PPK – do kiedy rezygnacja? Nie przegap terminu!
Podatnik.info
Podatnik.info
podatnik.info

PPK – do kiedy rezygnacja? Nie przegap terminu!

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

PPK – do kiedy rezygnacja w 2023 roku?

Pracownicze Plany Kapitałowe, czyli w skrócie PPK, to prywatny system, w którym podatnicy uczestniczą dobrowolnie. Służy on regularnemu odkładaniu oszczędności na dedykowane kont. Następnie zgromadzone środki mogą być przeznaczone na wypłatę dla uczestników po ukończeniu 60 roku życia. Z tego względu do PPK mogą dołączyć jedynie osoby od 18 do 55 roku życia zatrudnione na umowach, od których należy odprowadzać obowiązkowe składki emerytalno-rentowe.

Osoby, które dołączają do beneficjentów PPK, można podzielić na kilka grup. Wśród nich pojawiają się:

 • Pracownicy, czyli osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę,
 • Osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą,
 • Członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych,
 • Osoby fizyczne, które wykonują pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, a także innej umowy o świadczenie usług,
 • Członkowie rad nadzorczych, które otrzymują wynagrodzenie z tytułu pełnienia tych funkcji,
 • Osoby, które przebywają na urlopach wychowawczych lub pobierających zasiłek macierzyński czy też zasiłek w jego wysokości.

Jeżeli należysz do jednej z tych grup i masz poniżej 55 lat, obowiązuje Cię automatyczny zapis do PPK. Do kiedy rezygnacja będzie możliwa? To jedno z najczęstszych pytań, które pojawiają się wśród potencjalnych beneficjentów programu.

Jak wspomnieliśmy powyżej, uczestniczenie w systemie PPK jest dobrowolne. Oznacza to, że każdy podatnik ma prawo do wypisania się z niego. Odpowiednią deklarację należy złożyć pracodawcy, który wprowadza PPK. Do kiedy rezygnacja powinna pojawić się u podmiotu zatrudniającego? Teoretycznie – każdy uczestnik może w dowolnym momencie przystąpić do programu lub z niego wystąpić.

W praktyce pojawiają się konkretne ograniczenia czasowe. Co ważne, raz złożona deklaracja o wycofaniu z programu jest ważna wyłącznie do momentu tak zwanego ponownego autozapisu. Należy jednak zaznaczyć, że dyspozycja nie może być złożona za wcześnie lub za późno. Początek okresu przyjmowania wniosków przypada na dzień 1 marca w roku, w którym przypada wznowienie wpłat do PPK.

Do kiedy rezygnacja może być składana u pracodawcy? Od 1 kwietnia 2023 roku rozpocznie się kolejna tura przekazywania wpłat za pracowników. Jeżeli do tego czasu nie zostanie złożona dyspozycja o wypisaniu, oznacza to, że beneficjent decyduje się na uczestnictwo w systemie PPK. Po tym terminie można nadal złożyć odpowiednią deklarację, ale do momentu wycofania się będzie obowiązywał system oszczędzania.

Jeżeli zrezygnujesz z dołączenia do PPK, wówczas pracodawca nie będzie pobierał z Twojej wypłaty środków na konto oszczędnościowe.  Aby dyspozycja o rezygnacji została uznana, należy wypełnić specjalną deklarację. Składa się ona z trzech części. Pierwsza z nich obejmuje dane dotyczące uczestnika PPK. Druga powinna zawierać informacje o podmiocie zatrudniającym. Ostatnia część to oświadczenie uczestnika PPK o rezygnacji z miejscem na podpis oraz datę złożenia.

Kiedy zdecydujesz się na wypis z systemu, wpłaty na prywatny rachunek zostaną zakończone. Wśród informacji, z którymi należy się zapoznać, pojawiają się także kwestia automatycznego zapisu oraz dalsze losy pieniędzy zgromadzonych już na koncie. Poniżej znajdziesz odpowiedzi na wszystkie swoje pytania.

PPK – automatyczny zapis. Jak to działa?

Każdy podatnik może dobrowolnie dołączyć do PPK. Automatyczny zapis osób poniżej 55 roku życia odbywa się zgodnie z przepisami w ustawie z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2018 poz. 2215). Jak wspomnieliśmy, rezygnacja jest skuteczna do kolejnego wznowienia dokonywania wpłat do PPK. Zgodnie z zapisami w ustawie, reaktywacja programu odbywa się co 4 lata od dnia 1 kwietnia.

Pierwszy ponowny autozapis ma miejsce w 2023 roku, a kolejne w 2027 oraz 2031 roku. W ramach systemu PPK będą odprowadzane oszczędności z trzech źródeł:

 • wynagrodzenia pracownika (2% kwoty wypłaty brutto),
 • od pracodawcy (1,5% kwoty wypłaty brutto) oraz
 • państwa (240 zł każdego roku).

Pracodawca ma obowiązek poinformować każdego pracownika o ponownej aktywacji programu, możliwości dostarczenia deklaracji PPK – rezygnacja, do kiedy złożyć odpowiedni wniosek, a także terminie startu ponownych wpłat. Co ważne, wycofanie się z systemu oszczędzenia obowiązuje od momentu dyspozycji. Jeżeli zostanie ona złożona przed dniem 1 kwietnia, wówczas pracodawca nie zawrze dla danej osoby umowy o prowadzeniu PPK.

Jeżeli dana osoba zostanie już objęta automatycznym zapisem i stanie się uczestnikiem programu, może złożyć deklarację o rezygnacji. W takim przypadku pracodawca zakończy odprowadzanie wpłat do PPK.

Rezygnacja z PPK – co z pieniędzmi pracownika?

Wśród podatników pojawia się często również pytanie, jakie następstwa niesie ze sobą rezygnacja z PPK. Co z pieniędzmi pracownika, które trafiły na konto oszczędnościowe? Ze zgromadzonych środków można skorzystać w dowolnym momencie. Jeżeli zdecydujesz się na ich wypłatę przed 60. rokiem życia na dowolny cel, mówimy o zwrocie pieniędzy, który musi dotyczyć całej kwoty oszczędności. Należy jednak zwrócić uwagę na pewne ograniczenia!

Wypłata pieniędzy przed 60. rokiem życia wiąże się z:

 • brakiem możliwości wypłaty środków od państwa,
 • koniecznością przekazania 30% środków z wpłat pracodawcy, które zostaną przekazane do ZUS-u,
 • obowiązkiem opłacenia podatku Belki 19%, jeżeli zgromadzone środki wypracowały zysk.

Aby otrzymać zaoszczędzone pieniądze, należy złożyć deklarację o rezygnacji z wpłat, a także dyspozycji wypłaty zgromadzonych środków. Odpowiedni dokument należy złożyć do instytucji finansowej, w której pracownik ma aktywny rachunek PPK.

Podsumowanie: Rezygnacja z PPK – najważniejsze informacje

Poniżej prezentujemy najistotniejsze kwestie związane z rezygnacją z rachunku PPK.

 • Po spełnieniu określonych warunków istnieje możliwość dołączenia do dobrowolnego i prywatnego systemu oszczędzania PPK. Automatyczny zapis odbywa się zgodnie z ustawą co 4 lata. Pierwszy z nich ma miejsce 1 kwietnia 2023 roku.
 • Jeżeli nie chcesz, aby pracodawca pobierał środki z Twojej wypłaty i przekazywał je na rachunek, wówczas konieczne będzie dostarczenie deklaracji PPK – rezygnacja. Do kiedy złożyć taki wniosek? Podatnik może zrezygnować z programu w dowolnym momencie.
 • Pracodawca przyjmuje deklarację o rezygnacji od 1 marca 2023 roku. W dniu 1 kwietnia rozpocznie się kolejna tura pobierania środków i odkładania na rachunek PPK.
 • Możesz zrezygnować z PPK także już po rozpoczęciu poboru wpłat, a deklaracja będzie ważna od momentu jej dostarczenia do pracodawcy.
 • Kiedy nastąpi rezygnacja z PPK, co z pieniędzmi, które już trafiły na konto beneficjenta? Można w dowolnym momencie złożyć dyspozycję o zwrot lub wypłatę całości środków znajdujących się na rachunku PPK.
 • Zwrot środków przed 60. rokiem życia nie obejmuje środków przekazanych przez państwo oraz 30% kwot wpłacanych przez pracodawcę.
 • Dodatkowo może pojawić się konieczność opłacenia podatku Belki w wysokości 19%, jeżeli zgromadzone środki wypracowały zyski.


Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące PPK, rezygnacji z systemu oraz wypłaty zgromadzonych środków, możesz skorzystać z indywidualnej pomocy specjalistów Podatnik.info. Wystarczy pobrać bezpłatny program, by otrzymać możliwość konsultacji. Każdy użytkownik może zadać dowolne pytanie ekspertom z obszaru księgowości, finansów lub prawa podatkowego. Dodatkowo zyskasz szansę na złożenie deklaracji PIT nawet w 5 minut! Skorzystaj z Podatnik.info i sprawdź, co jeszcze możemy Ci zapewnić!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Składki ZUS wspólników spółki z o.o.