Podatek od Vinted, OLX, Allegro – kiedy trzeba go...
Podatnik.info
Podatnik.info
Podatnik.info

Podatek od Vinted, OLX, Allegro – kiedy trzeba go zapłacić?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

O czym powinni wiedzieć użytkownicy tych serwisów? Jakie zasady obowiązują kwestię sprzedaż na Allegro a podatki? Odpowiadają eksperci Podatnik.info.

Spis treści:

Podatek od sprzedaży w internecie – co musisz wiedzieć?

Każda osoba osiągająca przychód na terytorium Polski jest zobowiązana do opłacenia należności wobec urzędu skarbowego. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 oku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350) znajduje się lista 10 kategorii źródeł przychodów do opodatkowania.

Przepisy określają dodatkowe warunki, które wskazują, w jakich okolicznościach, można skorzystać ze zwolnienia. Dotyczy to również sprzedaży w internecie. Jeżeli transakcji podlegają przedmioty zakupione przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, wówczas podatnik ma obowiązek odprowadzić podatek od uzyskanego przychodu.

Sprzedaż przedmiotów posiadanych dłużej niż 6 miesięcy nie podlega opodatkowaniu. Te przepisy zostały wprowadzone, aby wyeliminować praktykę kupowania przedmiotów na licytacjach w celu ich odsprzedania. Jeżeli sprzedaż na platformach internetowych jest stałym źródłem zarobkowania, podatnik powinien zarejestrować działalność gospodarczą.

Sposobem na uniknięcie obowiązku podatkowego jest prowadzenie działalności nierejestrowanej. Najważniejsze informacje na jej temat znajdują się w ustawie z dnia 6 marca 2018 roku prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018 poz. 646). Działalność nierejestrowana to działalność wykonywana przez osobę fizyczną, gdy:

 • przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia,
 • podatnik w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Te przepisy zaczęły obowiązywać, zanim jeszcze rozpoczęto sprzedaż online. Pytania o podatek od Vinted, OLX czy Allegro pojawiają się jednak od momentu konieczności wdrożenia dyrektywy DAC7. Dotyczy ona obowiązku raportowania handlu w internecie. Od 1 lipca 2024 roku wejdzie w życie ustawa nakładające obowiązek przekazywania szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o tym, ile zarobili sprzedający.

Ponadto należy podkreślić, że dane będą raportowane wstecz ze względu na opóźnienia związane z wdrożeniem dyrektywy. Do końca stycznia 2025 roku platformy przekażą raporty za 2023 i 2024 rok. Kiedy sprzedawcy będą musieli zapłacić podatek od Vinted, OLX czy Allegro? Poniżej wyjaśniamy najważniejsze kwestie.

Podatek od sprzedaży w internecie – co musisz wiedzieć?

Sprzedaż za pośrednictwem platform internetowych nie jest objęta obowiązkiem podatkowym w wyżej wymienionych przypadkach. Ponadto dyrektywa DAC7 nie dotyczy drobnych, jednorazowych transakcji. Raportowanie nie obejmuje podatników, którzy dokonują w ciągu roku mniej niż 30 transakcji, a ich łączne nie przekroczy równowartości 2 000 euro.

Wystarczy niespełnienie jednego z wyżej wspomnianych warunków, aby sprzedawca nie pojawił się na liście, która trafi do urzędu skarbowego. Te przepisy mają pomóc wyeliminować praktyki unikania obowiązków przez osoby, które muszą zapłacić podatek od Vinted.

Podatek od sprzedaży na OLX

Powyższe przepisy dotyczą również transakcji przeprowadzanych na platformie OLX czy też Allegro. Warto również podkreślić, że sprzedaż okazjonalną obejmuje obowiązek odprowadzania podatku:

 • jeżeli sprzedaż produktu nastąpiła w czasie krótszym niż pół roku od dnia zakupu;
 • jeżeli na tej transakcji podatnik zarobi, czyli sprzeda towar drożej niż sam za niego zapłacił.

Podatek od sprzedaży na OLX nie dotyczy transakcji, które dotyczą przedmiotów własnych.

Sprzedaż na Allegro a podatki

Jeżeli chodzi o kwestię sprzedaż na Allegro a podatki, należy wziąć pod uwagę także przepisy dotyczące kwoty wolnej od podatku. Aktualnie wynosi ona 30 000 zł. Według obowiązującej ustawy o PIT, dochód wyższy od tej kwoty podlega opodatkowaniu.

Wyjątek stanowią jednak transakcje dotyczące przedmiotów używanych lub stanowiących własność sprzedawcy przez minimum pół roku. Jeżeli zarobki z takiej transakcji wraz z innymi dochodami przekroczą 30 000 zł, sprzedawca nie ma obowiązku wobec urzędu skarbowego.

Podatek od sprzedaży w internecie – jak go rozliczyć?

Jeżeli podatnik jest zobowiązany do odprowadzenia podatku od sprzedaży na platformie internetowej, musi wykazać dochód w deklaracji rocznej, przesyłanej do urzędu skarbowego. Pojawienie się dodatkowego źródła przychodu generuje obowiązek złożenia deklaracji PIT-36. Odpowiednie kwoty należy uwzględnić w sekcji E „Dochody / Straty ze źródeł przychodów”:

 • pole 3 „pozarolnicza działalność gospodarcza” dotyczy osób, które założyły firmę i na tej podstawie uzyskują dochody ze sprzedaży,
 • pole 8 „działalność nierejestrowana” dotyczy osób uzyskujących przychód należny z tej działalności, który nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia,
 • pole 10 „inne źródła, niewymienione w wierszach od 1 do 9”.

Deklarację PIT-36 można przesłać do urzędu skarbowego online lub złożyć w formie papierowej w terminie do 30 kwietnia roku następującego po danym roku podatkowym.

Podsumowanie: Podatek od Vinted, OLX i Allegro – najważniejsze informacje

Poniżej prezentujemy najistotniejsze kwestie omówione szczegółowo w artykule.

 • Każda osoba osiągająca przychód w Polsce musi odprowadzać podatek dochodowy.
 • Przychody ze sprzedaży przedmiotów zakupionych w ciągu ostatnich 6 miesięcy podlegają opodatkowaniu.
 • Sprzedaż przedmiotów posiadanych dłużej niż 6 miesięcy jest zwolniona z opodatkowania.
 • Stała sprzedaż na platformach internetowych wymaga rejestracji działalności gospodarczej.
 • Działalność nierejestrowana jest zwolniona z obowiązku podatkowego, jeśli miesięczny przychód nie przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia i podatnik nie prowadził działalności gospodarczej przez ostatnie 60 miesięcy.
 • Od 1 lipca 2024 roku platformy internetowe będą musiały przekazywać informacje o przychodach sprzedających do Krajowej Administracji Skarbowej.
 • Raportowanie obejmuje dane za lata 2023 i 2024, które będą przekazane do końca stycznia 2025 roku.
 • Sprzedaż na Vinted, Allegro czy OLX nie podlega opodatkowaniu, jeśli nie spełnia kryteriów dyrektywy DAC7, czyli mniej niż 30 transakcji rocznie o łącznej wartości nieprzekraczającej 2 000 euro.
 • Na OLX, Allegro czy Vinted obowiązuje podatek, jeśli produkt sprzedany został w ciągu pół roku od zakupu i sprzedano go z zyskiem.
 • Transakcje dotyczące przedmiotów używanych lub stanowiących własność sprzedawcy przez minimum pół roku są wolne od podatku, jeśli roczny dochód nie przekroczy 30 000 zł.
 • Podatek od sprzedaży internetowej należy wykazać w deklaracji rocznej PIT-36, w odpowiednich sekcjach zależnie od rodzaju działalności (np. pozarolnicza działalność gospodarcza, działalność nierejestrowana).
 • Deklarację można złożyć online lub w formie papierowej do 30 kwietnia roku następującego po danym roku podatkowym.

Jeżeli masz dodatkowe wątpliwości, możesz skorzystać z pomocy naszych ekspertów. Każdy użytkownik bezpłatnego programu Podatnik.info zyskuje możliwość zadania dowolnego pytania specjalistom z obszaru księgowości, finansów lub prawa. Ponadto w okresie składania deklaracji podatkowych udostępniamy trzy formy wsparcia, które pozwalają na dopełnienie formalności nawet w 5 minut. Sprawdź, co jeszcze możesz zyskać z programem Podatnik.info!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od nieruchomości 2025 – uwaga, szykują się zmiany!