Pracownicy z Ukrainy a dodatek za rozłąkę w PIT 2019
Beata Michoń
FreeImages
Podatnik.Info

Pracownicy z Ukrainy a dodatek za rozłąkę w PIT 2019

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

  

Grupami zawodowymi, które otrzymują taki dodatek na podstawie rozporządzeń, są m.in. żołnierze, funkcjonariusze celni, urzędnicy państwowi czy sędziowie Sądu Najwyższego. Inni pracownicy też mogą go otrzymywać, ale jest to dobrowolna decyzja pracodawcy, który określa to w regulaminie lub umowie z pracownikiem.

 

Dodatek za rozłąkę a kwestia podatku

Interpretacje przepisów są różne i niektóre wskazują, że pracownicy zatrudnieni w prywatnym sektorze muszą opodatkować dodatek, jeśli go otrzymają. Takiego obowiązku nie mają za to pracownicy wspomnianych wyżej instytucji państwowych. Są jednak i inne interpretacje, zgodnie z którymi dodatek może być zwolniony z opodatkowania, pod warunkiem, że jego kwota nie przekracza wysokość diet otrzymywanych z tytułu służbowej podróży. Co jednak jeśli taki dodatek wypłaca prywatny przedsiębiorca pracownikom z Ukrainy?

 

Częstą praktyką jest zatrudnianie pracowników z Ukrainy na podstawie umowy zlecenie. Ta forma zatrudnienia podlega przepisom Kodeksu cywilnego, który nie przewiduje, żeby zleceniobiorcom  przysługiwał dodatek za rozłąkę. Z interpretacji Izby Skarbowej, do której zgłoszono podobne zapytanie, wynika, że zwolnione z podatku są tylko te dodatki za rozłąkę, które przyznano na podstawie ustaw, przepisów wykonawczych i układów zbiorowych pracy. Wskazuje to jasno, że w takich wypadkach jak wymienione, dodatek będzie opodatkowany. Jako przychód ze stosunku pracy będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym, podobnie jak inne przychody ze stosunku pracy. W prawidłowym rozliczeniu się z dodatku może pomóc program pit 2019, który jest co roku aktualizowany zgodnie z bieżącymi przepisami.

 

Jak rozliczyć PIT-37 za 2018?  To nic prostszego! Sprawdź nasz krótki film instruktażowy o wypełnianiu deklaracji PIT-37 w roku podatkowym 2019: 

  

Rozlicz PIT za 2018 Programem PIT lub Online już dziś

  

Autor artykułu: Beata Michoń

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Załączniki do PIT-37 i PIT-36 za 2019 − zobacz, o czym musisz pamiętać!