Prezydenci miast z wizytą w Ministerstwie Gospodarki
http://sxc.hu/

Prezydenci miast z wizytą w Ministerstwie Gospodarki

W ubiegły piątek prezydenci miast spotkali się z wicepremierem i ministrem gospodarki Waldemarem Pawlakiem w celu omówienia możliwości rządowego wsparcia dla projektów branży nowoczesnych usług (BPO).

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Głównym celem piątkowego spotkania ministra gospodarki Waldemara Pawlaka i ministra finansów Jacka Rostowskiego z prezydentami miast oraz przedsiębiorcami była dyskusja na temat rządowego wsparcia projektów branży nowoczesnych usług.

Zarówno przedstawiciele miast jak i przedsiębiorcy podkreślili wagę dalszego wsparcia rządowego dla rozwoju innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy i nowych technologiach. Zwrócili uwagę, iż dzięki takim projektom może powstać wiele nowych miejsc pracy o wysokim potencjale, co z kolei stanowi dużą szansę na możliwość rozwoju, zwłaszcza dla absolwentów wyższych uczelni. Innowacyjne projekty mocno wpływają także na prestiż regionu, w którym są realizowane.

W spotkaniu wzięli udział prezydenci Wrocławia, Poznania, Katowic, Gdańska i Olsztyna oraz Pełnomocnik Prezydenta Krakowa, a także podsekretarz stanu w MG Rafał Baniak, podsekretarz stanu w MF Dominik Radziwiłł oraz przedstawiciele 5 firm sektora zrzeszonych w Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL).

W ramach projektu Ministerstwa Gospodarki Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020 o wsparcie będą mogli ubiegać się (do 2015 r.) inwestorzy krajowi i zagraniczni. Pomoc nie będzie mogła być łączona z innymi bezpośrednimi dotacjami z regionu.

Źródło: MG

Loading Comments
Gorące tematy
Co spowoduje obniżenie wysokich kosztów funkcjonowania administracji publicznej?
Wyniki sondażu: sondaż 236 głosów
34%

Zmniejszenie liczby urzędników

80 głosów
1%

Zatrudnianie części urzędników na umowach cywilnoprawnych

2 głosów
6%

Rozwój e-administracji

14 głosów
59%

Uproszczenie przepisów prawnych

140 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
 Będą zmiany w naliczaniu odsetek w transakcjach handlowych