Podatek od nieruchomości 2025 – uwaga, szykują się...
Podatnik.info
Podatnik.info
Podatnik.info

Podatek od nieruchomości 2025 – uwaga, szykują się zmiany!

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

Podatek od nieruchomości – zmiany nadejdą w 2025 roku

Rząd pracuje nad zmianami w podatku od nieruchomości. W dniu 17 czerwca 2024 roku Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian. Zmiany są pokłosiem wyroku wydanego przez Trybunał Konstytucyjny z dnia 4 lipca 2023 roku (sygn. SK 14/21). Dotyczył on między innymi obowiązku skonstruowania przez ustawodawcę samodzielnej definicji budowlanej. Oznacza to brak odwoływania się do prawa budowlanego i oparcie jej wyłącznie o ustawę w sprawie podatku.

Trybunał Konstytucyjny ocenił, że definicja odwołująca się do prawa budowlanego jest nieprecyzyjna. Wśród problemów wskazywanych przez ekspertów pojawiły się:

 • bardzo szeroki zakres obecnej definicji,
 • nieprecyzyjne pojęcia,
 • nieprecyzyjną i rozszerzającą interpretację definicji przez organy podatkowe oraz orzecznictwo,
 • brak stabilności i pewności stosowana przepisów podatku od nieruchomości.

W efekcie projekt ustawy został uzupełniony o załącznik, który zawiera spis obiektów podlegających opodatkowaniu jako budowla. Ponadto modyfikacje wynikają również z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 października 2023 roku (sygn. SK 23/19). Dotyczą one wysokości podatku za garaże wielostanowiskowe zlokalizowane w budynkach mieszkalnych.

Nowe przepisy będą obejmowały także zwolnienia z podatku od nieruchomości. Rząd zapowiada, że planowane modyfikacje mają wejść w życie już od 1 stycznia 2025 roku. Na co powinni przygotować się podatnicy? Jak będzie prezentował się podatek od nieruchomości 2025? Wyjaśniamy poniżej.

Podatek od nieruchomości 2025 – jakie szykują się zmiany?

Jak wspomnieliśmy, jedna ze zmian będzie dotyczyła definicji budowli. Podatek od nieruchomości 2025 zakłada, że o kwalifikacji obiektu ma decydować jego nazwa. W spisie budowli pojawia się między innymi: oczyszczalnia ścieków, zbiorniki (w tym silosy), obiekty kontenerowe trwale związane z gruntem, wiaty i hangary, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne czy też sieci techniczne.

Eksperci wskazują, że zmiana ta może w konsekwencji spowodować migracje w deklaracjach podatkowych. Wcześniejsze definicje obiektów jako budynki będą musiały zostać przemianowane na budowle, a to spowoduje modyfikację wysokości podatku.

Ponadto budowlą mają być również instalacje i urządzenia, które stanową wraz z obiektem całość techniczno-użytkową. Pod tym pojęciem znajduje się zespół elementów, które są niezbędne do realizacji określonego celu gospodarczego, powiązanych ze sobą w taki sposób, że żaden z nich nie może zrealizować tego celu samodzielnie, a brak któregokolwiek z tych elementów uniemożliwia jego realizację.

Jak wpływa to na podatek od nieruchomości? Zmiany rozszerzają zakres opodatkowania obiektów jako budowle. Powodem tego jest również wprowadzenie zastrzeżenia, że definicją mają być objęte także obiekty wykonane z użyciem wyrobów budowlanych. Dotychczas warunek ten miał brzmienie „wzniesienie z użyciem wyrobów budowlanych”.

Podatek od nieruchomości 2025 wprowadza także zmiany w zakresie definicji budynku. Głównym kryterium będzie to, czy obiekt opiera się siłom przyrody. Jeżeli ten warunek zostanie spełniony, występuje trwały związek, a to oznacza zakwalifikowanie jako budynek.

Nowy projekt obejmuje również miejsca parkingowe. Jak w tym przypadku prezentuje się podatek od nieruchomości? Garaż wielostanowiskowy, które został zlokalizowany w budynku mieszkalnym, będzie uznany za część mieszkalną. Oznacza to opodatkowanie według zasad obowiązujących budynki mieszkalne. W efekcie przepisy zostaną ujednolicone. Dotychczas właściciele wyodrębnionych lokali płacili wyższe zobowiązanie niż tych stanowiących część wspólną.

Nowe przepisy obejmują także modyfikacje w obrębie zwolnień. Kogo będzie dotyczył podatek od nieruchomości? Zmiany, które mają potencjalnie negatywne konsekwencje, dotyczą kolejowych terminali towarowych. Właściciele gruntów, budynków i budowli wchodzących w ich skład będą zobowiązani do opłacenia podatku.

Podatek od nieruchomości 2025 zakłada brak zwolnienia dla gruntów na terenie lotnisk użyteczności publicznej, na których nie znajdują się budynki oraz budowle. Zwolnienie ma obejmować nadal zabudowane grunty.  

Dodatkowo podatek od nieruchomości nie będzie obejmował nieruchomości i ich części wyłączonych z prowadzenia działalności podstawowej instytutów badawczych.

Podatek od nieruchomości – kto najbardziej odczuje zmiany?

Od 1 stycznia 2025 roku mają zostać wprowadzone zmiany obejmujące zakres opodatkowania budowli i budynków. Dla części podatników będą one korzystne, jeżeli otrzymają oni szansę na skorzystanie ze zwolnienia – wcześniej im nieprzysługującemu. Część właścicieli nieruchomości stracą jednak to prawo i będą musieli wnieść dodatkową opłatę.

Największe zmiany, jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości, dotkną właścicieli budynków i budowli, między innymi osób korzystających z miejsc parkingowych w garażach, właścicieli infrastruktury kolejowej i lotniczej oraz instytutów badawczych.

Podsumowanie: Podatek od nieruchomości 2025 – najważniejsze informacje

Poniżej prezentujemy najistotniejsze kwestie omówione szczegółowo w artykule.

 • Rząd przygotował nowe przepisy dotyczące podatku od nieruchomości, który dotyczy właścicieli budynków i budowli. Projekt opublikowany 17 czerwca 2024 roku przez Ministerstwo Finansów.
 • Zmiany wynikają z wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 4 lipca 2023 roku (sygn. SK 14/21) i 18 października 2023 roku (sygn. SK 23/19).
 • Nowa definicja budowli ma być niezależna od prawa budowlanego. W efekcie został wprowadzony załącznik, który obejmuje spis obiektów opodatkowanych jako budowle, w tym oczyszczalnie ścieków, zbiorniki, kontenerowe obiekty związane z gruntem, wiaty, hangary, namioty i powłoki pneumatyczne.
 • Zmiana w obrębie definicji budowli może spowodować konieczność zmiany deklaracji podatkowych przez podatników.
 • Podatek obejmie także instalacje i urządzenia stanowiące całość techniczno-użytkową z obiektem.
 • Zmiany pojawiają się także w przypadku definicji budynków. Obiekt będzie uznawany za budynek, jeśli jest trwale związany z gruntem i opiera się siłom przyrody.
 • Niekorzystne zmiany dotyczą braku zwolnienia dla właścicieli: kolejowych terminali towarowych, gruntów na terenie lotnisk użyteczności publicznej niezajętych przez budynki i budowle,
 • Nowe przepisy zakładają również brak zwolnienia z podatku dla właścicieli kolejowych terminali towarowych, nieruchomości wyłączonych z działalności podstawowej instytutów badawczych.
 • Zmiany dotyczą również właścicieli miejsc parkingowych. Jaki będą musieli zapłacić podatek od nieruchomości? Garaż wielostanowiskowy w budynkach mieszkalnych będzie opodatkowany według zasad dla budynków mieszkalnych.
 • Zmiany dotyczące podatku od nieruchomości mają wejść w życie od 1 stycznia 2025 roku.
 • Największe zmiany dotkną właścicieli budynków i budowli, użytkowników miejsc parkingowych, właścicieli infrastruktury kolejowej i lotniczej oraz instytutów badawczych.

Jeżeli masz dodatkowe wątpliwości dotyczące zmian w obszarze opodatkowania nieruchomości, możesz skorzystać z pomocy ekspertów Podatnik.info. Korzystając z darmowego programu, zyskujesz możliwość zadania dowolnego pytania specjalistom podatkowym. Ponadto w okresie składania rocznych deklaracji PIT, oferujemy 3 rozwiązania, które umożliwią dopełnienie formalności nawet w 5 minut. Sprawdź, co jeszcze możesz zyskać!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Działalność sezonowa a podatki