Podatek od zakupu psa z hodowli – przepisy, które musisz...
Podatnik.info
Podatnik.info
Podatnik.info

Podatek od zakupu psa z hodowli – przepisy, które musisz znać!

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Czym jest podatek od zakupu psa z hodowli? Czy należy go zapłacić? Kiedy obowiązuje podatek od zakupu psa PCC? Odpowiadają eksperci Podatnik.info!

Spis treści:

Podatek od zakupu psa z hodowli – czy rzeczywiście należy go zapłacić?

Wiele osób decydujących się na zakup psa rasowego z hodowli nie zdaje sobie sprawy z obowiązujących przepisów. Taka transakcja jest zawierana na podstawie umowy kupna-sprzedaży, którą obejmują konkretne przepisy podatkowe. Najważniejsze informacje na temat obowiązujących zasad znajdują się w ustawie z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 2000 Nr 86 poz. 959).

W tym akcie prawnym znajduje się katalog czynności cywilnoprawnych, od których należy odprowadzić podatek. Jedną z nich jest umowa sprzedaży. Według ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93) art. 535 § 1, jest to umowa, w ramach której sprzedawca przenosi na kupującego własność rzeczy i wydaje mu tę rzecz, a kupujący ją odbiorą oraz płaci ustaloną cenę.

Podstawową wątpliwością jest zatem fakt, że zwierzę jest istotą żyjącą, a nie rzeczą. Mimo to, zgodnie z obowiązującymi przepisami, sprzedaż psa jest czynnością cywilnoprawną i podlega przepisom prawa podatkowego. Potwierdzają to również interpretacje indywidualne, w których Dyrektor Izby Skarbowej podkreśla, że przeniesienie własności zwierzęcia w drodze umowy sprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na podstawie powyższej analizy możemy stwierdzić, że podatek od zakupu psa z hodowli obowiązuje, a najważniejsze informacje o jego wysokości znajdują się w ustawie o podatku PCC. Kto i o jakich formalnościach musi pamiętać, decydując się na kupno psa z hodowli? Podatek, w jakiej wysokości obowiązuje w tym przypadku? Odpowiadamy poniżej i rozwiewamy wątpliwości.

Kupno psa z hodowli – podatek. Kiedy i kogo obowiązuje?

Podatek od zakupu psa PCC obejmują takie same przepisy jak w przypadku sprzedaży samochodu lub innej rzeczy materialnej. Obowiązek zapłaty zobowiązania ciąży na kupującym, czyli nowym właścicielu psa. Podstawą do naliczenia opodatkowania jest wartość rynkowa zwierzęcia. Co ważne, dotyczy to zarówno umowy ustnej, jak i pisemnej, która obejmuje kupno psa z hodowli. Podatek PCC wynosi w tym przypadku 2% od wyżej wymienionej wartości.

Co ważne, zwolnieniu z obowiązku opłacenia podatku PCC podlegają umowy, w których przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności oraz w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Ponadto warto zwrócić uwagę, że nie każda transakcja będzie objęta obowiązkiem podatkowym. Podatek od zakupu psa z hodowli dotyczy umów zawartych na terytorium Polski, gdy wartość rynkowa rzeczy przekracza 1000 zł. Jeżeli te warunki zostały spełnione, kupujący jest zobowiązany do dopełnienia formalności. W związku z tym pojawia się kolejne pytanie, jak zapłacić podatek od zakupu psa z hodowli. Poniżej wyjaśniamy obowiązujące zasady.

Jak zapłacić podatek od zakupu psa z hodowli?

Kupujący ma obowiązek w ciągu 14 dni od daty zakupu dopełnić wszelkich obowiązków. Co ważne, organ podatkowy nie przypomina o konieczności wniesienia należności. Kupujący musi samodzielnie wywiązać się ze swoich zobowiązań we właściwym ze względu na adres zamieszkania Urzędzie Skarbowym.

Podatnik musi wypełnić i złożyć deklarację PCC-3, a następnie opłacić należny podatek w wysokości 2% wartości psa. W dokumencie należy uwzględnić:

 • dane identyfikacyjne podatnika,
 • adres zamieszkania,
 • przedmiot opodatkowania – w tym przypadku będzie to umowa,
 • miejsce położenia rzeczy lub miejsce wykonywania prawa majątkowego,
 • miejsce dokonania czynności cywilnoprawnej,
 • zwięzłe określenie treści i przedmiotu czynności cywilnoprawnej,
 • podstawę opodatkowania oraz obliczony należny podatek PCC.

Spójrzmy na przykład.

Podatnik zawarł umowę sprzedaży psa rasy Duży Szwajcarski Pies Pasterski w Warszawie. Jego wartość rynkowa wynosi 4 100 zł netto na dzień zawarcia umowy w dniu 21 maja 2024 roku. Kupujący w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy (do 4 czerwca 2024 roku) musi złożyć deklarację PCC-3 oraz zapłacić podatek wynoszący 2% od 4 100 zł, czyli 82 zł.

Jeżeli podatnik spóźni się z uregulowaniem zobowiązania, musi liczyć się z konsekwencjami. Kara za opóźnienie wynosi obecnie od 360 zł (1/10 płacy minimalnej) do aż 72 000 złotych (20-krotność płacy minimalnej). Nieopłacenie podatku PCC jest naruszeniem przepisów podatkowych.

Podatnik, który spóźni się z dopełnieniem formalności, ma szansę na uniknięcie konsekwencji. Musi złożyć w takim przypadku oświadczenie (czynny żal), informując o błędzie i zobowiązując się do opłacenia zaległego zobowiązania z odsetkami.

Podsumowanie: Podatek od zakupu psa z hodowli – najważniejsze informacje

Poniżej prezentujemy najistotniejsze informacje, które zostały szczegółowo omówione w artykule.

 • Podstawą prawną w tym przypadku jest ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 2000 Nr 86 poz. 959) oraz Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, art. 535 § 1).
 • Zakup psa rasowego z hodowli jest traktowany jako umowa kupna-sprzedaży, która podlega przepisom podatkowym.
 • Sprzedaż psa, mimo że jest istotą żyjącą, jest czynnością cywilnoprawną podlegającą opodatkowaniu.
 • Obowiązek zapłaty podatku od zakupu psa z hodowli leży po stronie kupującego, czyli nowego właściciela psa.
 • Podstawą do naliczenia podatku jest wartość rynkowa zwierzęcia. Podatek PCC wynosi 2% wartości rynkowej psa.
 • Obowiązek podatkowy dotyczy transakcji, których wartość przekracza 1000 zł.
 • Zwolnieniu podlegają umowy w zakresie, w jakim są opodatkowane przez VAT lub gdy przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności.
 • Jak zapłacić podatek od zakupu psa z hodowli? Kupujący musi złożyć deklarację PCC-3 i opłacić podatek w ciągu 14 dni od daty zakupu psa. Podatek należy opłacić we właściwym ze względu na adres zamieszkania Urzędzie Skarbowym.
 • Opóźnienie w uregulowaniu podatku wiąże się z konsekwencjami finansowymi, których można uniknąć, składając czynny żal.
 • Organ podatkowy nie przypomina o konieczności wniesienia należności; kupujący musi samodzielnie wywiązać się ze swoich zobowiązań.

Jeżeli nadal masz wątpliwości, możesz zadać dowolne pytanie naszym ekspertom w bezpłatnym programie Podatnik.info. Każdy użytkownik ma możliwość skorzystania z pomocy specjalistów z obszaru księgowości, finansów lub prawa podatkowego. Ponadto w okresie rozliczania deklaracji rocznych oferujemy trzy sposoby, które pozwolą na dopełnienie formalności nawet w 5 minut. Sprawdź, co jeszcze zyskasz, korzystając z darmowego programu Podatnik.info!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Płaca minimalna 2025 – czy możemy spodziewać się podwyżki?