PIT/M - czyli kiedy złożyć PIT za niepełnoletnie dziecko - Prosta strona podatków
Gorące tematy
Jak długo czekasz na zwrot podatku?
Wyniki sondażu: sondaż 68 głosów
56%

dłużej niż miesiąc

38 głosów
35%

kilka tygodni

24 głosów
9%

tydzień

6 głosów
Kalendarz podatnika
PIT/M - czyli kiedy złożyć PIT za niepełnoletnie dziecko
Justyna Nowak
pixabay.com
Podatnik.Info

PIT/M - czyli kiedy złożyć PIT za niepełnoletnie dziecko

Podziel się tym artykułem:   

W sytuacji, w której małoletnie dziecko uzyskało przychody w roku podatkowym, jego opiekun lub rodzic mają obowiązek złożenia załącznika PIT/M. W przypadku jakich dochodów dziecka, złożenie PIT/M jest konieczne? Kiedy rodzic nie musi rozliczyć jego przychodów?

   

Do czego służy PIT/M?
 
PIT/M jest załącznikiem rocznej deklaracji podatkowej składanej przez rodzica, którego dziecko uzyskało przychody w minionym roku podatkowym. Jest on przeznaczony do wskazania kwoty uzyskanej przez dziecko, a podpisują się pod nim rodzice bądź opiekunowie. Jeśli małoletni podatnik rozlicza się samodzielnie, bądź nie zachodzi konieczność łącznego rozliczenia dochodów, wypełnienie PIT/M nie będzie wymagane.
 
Załącznik PIT/M jest składany wyłącznie z deklaracją PIT-36. Jeśli dorośli rozliczają się przy użyciu PIT-37, konieczna jest zmiana deklaracji na PIT-36 i uwzględnienie w niej przychodów dziecka. Jeżeli natomiast osoba pełnoletnia rozlicza się przy użyciu podatku liniowego (PIT-36L) czy ryczałtu (PIT-28), jest ona zobligowana do złożenia PIT-36, w którym kwota własna dochodów będzie zerowa, lecz dołączony formularz PIT/M wykaże dochody dziecka.

Załącznik PIT/M do deklaracji pełnoletniego opiekuna musi być złożony również w sytuacji, w której rodzic zarabiającego nieletniego nie uzyskiwał przychodów. Takie same przepisy dotyczą przypadku, w którym przychody dorosłego były zwolnione z opodatkowania, jak niektóre kwoty alimentacyjne.

Za zarobki małoletniego, których nie trzeba wliczać do dochodów opiekunów, uznaje się przychody dziecka za wyjątkiem przychodów z pracy, stypendiów i rozporządzania przedmiotami przekazanymi im na użytek osobisty. Wymienione powyżej korzyści osoba małoletnia jest zobowiązana rozliczyć we własnej deklaracji podatkowej, którą podpisać musi rodzic bądź inny wyznaczony opiekun.

  

Ulga prorodzinna a PIT/M

Załącznik PIT/M nie powinien być utożsamiany z łącznym opodatkowaniem dorosłego z dzieckiem, jak najczęściej nazywa się formę opodatkowania osoby samotnie wychowującej dziecko. Formularz ten jest wypełniany, gdy do dochodów rodzica dolicza się zarobki małoletniego.
 
Korzystanie z opodatkowania, przeznaczonego dla osób samotnie wychowujących dziecko, pozwala na doliczenie zarobków małoletniego, które zazwyczaj nie są doliczane do przychodów opiekuna. W przeciwieństwie do rozliczenia przy użyciu PIT/M, samotny rodzic może skorzystać z uproszczeń i ulg podatkowych. Dysponuje on prawem do ustalenia swego zobowiązania podatkowego na poziomie podwójnego podatku, kalkulowanego od połowy łącznych przychodów swoich i dziecka.
 
Takie działanie może pozwolić na dwukrotne wykorzystanie kwoty wolnej od podatku, jak również umożliwić obniżenie progu skali podatkowej z 32% na 18%. Analogiczna sytuacja występuje w przypadku małżeństw, które są uprawnione do powyższych ulg (w tym prorodzinnej). Mogą one skorzystać z bardziej opłacalnego rozliczenia, dodając zarobki dziecka do swoich. Jeśli za dziecko odpowiada opiekun prawny, małoletni nie dolicza swych dochodów do kwoty opiekunów, lecz wyszczególnia je jako własne. Deklaracja musi być opatrzona podpisem prawnego opiekuna.

Jeśli małżeństwo zdecydowało się na wspólne zeznanie podatkowe, podlegające doliczeniu zarobki dzieci są doliczone do wspólnych dochodów rodziców. Wyliczony podatek bazuje wówczas na sumie podwójnej wysokości połowy łącznej kwoty dochodów małżonków.

Wyliczenie należności podatkowych, wynikłych z tytułu uzyskania dochodu przez małoletniego, można przeprowadzić za pomocą programu PIT. Umożliwi on błyskawiczne podsumowanie kwot związanych z PIT/M, jak również pozwoli na bezpieczne i szybkie przesłanie deklaracji do Ministerstwa Finansów.

  

Autor artykułu: Justyna Nowak

Podziel się tym artykułem: