Polkomtel zapłaci 1,86 mln złotych za wprowadzenie w...
http://sxc.hu/

Polkomtel zapłaci 1,86 mln złotych za wprowadzenie w błąd

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Niepełne informacje

Postępowanie przeciwko Polkomtel wszczęte zostało w grudniu 2010 roku na skutek zawiadomienia. Zastrzeżenia Urzędu wzbudziła treść prezentowanego we wrześniu 2009 roku, w reklamach „Rarka w MixPlusie”, hasła reklamowego „29 groszy za minutę do wszystkich”. Na drodze postępowania stwierdzono, że podana informacja o korzystnych cenowo warunkach oferty nie była pełna, ponieważ jak deklaruje Urząd „atrakcyjna cena obowiązywała jedynie po spełnieniu określonych warunków, o których nie wspominały reklamy: aktywowania dodatkowo płatnego pakietu i jego pełnego wykorzystania. Niewykorzystanie lub przekroczenie limitu podwyższało koszt połączeń”. Prezes UOKiK uznała, że Polkomtel wprowadzał konsumentów w błąd, ponieważ nie posiadali oni pełnych informacji o rzeczywistych warunkach oferty, a hasło reklamowe sugerowało, że cena 29 groszy za minutę dotyczyła każdego połączenia głosowego w usłudze „MixPlus” . W związku z tym na przedsiębiorstwo nałożono sankcję finansową w wysokości blisko 1,86 mln zł. Zgodnie z wydaną decyzją, spółka musi opublikować także jej treść na własnej stronie internetowej oraz jej sentencję w dzienniku ogólnopolskim. Zaznaczyć należy jednocześnie, że decyzja w sprawie nie jest ostateczna, a przedsiębiorca ma prawo do odwołania się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W drodze postępowania

Podczas trwania postępowania wyjaśniającego Polkomtel nie zgadzał się ze stawianymi przedsiębiorstwie zarzutami. Spółka powoływała się na zakończenie, we wrześniu 2009 roku, kampanii reklamowej oraz fakt, że hasła „29 gr/min do wszystkich” oraz „Rarka w MixPlusie czyli 29 groszy za minutę do wszystkich”, nie były stosowane we wszystkich materiałach reklamowych dotyczących oferty. Przedsiębiorstwo, 21 lipca 2011r., wnioskowało również o wydanie decyzji na podstawie art. 28 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów brzmieniu: „jeżeli w toku postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów zostanie uprawdopodobnione – na podstawie okoliczności sprawy, informacji zawartych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 100 ust. 1, lub innych informacji będących podstawą wszczęcia postępowania – że przedsiębiorca stosuje praktykę, o której mowa w art. 24, a przedsiębiorca, któremu jest zarzucane naruszenie tego przepisu, zobowiąże się do podjęcia lub zaniechania określonych działań zmierzających do zapobieżenia tym naruszeniom, Prezes Urzędu może, w drodze decyzji, nałożyć obowiązek wykonania tych zobowiązań”. Co za tym idzie UOKiK przychylając się do wniosku miałby wydać decyzję, której założeniem byłoby nałożenie na Polkomtel obowiązku wykonania zobowiązania polegającego na niestosowaniu zarzucanej mu praktyki, tj. praktyki niestosowanej od października 2009 roku. Urząd nie przychylił się do wniosku o wydanie w/w decyzji.

Uzasadnienie

Główną przesłanką przemawiającą na niekorzyść spółki był fakt, że cena 29 groszy za połączenie możliwa była do uzyskania jednie po aktywacji pakietu „Tanio do wszystkich”. Kosztował on 6pln, i zawierał on 21 minut, co za tym idzie uzyskanie w/w ceny możliwe było jedynie przy jego pełnym wykorzystaniu. W opinii Urzędu, emitowane spoty przedstawiały koszt połączeń, jako standardową cenę usługi, nie jako cenę możliwą do uzyskania w przypadku spełnienia konkretnych warunków. Dodatkowo nie tylko niewykorzystanie wszystkich 21 minut wiązało się z wyższa ceną. Ich przekroczenie również było jednoznaczne z poniesieniem wyższych kosztów związanych z realizacją połączenia, kosztów dwukrotnie wyższych bowiem cena połączeń w MixPlusie poza pakietem wynosiła 58 gr.

Dodatkowo każdy użytkownik mógł aktywować wyłącznie dwa pakiety „Tanio do wszystkich”, a co za tym idzie uzyskać cenę 29 groszy wyłącznie na połączenia głosowe trwające 42 minuty. W wydanej przez Urząd decyzji czytamy więc: „Chęć wykonywania przez użytkownika połączeń jedynie po cenie wskazanej w reklamie wiązała się zatem z koniecznością skrupulatnego monitorowania ilości minut wykorzystanych w okresie ważności pakietu…Możliwość wykonywania połączeń po cenie 29 groszy za minutę miała zatem charakter jedynie czasowy. Uznać wobec tego należy, że informacja o cenie usługi nie została przez Spółkę przekazana w sposób należyty. Przekaz reklamowy nie jest rzetelny, jeśli wskazując na cenę usługi w przypadku, gdy cena ta obowiązuje jedynie w ściśle ograniczonych okolicznościach, nie tylko nie określa zakresu obowiązywania tej ceny, ale nawet nie sugeruje, że zakres ten jest ograniczony. Informacja o tym, że proponowana przez Polkomtel stawka połączeń głosowych stanowiła jedynie uśredniony koszt minuty połączenia głosowego w przypadku aktywowania przez użytkownika dodatkowego pakietu „Tanio do wszystkich”, była istotną informacją potrzebną przeciętnemu konsumentowi do podjęcia decyzji dotyczącej umowy. Spółka zaniechała jednak podania tej informacji w stosowanych przekazach reklamowych”.

 

Piotr Głowacki
Portal Skarbiec.Biz

logo-portal-150

Loading Comments
Gorące tematy
Czy przywrócenie odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
14%

Jest sprawiedliwe, bo twórcy uzyskują niskie zarobki?

8 głosów
62%

Jest niesprawiedliwe w stosunku do pozostałych podatników?

36 głosów
24%

Powinno zostać rozszerzone o kolejne grupy zawodowe?

14 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Zmiany w prawie ochrony konkurencji i konsumentów