Gorące tematy
Zwrot darowizny
Wyniki sondażu: sondaż 4 głosów
0%

tydzień

0 głosów
50%

2 tygodnie

2 głosów
50%

3 tygodnie

2 głosów
Kalendarz podatnika
Plan obniżenia składki do OFE sprzeczny z Konstytucją
Redakcja
http://sxc.hu/

Plan obniżenia składki do OFE sprzeczny z Konstytucją

Podziel się tym artykułem:   

Prawnicy oceniają, że plan obniżenia składki do OFE łamie aż cztery artykuły ustawy zasadniczej. Wśród nich wykazują wątpliwości względem jego zgodności z koncepcją państwa prawnego i wynikającą z niej zasadą zaufania obywateli do państwa i prawa (art. 2 konstytucji). 

Ponadto prawnicy piszą, że plan obniżenia składki do OFE łamie regułę dotyczącą społecznej gospodarki rynkowej, która zgodnie z ustawą zasadniczą powinna opierać się na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej, solidarności, współpracy i dialogu partnerów społecznych (art. 20 i 22). Kolejna kwestia dotyczy zasady o ochronie praw nabytych i interesów, a także nakazu formułowania należytych przepisów przejściowych. Tutaj prawnicy również wskazują na pewne nieprawidłowości. Pozostałe dwa naruszone przepisy ustawy zasadniczej związane są z zasadą proporcjonalności oraz odpowiedniej vacatio legis, czyli terminu jaki musi upłynąć między publikacją aktu prawnego a jego wejściem w życie. Prawnicy zarzucają rządowi, że nie przewidział ochrony praw emerytalnych osób urodzonych w latach 1948 – 1968, które dobrowolnie wstąpiły do OFE z przekonaniem, że będzie tam wpływać 7,3 proc. ich pensji. Zarówno ekonomiści jak i prawnicy twierdzą, że istniejący deficyt finansów publicznych ma charakter strukturalny. Według nich przyczyną takiego stanu rzeczy jest niedokończenie reformy emerytalnej, a jako przykład podają przywrócenie w 2005 roku przywilejów emerytalnych górnikom.    Prawnicy domagają się od rządu przeprowadzenia rzetelnej debaty publicznej, podczas której politycy zaprezentują przyczyny oraz skutki przewidywanej zmiany prawa i pokażą obywatelom, w jaki sposób powinni przygotować się na wejście w życie zapowiadanych zmian.

Podziel się tym artykułem: