Popularne odliczenia od podatku - które Ci przysługują w...
FreeImages
Podatnik.Info

Popularne odliczenia od podatku - które Ci przysługują w PIT 2019?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

  

Przyglądamy się trzem popularnym odliczeniom od podatku i sprawdzamy, jakie warunki trzeba spełnić, aby z nich skorzystać.

 

Czym są odliczenia od podatku?

Odliczenia od podatku są rodzajem ulg podatkowych, ustanowionych między innymi w celu zwiększenia sprawiedliwości opodatkowania. Odliczeń od podatku nie należy mylić z odliczeniami od dochodu. Do tej drugiej grupy zaliczymy między innymi: składki ZUS, darowizny, wpłaty na IKZE czy ulgę za sprzęt rehabilitacyjny.

 

Z kolei odliczenia od podatku to:

- ulga prorodzinna (na dzieci),

- ulga abolicyjna (za pracę za granicą),

- składki zdrowotne,

- ulga budowlana,

- ulga odsetkowa.

 

Ulga prorodzinna w PIT 2019

Podatnicy wychowujący dziecko, po spełnieniu kilku wymagań, mogą wykorzystać ulgę prorodzinną, nazywaną inaczej ulgą na dzieci. Ulga ta przysługuje każdemu podatnikowi, który w ciągu poprzedniego roku podatkowego:

- wykonywał władzę rodzicielską lub

- pełnił funkcję rodziny zastępczej lub

- pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeśli dziecko z nim zamieszkiwało.

  

Ulga przysługuje na każdy miesiąc, w którym podatnik wykonywał powierzone mu obowiązki. Kwota ulgi jest zależna od liczby dzieci pod jego opieką.

  

W przypadku jednego dziecka podatnikowi przysługuje 92,76 zł za każdy miesiąc, o ile pozostaje on w związku małżeńskim i dochody obu małżonków w ciągu roku nie przekroczyły 112.000 zł. W przypadku podatników niepozostających w związku małżeńskim ta granica wynosi 56.000 zł rocznie, z kolei w przypadku rodziców samotnie wychowujących dziecko - 12.000 zł rocznie. Kwota w ramach wychowywania 2 dzieci to 92,76 zł miesięcznie na każde dziecko, 3 dzieci - dodatkowo 66,67 zł na trzecie dziecko, 4 i więcej dzieci - 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.


Ulga abolicyjna za 2018

Do odliczenia od podatku zalicza się również ulgę abolicyjną, czyli ulgę za pracę za granicą. Mogą z niej skorzystać ci podatnicy, którzy w poprzednim roku nie otrzymali zwolnienia z podatku w Polsce na zasadzie zwolnienia z progresją.

 

Jak skorzystać z ulgi abolicyjnej? Należy wykazać kwotę ulgi w załączniku PIT-O, a przychody zagraniczne PIT-36 i PIT-ZG.

 

Ulga dotyczy przychodów z:

- działalności gospodarczej,

- działalności wykonywanej osobiście,

- umowy o pracę, spółdzielczy stosunek pracy, stosunek służbowy lub pracę nakładczą.


Składki zdrowotne PIT 2019

Od podatku odliczymy również składki zdrowotne. Maksymalne odliczenie, jakie możemy zyskać, jest równe wysokości zapłaconych lub pobranych składek w poprzednim roku podatkowym.

 

W deklaracji PIT można odliczyć wartość składek:

- zapłaconych na poczet własnych ubezpieczeń emerytalnych, rentowych, wypadkowych i chorobowych, a także na poczet współpracowników,

- składek zapłaconych ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne,

- potrąconych ze środków podatnika przez płatnika.

 

Loading Comments
Gorące tematy
Czy podatnicy dojeżdżający do pracy służbowym autem powinni płacić podatek?
Wyniki sondażu: sondaż 414 głosów
63%

Tak

260 głosów
35%

Nie

144 głosów
2%

Nie mam zdania

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Rozliczenie PIT-38 bez formularza PIT-8C. Czy jest to możliwe w PIT 2019/2020?