Podatek ze sprzedaży wygranej/nagrody - jak rozliczyć w...
Beata Michoń
FreeImages
Podatnik.Info

Podatek ze sprzedaży wygranej/nagrody - jak rozliczyć w PIT-36?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Zwycięzca zawsze może upłynnić otrzymaną rzecz, należy jednak mieć na uwadze przepisy dotyczące opodatkowania takiej czynności – kiedy musimy uiścić dodatkową opłatę i jaką ją rozliczyć w PIT-36?

  

Czy od wygranego przedmiotu uiścimy dodatkowy podatek w PIT-36?

Najczęściej spotykaną praktyką wśród organizatorów nagród rzeczowych jest opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego na własny koszt. W sytuacji tej podatnik wygrywa niejako 110% nagrody (nagrodę i 10% należnego podatku) i nie ma on obowiązku wyrównać rachunku samodzielnie ze swojej kieszeni.

  

Wyrównanie kosztów uzyskania przychodu nie oznacza jednak całkowitego uwolnienia się od ewentualnych zobowiązań względem fiskusa. Potencjalne koszty odsprzedaży uzyskanej nagrody zależą w głównej mierze od jej rodzaju. W przypadku wygranej mieszkania, musimy liczyć się z  dodatkowym podziałem zysków z fiskusem, o ile sprzedaż nastąpi przed upływem 5 lat od końca roku, w którym je uzyskaliśmy. W przypadku pozostałych nagród rzeczowych, okres ten wynosi pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym otrzymaliśmy nagrodę.

  

Nie w każdej sytuacji zwycięzcy przyjdzie uiścić dodatkową opłatę urzędowi skarbowemu. Kryteria takich okoliczności określa art. 24 ust. 6 Ustawy o PIT, zgodnie z którym dochodem z odpłatnego zbycia powyższych rzeczy, jest różnica pomiędzy przychodem uzyskanym ze sprzedaży rzeczy a kosztem ich nabycia (kwota, która została zadeklarowana do wyliczenia podatku ryczałtowego od nagrody), zmniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania rzeczy.

  

Co to oznacza w praktyce? W przypadku sprzedaży np. wygranego samochodu poniżej jego wartości konkursowej, nie musimy opłacać oddzielnego podatku dochodowego. Jeśli kwota sprzedaży zostanie ustalona powyżej tej sumy, nadwyżka może zostać zredukowana o wydatki związane z eksploatacją pojazdu, a podatek zostanie wyliczony w oparciu o pozostałą kwotę. Sumy tej nie trzeba wpłacać fiskusowi natychmiast, lecz należy uwzględnić ją w wypełnianym PIT-36 2019.

  

Należy zwrócić szczególną uwagę na pojęcie „wartości konkursowej”. Niezależnie od rodzaju nagrody, organizator konkursu ma możliwość kupna nagrody od producenta z rabatem, wpływającym na zaniżenie wartości nagrody. Jeśli cena, jaką uzyskamy ze sprzedaży nagrody będzie mieściła się w przedziale między ceną konkursową a ceną rynkową, będziemy musieli zapłacić podatek.

  

Dochód ze sprzedaży nagrody należy rozliczyć w PIT-36

Zysk, który wygeneruje sprzedaż uzyskanej nagrody, w świetle prawa stanowi przychód z innych źródeł. Deklaracja PIT-37, na której rozlicza się większość podatników w Polsce, obejmuje dochody uzyskane za pośrednictwem płatnika – w przypadku sprzedaży nagrody rzeczowej do takiej sytuacji nie dochodzi. Dlatego właśnie dochód za płatne odstąpienie nagrody powinien być uwzględniony w PIT-36 w roku, w którym doszło do sprzedaży.

  

Zarówno PIT-36, jak i PIT-37, można bez trudu rozliczyć przy pomocy programu PIT. Aplikacja ta może okazać się bardzo pomocna zarówno w bezbłędnym wyliczeniu wysokości należnego podatku, jak i bezpiecznym przesłaniu uzupełnionych deklaracji na serwery Ministerstwa Finansów. Z pomocy programu PIT na przestrzeni lat skorzystano ponad 13 milionów razy – sprawdź, dlaczego PIT Pro jest jednym z najchętniej używanych aplikacji do rozliczania podatków!

 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Nowa stawka VAT dla branży beauty