Gorące tematy
Jak długo czekasz na zwrot podatku?
Wyniki sondażu: sondaż 68 głosów
56%

dłużej niż miesiąc

38 głosów
35%

kilka tygodni

24 głosów
9%

tydzień

6 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Podwyżka akcyzy na wyroby spirytusowe i tytoniowe oznacza...
http://sxc.hu/
Business Centre Club

Podwyżka akcyzy na wyroby spirytusowe i tytoniowe oznacza wzrost szarej strefy?

Rada Ministrów przyjęła, przedłożony przez ministra finansów, projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej bezpośrednio związany z przyjętym wcześniej projektem ustawy budżetowej na 2014 r.

W projekcie tej ustawy jest nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym z propozycją podwyżek stawek akcyzy na wyroby spirytusowe o 15% oraz na wyroby tytoniowe i susz tytoniowy o 5 %. Podwyżka stawek ma wg ministra finansów zapewnić wyższe wpływy budżetowe z akcyzy na wyroby spirytusowe (o 780 mln zł). Natomiast wzrost stawek na wyroby tytoniowe i susz jest kolejnym krokiem dostosowania stawek polskiego podatku do wymaganego minimum unijnego.

Wydaje się, że osiągnięcie zamierzonego celu finansowego w akcyzie na wyroby spirytusowe będzie niezwykle trudne, o ile w ogóle możliwe. Tym bardziej, że w związku z wczesną zapowiedzią podwyżek stawek podatku, część wzrostu wpływów akcyzy (ze zwiększonej w 2013 r. produkcji wódek) zostanie zrealizowana po jej niższych stawkach już w bieżącym roku. Z powodu wysokich cen na wódki luksusowe popyt na nie wyraźnie słabnie już dziś, a po podwyżce stawek będzie jeszcze gorzej. Stosunkowo dobra sprzedaż najtańszych wódek jest pochodną właśnie ich niskiej ceny. Wzrost ich ceny z pewnością zahamuje popyt i wyzwoli większą aktywność szarej strefy, tym bardziej że w ościennych państwach, mimo tegorocznych podwyżek akcyzy, ceny wódek są silnie konkurencyjne. Historia dowodzi, że nie podwyżka, lecz obniżka stawek akcyzy w 2002 r. spowodowała dynamiczny wzrost wpływów budżetowych. Od tamtej pory stawki już tylko rosły i są znacznie wyższe niż wymagane w przepisach unijnych.

W akcyzie na wyroby tytoniowe na wzrost wpływów nie ma co liczyć, a realna stawka podatku wzrośnie nie o 5%, lecz z uwagi na procentowo-kwotową konstrukcję stawki na wiele gatunków papierosów jej wzrost wyniesie ok. 10%.

Wzrost stawek akcyzy na wyroby spirytusowe i tytoniowe będzie wymagał zwiększenia kontroli tymi wyrobami i zwiększenia nakładów na walkę z szarą strefą, szczególnie z przemytem. Czy to się uda? Wątpliwe.


dr Irena Ożóg
ekspert ds. podatków

Loading Comments