Podatek za sprzedaż samochodu - jak rozliczyć w PIT?
Redakcja
FreeImages
podatnik.info

Podatek za sprzedaż samochodu - jak rozliczyć w PIT?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

 1. Zapłata podatku od nabycia samochodu jest dla większości osób oczywistą sprawą. Jednakże nie każdy wie, że w konkretnej sytuacji także nabywca musi opłacić podatek.
 2. Sprzedawca samochodu płaci podatek dochodowy, jeżeli sprzedaje pojazd przed upływem 6 miesięcy od daty jego nabycia.
 3. Podatek od czynności cywilnoprawnych opłaca nabywający auto.
 4. Przychód z tytułu sprzedaży samochodu, jest uwzględniany w PIT-36 za rok, w którym doszło do transakcji- bez względu na to, czy podlega on opodatkowaniu podatkiem dochodowym, czy też nie.

Kto jest zobowiązany do zapłaty podatku od sprzedaży samochodu?

Wiele osób jest przekonanych, że podatek od nabytego samochodu płaci jedynie nabywca. Tymczasem, w niektórych przypadkach także na sprzedawcy, czyli na wcześniejszym właścicielu auta będzie spoczywał ten obowiązek podatkowy. Musi być zatem zawarta umowa sprzedaży-kupna między nabywcą a sprzedającym. Warto na wstępie zaznaczyć, że z obowiązku płacenia wyłączone są wszelkie inne formy posiadania, tj.:

 • leasing
 • najem
 • użyczenie
 • użytkowanie.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych na niektórych osobach, które sprzedały samochód ciąży obowiązek rozliczenia się z Urzędem Skarbowym. Jednak nie wszyscy sprzedawcy są zobligowani do uiszczenia należności do fiskusa.

Podatek od sprzedaży samochodu należy uiścić do urzędu skarbowego, jeśli jego zbycie nastąpiło przed upływem 6 miesięcy od momentu jego kupna. Taka transakcja jest traktowana przez organy skarbowe jako uzyskanie przychodu, który podlega opodatkowaniu. Co więcej, dla fiskusa nie ma żadnego znaczenia, czy sprzedający zyskał lub stracił na sprzedaży auta. Oznacza to, że nawet w wypadku straty musisz uiścić podatek oraz uwzględnić ten przychód w zeznaniu rocznym. Do okresu 6-miesięcznego wliczają się pełne miesiące, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po sprzedaży auta, zgodnie z datą znajdującą się na umowie kupna-sprzedaży.

Wartym uwagi obowiązkiem po stronie sprzedawcy jest zawiadomienie o zbyciu pojazdu w wydziale komunikacji w urzędzie skarbowym. W tym wypadku będzie potrzebny druk ZPP oraz oryginał umowy kupna-sprzedaży pojazdu.

Ile wynosi podatek od sprzedaży samochodu?

Wysokość podatku dochodowego od sprzedaży auta przed upływem 6 miesięcy jest wyliczana według ogólnej skali podatkowej. W zależności od podstawy opodatkowania stawka podatku może wynosić 12% lub 32%.

To jaka stawka będzie miała zastosowanie zależy od tego, ile sprzedawca zarobił łącznie w roku podatkowym. Jeżeli więc osoba składająca zeznanie PIT zarobiła poniżej 120 000 zł, obowiązuje ją 12% stawki. Natomiast osoby zarabiające więcej będą zobligowane do opłacić podatek dochodowy w wysokości 32%.

Należy pamiętać, że wysokość podatku nie liczy się na podstawie kwoty, za jaką zbywasz auto, ale na podstawie tego, jaki dochód otrzymasz z tej transakcji. W praktyce oznacza to, że jeżeli np. kupisz auto za 40 000 zł, a sprzedasz je za 45 000 zł, to kwota podlegająca opodatkowaniu wynosi 5 000 zł. Dodatkowo od kwoty przychodu można odliczyć koszty uzyskania przychodu, czyli poczynione nakłady mające na celu dokonanie transakcji. Możesz więc do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć m.in. naprawę lub wymianę części zamiennych. Dzięki temu zmniejszysz podstawę opodatkowania, a tym samym zapłacisz mniejszy podatek.

Podatek PCC od sprzedaży samochodu

Oprócz podatku dochodowego należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. Nie ma znaczenia tutaj, czy minął 6-miesięczny okres od daty kupna pojazdu, czy też nie. Obowiązek opłacenia podatku PCC, występuje m.in. przy zakupie samochodu lub innych rzeczy ruchomych, jeżeli przekraczają wartość 1 000 zł i są zakupione od osoby fizycznej. Oznacza to, że samochody zakupione od podatników VAT nie podlegają opodatkowaniu PCC.

Wysokość podatku sprzedaży samochodu 2023 z tytułu zawarcia umowy kupna-sprzedaży wynosi 2% wartości rynkowej pojazdu. Warto jednak zaznaczyć, że w zależności od rodzaju i przedmiotu umowy wysokość opłaty do zapłaty będzie się różnić.

Uwaga! Nie można uniknąć opłacenia podatku poprzez sporządzenie umowy darowizny. W tym wypadku obdarowany musi wypełnić formalności wobec urzędu skarbowego i uiścić podatek PCC.

Jak rozliczyć podatek PCC w urzędzie skarbowym?

Każdy kupujący samochód ma obowiązek zgłoszenia transakcji w urzędzie skarbowym. W tym celu musi wypełnić i przedstawić:

 • druk PCC-3
 • druk PCC-3A.

Formularze są dostępne do pobrania na stronie internetowej podatki.gov.pl lub bezpośrednio w placówce urzędu. PCC-3 należy złożyć w ciągu 14 dni od zawarcia umowy kupna-sprzedaży. W przypadku kupna samochodu, istotne jest to, aby opłacić podatek przed rejestracją pojazdu w wydziale komunikacji.

Jak rozliczyć sprzedaż samochodu w zeznaniu rocznym?

Wiesz już ile wynosi podatek od sprzedaży auta i kto ma obowiązek opłacenia podatku PCC. Zatem pozostaje pytanie, jak rozliczyć się z urzędem skarbowym jako sprzedawca samochodu, który jest zobligowany do zapłacenia podatku dochodowego.

Przychód ze sprzedaży samochodu jest wykazywany na formularzu PIT-36 w pozycji "Dochody i straty" w pozycji "Inne źródła". Przypomnijmy, że podstawą opodatkowania jest dochód płatnika, czyli różnica między ceną sprzedaży, a kosztem zakupu auta oraz kosztami uzyskania przychodów np. naprawa lub zamontowanie instalacji gazowej w pojeździe.

Rozliczenie PIT-36 online

Zeznanie PIT-36, w którym wykażesz przychód ze sprzedaży samochodu możesz złożyć elektronicznie:

 • program do rozliczania PIT,
 • przez e-Deklaracje
 • w usłudze Twój e-PIT w serwisie e-Urząd Skarbowy.

W 2023 r. zeznanie podatkowe składasz w terminie od 15 lutego do 2 maja. Jeśli spóźniłeś się z wysyłką deklaracji podatkowej, to jak najszybciej wypełnij i wyślij formularz PIT-36 wraz z załączonym do nim czynnym żalem.

Czy da się uwzględnić stratę w sprzedaży samochodu?

A co, jeśli kupiłeś samochód za 30 000 zł, a sprzedałeś za jedyne 20 000 zł? Czy w wypadku straty na transakcji sprzedaży masz wciąż obowiązek opłacenia podatku? Nie, ale sprzedający i tak będzie musiał uwzględnić sprzedaż auta w zeznaniu, nawet jeżeli podstawa opodatkowania wynosi 0 zł.

Niezapłacenie podatku od sprzedaży auta - konsekwencje

Każdy kto uzyskał dochody w poprzednim roku rozliczeniowym ma obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego. W sytuacji niezłożenia deklaracji w terminie, błędnego podania dochodów, czy też ukrycia jakichkolwiek zarobków grożą Ci kary za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe.

Art. 54 §1 i 2 Kodeksu karnego skarbowego stanowi że, za uchylenie się od obowiązku zapłaty podatku, grozi kara grzywny do 720 stawek dziennych, a nawet kara ograniczenia lub pozbawienia wolności.

Jak wygląda podatek od sprzedaży samochodu firmowego?

Auto firmowe stanowi część majątku ruchomego przedsiębiorstwa - podobnie jak w przypadku auta od osoby prywatnej, jego sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W przypadku sprzedaży samochodu firmowego dodatkowo odlicza się od dochodu koszty amortyzacji.

Zapłata podatku od transakcji sprzedaży auta firmowego nie będzie wymagana, jeżeli pojazd został zbyty po upływie 6 lat od chwili jego wycofania z firmy. W takim wypadku podarowanie samochodu firmowego członkowi rodziny pozwoli uniknąć konieczności uiszczenia podatku.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Dyrektywa DAC 7 - nowe obowiązki dla operatorów platform cyfrowych