierdził, że przedmiotowe pojazdy produkowane przez krajowych przedsiębiorców należy klasyfikować do kodu PKWiU 34.10.22-30 i 34.10.23-40, które są obciążone akcyzą. Ponadto wskazał, że ambulanse sanitarne, niezależnie od ich typu, są pojazdami przeznaczonymi do przewozu osób chorych oraz personelu medycznego czuwającego nad ich bezpieczeństwem, przy czym docelowe czynności medyczne przeprowadzane są już w lecznicach stacjonarnych, natomiast zadaniem ambulansów jest bezpieczny dowóz pacjentów do lecznic.

Sądy potwierdzają stanowisko Ministerstwa Finansów

Resort słuszność swojego stanowiska uzasadnia faktem, że klasyfikacja ambulansów jako samochodów osobowych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku akcyzowym potwierdzona została wieloma orzeczeniami wojewódzkich sądów administracyjnych, m.in. o sygnaturach III SA/Łd 796/12, I SA/Lu380/12 oraz I SA/Ol 62/13. Ww. ustawa zawiera własną definicję „samochodu osobowego”, która nie pokrywa się z jego potocznym rozumieniem, a także z pojęciem zawartym w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Dodatkowo fakt traktowania ambulansów jako pojazdów specjalnych na gruncie innych przepisów nie może oznaczać automatycznie, że nie jest on samochodem osobowym w rozumieniu przepisów ustawy o podatku akcyzowym.

Oprócz tego Naczelny Sąd Administracyjny w orzeczeniu z 16 stycznia 2014 r. o sygn. I GSK 1269/12 potwierdził, że ambulans to samochód osobowy.

Zaległą akcyzę trzeba zapłacić maksymalnie 5 lat wstecz

Ministerstwo Finansów tłumaczy, że zgodnie z poprzednio obowiązującą ustawą o podatku akcyzowym producenci karetek nie uwzględniali akcyzy w cenie ambulansu, a także nie odprowadzali go od sprzedanych pojazdów tego typu pomimo istnienia takiego obowiązku w przepisach powyższej ustawy. Dlatego organy skarbowe w wyniku przeprowadzanych w firmach kontroli stwierdziły brak zapłaty akcyzy od ww. samochodów objętych kodem PKWiU 34.10.2.

W związku z powyższym zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Tak więc jak najbardziej organ podatkowy mógł wydać decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego w stosunku do samochodów, od których nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości.


Podatnik.info

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Jak uniknąć płacenia wielomilionowych zaległości podatkowych?