Gorące tematy
Czy przywrócenie odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
14%

Jest sprawiedliwe, bo twórcy uzyskują niskie zarobki?

8 głosów
62%

Jest niesprawiedliwe w stosunku do pozostałych podatników?

36 głosów
24%

Powinno zostać rozszerzone o kolejne grupy zawodowe?

14 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Plan obniżenia składki do OFE sprzeczny z Konstytucją
http://sxc.hu/

Plan obniżenia składki do OFE sprzeczny z Konstytucją

Prawnicy oceniają, że plan obniżenia składki do OFE łamie aż cztery artykuły ustawy zasadniczej. Wśród nich wykazują wątpliwości względem jego zgodności z koncepcją państwa prawnego i wynikającą z niej zasadą zaufania obywateli do państwa i prawa (art. 2 konstytucji). 

Ponadto prawnicy piszą, że plan obniżenia składki do OFE łamie regułę dotyczącą społecznej gospodarki rynkowej, która zgodnie z ustawą zasadniczą powinna opierać się na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej, solidarności, współpracy i dialogu partnerów społecznych (art. 20 i 22). Kolejna kwestia dotyczy zasady o ochronie praw nabytych i interesów, a także nakazu formułowania należytych przepisów przejściowych. Tutaj prawnicy również wskazują na pewne nieprawidłowości. Pozostałe dwa naruszone przepisy ustawy zasadniczej związane są z zasadą proporcjonalności oraz odpowiedniej vacatio legis, czyli terminu jaki musi upłynąć między publikacją aktu prawnego a jego wejściem w życie. Prawnicy zarzucają rządowi, że nie przewidział ochrony praw emerytalnych osób urodzonych w latach 1948 – 1968, które dobrowolnie wstąpiły do OFE z przekonaniem, że będzie tam wpływać 7,3 proc. ich pensji. Zarówno ekonomiści jak i prawnicy twierdzą, że istniejący deficyt finansów publicznych ma charakter strukturalny. Według nich przyczyną takiego stanu rzeczy jest niedokończenie reformy emerytalnej, a jako przykład podają przywrócenie w 2005 roku przywilejów emerytalnych górnikom.    Prawnicy domagają się od rządu przeprowadzenia rzetelnej debaty publicznej, podczas której politycy zaprezentują przyczyny oraz skutki przewidywanej zmiany prawa i pokażą obywatelom, w jaki sposób powinni przygotować się na wejście w życie zapowiadanych zmian.

Loading Comments