Podwyższenie stawek VAT-u do 2017 roku - Prosta strona podatków
Gorące tematy
Jaka jest najkorzystniejsza forma opodatkowania?
Wyniki sondażu: sondaż 2 głosów
50%

skala podatkowa

1 głosów
0%

podatek liniowy

0 głosów
50%

ryczałt

1 głosów
0%

karta podatkowa

0 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także
Podwyższenie stawek VAT-u do 2017 roku
KS
http://sxc.hu/
ISP Modzelewski i Wspólnicy

Podwyższenie stawek VAT-u do 2017 roku

Podziel się tym artykułem:   

Zgodnie z art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług podwyższenie stawki tego podatku, a zwłaszcza 23% i 8%, obowiązują czasowo – od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Przypomnę, że w tym czasie dochody budżetowe wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o ponad 7 mld zł (2011 rok) a następnie spadły nominalnie (2012 rok). 

W tym roku również spadną, czyli możemy wrócić do ich poziomu z 2010 r. (około 112 mld zł). Jak widać wysokość stawek nie ma istotnego wpływu na poziom wpływów z tego podatku, co oczywiście przeczy powszechnym przekonaniom na ten temat. Dodatkowo trzeba zauważyć, że są to lata wzrostu gospodarczego, czyli znów – kierując się oficjalną poprawnością – wpływy z tego podatku powinny rosnąć nominalnie i nawet realnie.

Początkowo dowiedzieliśmy się od wysokich urzędników resortu finansów, że w 2014 r. wracamy do starych stawek (22% i 7%). Potem – gdy opublikowano wyniki za dwa oraz trzy miesiące tego roku – mina zrzedła i ostatecznie minister finansów obwieścił, że powyższe stawki będą obowiązywać jeszcze trzy lata (do 2017 r.), czyli w okresie dostatecznie długim, aby nie miał on istotnego znaczenia praktycznego. Wiedza polityków na temat tego podatku jest dość skromna, choć dość łatwo mogliby ją uzupełnić. W Sejmie od 2011 r. leży projekt nowej ustawy o podatku od towarów i usług, który – jak widać – trafnie oceniał stan naszych finansów publicznych zakładając, że poziom stawek (23%, 8%) nie powinien w tym dziesięcioleciu ulec zmianie. Kto jednak w resorcie finansów zadałby sobie trud przeczytanie projektu liczącego wraz z uzasadnieniem kilkaset stron? To wymaga przygotowania, cierpliwości, a przede wszystkim dość skomplikowanej wiedzy przekraczającej poziom liberalnych schematów.


Warto również dodać, że zgodnie z art. 146f tej ustawy stawki mogą wzrosnąć do 24%, 9%, 6%, a nawet 25%, 10%, 7%, 7,5% i 5,5%. Zależy to od obwieszczenia resortu finansów, które ma być ogłoszone do końca maja 2013 r. na temat relacji państwowego długu publicznego do PKB za 2012 r. (czy przekroczono 55%). Wiemy już oficjalnie, że dług ten jest wyższy.


Prof. dr hab. Witold Modzelewski
Instytut Studiów Podatkowych

Podziel się tym artykułem: