Gorące tematy
Kto powinien płacić odszkodowania przyznane przez sąd ofiarom urzędniczych pomyłek?
Wyniki sondażu: sondaż 352 głosów
75%

Urzędnik który popełnił błąd

265 głosów
4%

Skarb Państwa

14 głosów
20%

Po połowie winny urzędnik i Skarb Państwa

69 głosów
1%

Odszkodowania nie powinny być zasądzane w czasie kryzysu

4 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Polacy zapożyczają się w bankach na grube miliardy
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Polacy zapożyczają się w bankach na grube miliardy

Łączna kwota zobowiązań klientów indywidualnych z tytułu zaciągniętych kredytów konsumpcyjnych i mieszkaniowych pod koniec sierpnia 2014 r. wynosiła 473,1 mld zł. W porównaniu do września 2012 r. oznacza to wzrost tego typu należności o 34,6 mld zł. 

Tak wynika z danych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.


Jak Polacy spłacają kredyty?


Z pewnością powodem do optymizmu jest fakt, że coraz lepiej radzimy sobie ze spłatą naszych zobowiązań wobec banków. Pod koniec sierpnia 2014 r. poziom zagrożonych kredytów konsumpcyjnych i mieszkaniowych zmniejszył się łącznie o 5,7 proc. w porównaniu do września 2012 r., z 29,6 do 27,9 mld zł. Oznacza to, że poprawił się współczynnik ich jakości, uzyskując wartość 5,9 proc., z wyjściowego poziomu 6,8 proc.


Jak wynika z poniższych wykresów, zdecydowanie zmniejszyła się liczba zagrożonych kredytów konsumpcyjnych.


Wskaźnik jakości kredytów i wartość kredytów zagrożonych

Źródło: BFG, sierpień 2014


Potwierdza to opublikowane przez Biuro Informacji Kredytowej we wrześniu 2014 r. opracowanie pt. „Kredyt Trendy”. Wynika z niego, że jeszcze w 2012 r. liczba kredytów konsumpcyjnych zmieniających status z regularnego na zagrożony wynosiła 49 tys. miesięcznie, w stosunku do całkowitej liczby udzielonych tego typu pożyczek w pierwszym półroczu na poziomie 2,97 mln. Z kolei w 2014 r. było to odpowiednio 37,5 tys. sztuk, przy znacznie wyższym poziomie 3,65 mln zł udzielonych kredytów.

Źródło: BIK SA


Oznacza to, że działania banków w postaci ograniczenia ryzyka udzielanych kredytów oraz wzrost świadomości finansowej klientów spowodowały, iż coraz lepiej wychodzi Polakom spłata tego typu zobowiązań. Dzięki temu podatnicy zmniejszają konieczność ubiegania się o umorzenie odsetek od niespłacanych kredytów bankowych, od których należy zapłacić fiskusowi podatek dochodowy.


Polacy zadłużeni na ponad 40 miliardów złotych


Niestety martwić jednak może fakt, że znacznie gorzej radzimy sobie ze spłatą swoich zobowiązań poza sektorem bankowym, a więc w innych gałęziach gospodarki, takich jak np. nieregulowane rachunki telekomunikacyjne, czynsze lub opłaty za media. Jak wynika z raportu InfoDług przygotowanego w październiku 2014 r. przez BIG InfoMonitor, łączna kwota zadłużenia wszystkich Polaków wynosi 41,55 mld zł. Od pierwszej edycji tego badania z sierpnia 2007 r., niespłacone zobowiązania mieszkańców naszego kraju wzrosły aż o 847 proc.


Średnie zaległe zadłużenie przypadające na statystycznego dłużnika wynosi 17 471 zł, a największy z nich posiada długi w wysokości 115,78 mln zł. Z kolei 6,2 proc. Polaków nie reguluje swoich zobowiązań w terminie.


Kwota zaległych płatności w podziale na województwa


Źródło: InfoDług


Podatnik.info

Loading Comments