Polskie rodziny stracą przez PIT i VAT ponad 6 mld...
Thirteen Of Clubs/http://tnij.org/1dkiln5/flickr.com CC-BY/http://tnij.org/1w06whu
Podatnik.info

Polskie rodziny stracą przez PIT i VAT ponad 6 mld złotych?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Budżet zarobi, obywatele stracą?


Rząd w projekcie przyszłorocznego budżetu państwa założył, że w 2016 i 2017 roku parametry w systemie podatku dochodowego od osób fizycznych pozostaną na dotychczasowym poziomie. W przyszłym roku nie zmienią się także stawki podatku od towarów i usług, m. in. VAT nie zostanie obniżony z 23 do 22 proc. Jednak jak ostrzega CenEA, niekorzystnie odbije się to na kieszeniach Polaków.


Z przygotowanego przez Centrum raportu „Zamrożony PIT i utrzymane wyższe stawki VAT – jak brak zmian w podatkach wpłynie na budżety gospodarstw domowych?” wynika, że łącznie państwo wyciągnie z naszych portfeli 6,33 mld złotych rocznie. Dokładnie:

  • 2,3 mld złotych z PIT,
  • 4 mld złotych z VAT.


Źródło: CenEA


Jak stwierdza w raporcie CenEA, utrzymanie dotychczasowych rozwiązań w systemie podatkowym jest dla budżetu bardzo opłacalne:


Ze względu na dochody z VAT wpływające do budżetu państwa również spoza sektora gospodarstw domowych, całkowita korzyść dla budżetu wynikająca z utrzymania wyższych stawek VAT wyniesie 6,6 mld zł. W połączeniu ze wzrostem opodatkowania w systemie podatku dochodowego daje to 8,9 mld zł rocznie.


Trafne pytania


O wyjaśnienie tej sytuacji poprosił Ministerstwo Finansów jeden z posłów w interpelacji nr 6728. W związku z raportem CenEA, zadał resortowi następujące pytania:

  • Czy prawdą jest, iż z powyższego powodu gospodarstwa domowe stracą w przyszłym roku około 6,3 mld zł?
  • Czy prawdą jest, iż najwięcej z tego tytułu stracą małżeństwa z dziećmi, których straty sięgną nawet 46,60 zł miesięcznie?
  • Czy prawdą jest, iż w przypadku rodziców samotnie wychowujących dzieci te straty przeciętnie wyniosą 23,60 zł?
  • Czy prawdą jest, iż 29,50 zł miesięcznie stracą małżeństwa bez dzieci?
  • Czy prawdą jest, iż rodziny osób w wieku emerytalnym stracą każdego miesiąca przeciętnie 13 zł w przypadku osób samotnych i 24 zł w przypadku małżeństw w tym wieku?


Ministerstwo Finansów uspokaja Polaków – to tylko hipoteza


Resort w odpowiedzi na interpelację zwraca uwagę, że raport CenEA nie uwzględnia wszystkich elementów polityki społeczno-gospodarczej rządu. W rezultacie ma charakter czysto hipotetyczny. Przede wszystkim nie bierze pod uwagę świadczeń skierowanych do rodzin, zwłaszcza tych posiadających dzieci, które mają duży wpływ na sytuację finansową gospodarstw domowych.


Ponadto Ministerstwo Finansów wskazuje dodatkowe elementy, których raport CenEA nie wziął pod uwagę, a rząd je już wprowadził lub zamierza wdrożyć w najbliższym czasie dla poprawy kondycji finansowej gospodarstw domowych. Takich, jak program 500+, wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej czy podniesienie płacy minimalnej. W rezultacie zdaniem resortu:


Dochody gospodarstw domowych, po uwzględnieniu wspomnianych wyżej działań istotnie wzrosną w latach 2016-2017 w porównaniu do 2015 r., przy jednoczesnym zachowaniu dyscypliny fiskalnej.


Ulgi w PIT i VAT bez zmian na portfele Polaków


Ministerstwo Finansów wskazuje, że PIT zawiera również szereg świadczeń wspierających rodzinę. Resort wymienia m. in. ulgę na dzieci, preferencyjne wspólne rozliczenie małżonków czy osób samotnie wychowujących dzieci. W efekcie resort twierdzi, że dzięki temu roczny dochód gospodarstw domowych realnie zwiększy się.


Z kolei zdaniem Ministerstwa Finansów utrzymanie stawek VAT na dotychczasowym poziomie nie spowoduje strat w budżetach gospodarstw domowych. Dlatego, że tylko podwyżka cen towarów i usług (bez wzrostu dochodów podatników), mogłaby spowodować ewentualne pogorszenie ich kondycji finansowej. Natomiast co do obniżki podatku z 23 do 22 proc., resort argumentuje:


Ewentualne obniżenie stawek podatku VAT o 1 pkt procentowy nie musi natomiast przełożyć się w pełni na poprawę sytuacji gospodarstw domowych, ponieważ obniżenie stawek tego podatku nie przekłada się automatycznie na spadek cen towarów i usług.


Podatnik.info

Loading Comments
Gorące tematy
Z jakich środków powinno być finansowane leczenie Polaków?
Wyniki sondażu: sondaż 27 głosów
67%

W całości ze składki zdrowotnej

18 głosów
11%

W całości z prywatnych środków pacjenta

3 głosów
22%

Po połowie ze składki zdrowotnej i z prywatnych środków pacjenta

6 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Czy proponowany przez rząd projekt budżetu państwa ustabilizuje stan finansów publicznych?