Gorące tematy
Czy maksymalna stawka podatku VAT zostanie ponownie przywrócona z 23%na 22%?
Wyniki sondażu: sondaż 109 głosów
6%

Tak w 2014 r., bo tak obiecał Minister Finansów Jacek Rostowski

6 głosów
77%

Nie, bo Jacek Rostowski kłamał i dziura budżetowa jest zbyt duża

84 głosów
17%

Nie mam zdania, bo fiskus i tak zabierze te pieniądze w formie innego podatku

19 głosów
Kalendarz podatnika
Pracodawcy RP: 6 mln zł oszczędności dzięki ustawie...
Redakcja
http://sxc.hu/

Pracodawcy RP: 6 mln zł oszczędności dzięki ustawie dereglamentacyjnej

Podziel się tym artykułem:   

Jedna z największych organizacji zrzeszajacych polskich przedsiębiorców szacuje, że ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych, która niedawno weszła w życie, przyniesie oszczędności rzędu 6 mln złotych. Pracodawcy RP zapowiadają, że to dopiero początek zmian.

Pracodawcy RP są zadowoleni z zalet nowych przepisów tym bardziej, że sami są współautorami ustawy. Przypomnijmy, że 1 lipca zaczęły obowiązywać nowe przepisy, które dla przedsiębiorców i obywateli oznaczają wiele ułatwień. Wśród nich jest między innymi możliwość składania oświadczeń w wielu sprawach, w których do tej pory konieczne były zaświadczenia z urzędów. - Wprowadzenie kultury oświadczeń jest w naszej ocenie wyrazem długo oczekiwanego zaufania Państwa do obywateli. Wreszcie nie trzeba będzie udowadniać oczywistych rzeczy stertą papierów, do zdobycia których potrzebne jest objechanie kilku urzędów – zaznacza Piotr Rogowiecki, ekspert Pracodawców RP. 

 


Ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych to także możliwość przekształcenia spółdzielni pracy w spółki prawa handlowego i przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, wykonującego jednoosobową działalność gospodarczą, w jednoosobową spółkę kapitałową. 

 


Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) to spore ułatwienie w zakresie rejestracji i wszelkich zmian działalności gospodarczej. Ustawa znosi również obowiązek składania oświadczeń o nadaniu numeru NIP i REGON czy składania zaświadczeń o niekaralności (ale tylko wówczas, gdy odpowieni organ może sam zdobyć na ten temat informacje). Nie będzie już również konieczności przedstawiania zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności czy KRS. Odtąd wystarczy podanie odpowiedniego numeru rejestru. 

 


Pracodawcy RP zapowiadają, że wprowadzona ustawa przyniesie oszczędności rzędu 6 mln złotych, które zamiast zasilać kasy urzędów wydających zaświadczenia i prowadzących rejestry, zostaną w kieszeni przedsiębiorców i obywateli. 

 


Ustawa dereglamentacyjna to dopiero początek zmian. Pracodawcy RP już zapowiadają kolejne ułatwienia i kolejne zmiany w przepisach. 

 

Źródło: http://www.pracodawcyrp.pl/

Podziel się tym artykułem: