PIT za 2018 – najważniejsze terminy w PIT 2019
pixabay.com

PIT za 2018 – najważniejsze terminy w PIT 2019

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

 

Deklaracja PIT za 2018 rok do złożenia w styczniu

O składaniu PIT za 2018 jako pierwsze muszą pamiętać osoby rozliczające się z dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych w oparciu o normy szacunkowe dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej. Mają one obowiązek złożenia deklaracji PIT-6 do 21 stycznia 2019 roku.

 

Nieco więcej czasu na rozliczenie mają osoby, które muszą złożyć PIT za 2018 r. do 31 stycznia i wypełniają następujące druki podatkowe:

  • PIT-19A – tę deklarację składają duchowni,
  • PIT-16A – to formularz wypełniany przez osoby prowadzące działalność opodatkowaną kartą podatkową,
  • PIT-8AR – dot. zryczałtowanego podatku dochodowego,
  • PIT-28 – dot. osób, które rozliczają się metodą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Podatnicy uzyskujący przychody z najmu bądź dzierżawy są zobowiązani do złożenia deklaracji PIT-28 do 20 dnia miesiąca, który następuje po miesiącu, w jakim osiągnięte zostały pierwsze dochody z tego tytułu lub do końca roku, jeśli ten miesiąc to grudzień.
 

Dodatkowo płatnicy są zobowiązani do złożenia do końca kwietnia deklaracji PIT-4R. Zawarte są w niej informacje o zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych, które płatnik pobrał i odprowadził na rzecz urzędu.

Ponadto do 31 stycznia płatnicy, którzy chcą składać PIT w formie papierowej dla nie więcej niż 5 osób, muszą dla nich złożyć do urzędu skarbowego:

  • PIT-8C, PIT-11, PIT-R,
  • IFT-1/IFT-1R.
 

Jakie terminy obowiązują do 28 lutego?

Koniec lutego to data, którą powinni zaznaczyć w kalendarzu płatnicy składający PIT- 8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R w formie elektronicznej. Do 28 lutego będą też musieli przekazać te dokumenty podatnikom.

O składaniu deklaracji PIT za 2018 przed upływem tego miesiąca powinien również pamiętać Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma obowiązek wypełnienia za podatników deklaracji PIT-40A. Dotyczy to tych osób, które pobierały emerytury albo rentę. Zamiennie, w określonych przypadkach, płatnik może sporządzić PIT-11, czyli informację o dochodach. PIT-11A i PIT-40A są umieszczane na tym samym formularzu.

Do 28 lutego PIT-14 muszą też złożyć spółdzielnie mieszkaniowe, a także banki, które prowadzą kasy mieszkaniowe.

 

Kwietniowe rozliczenia 

Bez wątpienia najwięcej osób będzie musiało spełnić swój obowiązek podatkowy do końca kwietnia. PIT za 2018 rok do 30 kwietnia muszą oddać wszyscy, którzy rozliczają się na deklaracji:

Należy pamiętać, że deklaracje trzeba składać wraz z załącznikami, o ile są wymagane w danym przypadku.

 

Ile czasu na korekty?

Do ważnych terminów należy również zaliczyć dzień, do którego można składać korektę deklaracji. Jest to możliwe aż do momentu, w którym ulegnie ona przedawnieniu. Np. jeśli chcesz poprawić popularny formularz PIT-37 masz na to 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku.

  

Jeżeli szukasz pomocy przy rozliczaniu PIT albo chcesz złożyć korektę deklaracji i mieć pewność, że zostanie prawidłowo wypełniona, skorzystaj z pomocy programu do PIT. Dzięki niemu szybko uzupełnisz formularz wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami. 

 

Autor artykułu: Beata Michoń 

Loading Comments
Gorące tematy
Z jakich środków powinno być finansowane leczenie Polaków?
Wyniki sondażu: sondaż 27 głosów
67%

W całości ze składki zdrowotnej

18 głosów
11%

W całości z prywatnych środków pacjenta

3 głosów
22%

Po połowie ze składki zdrowotnej i z prywatnych środków pacjenta

6 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Rozliczenie PIT-38 bez formularza PIT-8C. Czy jest to możliwe w PIT 2019/2020?