Gorące tematy
Co spowoduje obniżenie wysokich kosztów funkcjonowania administracji publicznej?
Wyniki sondażu: sondaż 236 głosów
34%

Zmniejszenie liczby urzędników

80 głosów
1%

Zatrudnianie części urzędników na umowach cywilnoprawnych

2 głosów
6%

Rozwój e-administracji

14 głosów
59%

Uproszczenie przepisów prawnych

140 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także

Formularze PIT

Polska wykorzystała ponad 75 proc. środków z funduszy...
http://sxc.hu/

Polska wykorzystała ponad 75 proc. środków z funduszy unijnych na lata 2007-2013

Polska zagospodarowała już ponad 3/4 puli z blisko 68 mld euro z funduszy europejskich, które ma do dyspozycji na lata 2007-2013.

Środki z UE wzmacniają konkurencyjność polskiej gospodarki, wspierają polską myśl naukową, poprawiają warunki szkolnictwa i dostęp do nowoczesnych technologii. To także skuteczniejsza ochrona środowiska naturalnego.

- Fundusze unijne pomagają również znaleźć pracę, założyć własny biznes, umożliwiają szkolenia i rozwój zawodowy - mówi Elżbieta Bieńkowska, minister rozwoju regionalnego.

1_401

Aktualnie podpisano z beneficjentami umowy stanowiące 75,3 proc. alokacji ze środków Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013. Wartość ponad 73 tys. umów to 312,6 mld zł wydatków kwalifikowalnych.

Od początku uruchomienia programów do 5 sierpnia 2012 r. złożono 233,1 tys. wniosków na łączną kwotę 493 mld zł (poprawnych pod względem formalnym). Na tym etapie wnioski o wartości 153,4 mld zł uznano za kwalifikowalne w ramach realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013.

Z ogólnej kwoty ok. 132,7 mld euro wypłaconej dotychczas państwom członkowskim przez Komisję Europejską do Polski trafiło 29,2 mld euro.

Narodowa Strategia Spójności jest jednym z podstawowych dokumentów regulujących wydatkowanie środków w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przeznaczonych dla Polski na lata 2007-2013. Realizacji strategii służą różne programy operacyjne, np. Infrastruktura i Środowisko, Program Innowacyjna Gospodarka, czy Kapitał Ludzki.

 

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Loading Comments