Podatniku, wkrótce będziesz mógł rozliczyć się z...
http://sxc.hu/

Podatniku, wkrótce będziesz mógł rozliczyć się z fiskusem w dowolnym urzędzie skarbowym

Dzięki planowanej przez Ministerstwo Finansów reformie administracji podatkowej, Polacy otrzymają możliwość załatwienia wielu spraw w każdym urzędzie skarbowym, a nie tylko w organie właściwym dla miejsca zamieszkania podatnika.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Tak wynika z odpowiedzi resortu na interpelację poselską nr 3745. Poseł zadał w niej m. in. następujące pytania:

1. Na czym dokładnie ma polegać uelastycznienie właściwości miejscowej organów podatkowych?

2. Na kiedy planowane jest zakończenie prac nad zmianą struktury i organizacji urzędów skarbowych?

Urzędy skarbowe mają być elastyczne

W odpowiedzi na pierwsze z powyższych pytań Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że uelastycznienie właściwości miejscowej organów podatkowych oznacza m. in. to, że wybrane sprawy podatkowe będzie można załatwić w każdym urzędzie skarbowym, a nie jak dotychczas tylko w organie właściwym dla naszego miejsca zamieszkania. Dzięki takiemu rozwiązaniu podatnik w dowolnym urzędzie będzie mógł np. zaktualizować dane osobowe, uzyskać zaświadczenia lub złożyć deklarację podatkową.

Natomiast w odpowiedzi na drugie pytanie resort wskazał, że obecnie prowadzone są prace nad modelem docelowym struktury organizacyjnej izb i urzędów skarbowych. Wdrażanie nowych rozwiązań ma odbywać się sukcesywnie i zgodnie z planem ma zakończyć się w latach 2014-2015. Ponadto zmiany ustawowe w organizacji administracji podatkowej mają być poprzedzone konsultacjami społecznymi.

Co z e-administracją?

Prowadzone są również prace mające na celu umożliwienie Polakom załatwienia coraz większej ilości spraw podatkowych za pośrednictwem internetu. W interpelacji poselskiej nr 4083 jeden z posłów zarzucił Ministrowi Finansów brak realizacji projektów w dziedzinie informatyzacji administracji podatkowej. W odpowiedzi Ministerstwo wskazało, że w celu cyfryzacji została powołana Rada Informatyzacji Resortu (RIR).

Jej strategicznym zadaniem jest definiowanie, koordynowanie i nadzorowanie realizacji planów strategicznych dotyczących informatyzacji resortu finansów. Priorytetem RIR są przede wszystkim programy e-Podatki oraz e-Cło, których celem jest modernizacja służby celnej i transformacja administracji podatkowej. Ponadto resort wyjaśnił, że niektóre opóźnienia w realizacji projektów są spowodowane m. in. koniecznością pozyskiwania środków w ramach zewnętrznych źródeł finansowania, np. z Unii Europejskiej, co często wiążę się ze skomplikowanymi i długotrwałymi procedurami.

Zdaniem Ministerstwa informatyzacja resortu finansów przynosi zadowalające efekty zarówno dla podatników w obszarze uproszczeń i automatyzacji procesów, jak i optymalizacji kosztów i bezpieczeństwa funkcjonowania samej administracji. Świadczyć o tym może fakt, że resort odnotowuje znaczny wzrost liczby spraw załatwianych przez Polaków za pośrednictwem internetu, m. in. z roku na rok wzrastającej ilości składanych e-PIT-ów.

 

Podatnik.info

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 276 głosów
72%

używam programu do PITów

198 głosów
22%

samodzielnie

62 głosów
2%

z pomocą rodziny lub znajomych

6 głosów
4%

zlecam to księgowemu lub doradcy podatkowemu

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Deszcz pieniędzy dla Polski na informatyzację życia aż do 2020 roku