PIT po terminie - co grozi w przypadku spóźnienia?
Redakcja
https://pexels.com/
podatnik.info

PIT po terminie - co grozi w przypadku spóźnienia?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

  1. Urząd Skarbowy umożliwia złożenie deklaracji metodą tradycyjną (bezpośrednio w urzędzie) lub przez internet za pomocą usługi rządowej Twój e-PIT lub profesjonalnego programu do rozliczenia PIT.
  2. Mimo nowoczesnych rozwiązań, część podatników wciąż ma problem ze złożeniem zeznania podatkowego w terminie.
  3. Za niewysłanie deklaracji podatkowej lub nieuregulowanie podatku w terminie grozi odpowiedzialność karno-skarbowa. W zależności od tego, czy ta czynność spowodowała ryzyko uszczuplenia należnego podatku czy też nie, ustawodawca traktuje te czyny jako przestępstwo skarbowe lub wykroczenie.
  4. Możesz uniknąć lub zmniejszyć wymiar kary, jeżeli złożysz zeznanie roczne po terminie wraz z czynnym żalem, czyli oświadczeniem, dlaczego nie dopełniłeś obowiązku podatkowego wobec fiskusa.

Do kiedy należy złożyć zeznanie PIT?

Obowiązkiem każdego podatnika jest dostarczenie deklaracji podatkowej do urzędu skarbowego. Jeżeli w danym roku uzyskałeś jakikolwiek dochód, musisz dopilnować tego obowiązku w wyznaczonym terminie. Najważniejsze informacje o tym, kiedy i gdzie należy złożyć PIT, znajdziesz w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przepisy Polskiego Ładu ujednoliciły termin składania deklaracji, co oznacza że większość podatków będzie obowiązywał ten sam termin. Jak wyglądają dokładne terminy na złożenie deklaracji podatkowej?

Z kolei pracodawcy muszą pamiętać, aby wysłać urzędowi skarbowemu PIT-11 (informacja o przychodach i podatku pracownika) do 31 stycznia, a do pracownika do końca lutego. Nieprzekazanie w terminie organowi podatkowemu PIT-11 jest traktowane jako przestępstwo skarbowe, za które grozi kara grzywny, pozbawienie wolności lub obie kary łącznie.

W jakich sytuacjach grozi odpowiedzialność karno-skarbowa za niezłożenie PIT?

Warto na wstępie rozróżnić od siebie pojęcie przestępstwa skarbowego od wykroczenia skarbowego, gdyż nie są one tożsame. Kiedy podatnik podlega pod jedno z nich? Przestępstwo skarbowe jest zaliczane do czynów zagrożonych grzywną w stawkach dziennych, karą pozbawienia lub ograniczenia wolności. Natomiast przy wykroczeniach skarbowych znajdują się czyny zagrożone grzywną określoną w danej kwocie, a nie stawkach dziennych.

Można wyróżnić trzy sytuacje, w których podatnik naraża się na odpowiedzialność karno-skarbową:

  • brak złożenia zeznania rocznego w ustawowym terminie,
  • złożenie zeznania rocznego, ale nieopłacenie lub niedopłata podatku należnego do urzędu skarbowego,
  • brak złożenia deklaracji i zapłaty podatku.

To czy dane czyny będą kwalifikowały się jako przestępstwo, czy wykroczenie skarbowe zależy od tego, czy przyczyniły się one do uszczuplenia należnego podatku. Jeżeli tak, to mamy w tym wypadku do czynienia z przestępstwem skarbowym. Jeżeli nie, to czyn kwalifikuje się jako wykroczenie skarbowe, za które grozi mniej dotkliwa kara.

Kara za nierozliczenie PIT-u

Podatnik, który nie złoży deklaracji podatkowej w wyznaczonym terminie, musi liczyć się z określonymi konsekwencjami. Niezbędne informacje na ten temat znajdziesz w ustawie z dnia 10 września 1999 roku Kodeksu karnego skarbowego.. Jaka kara grozi osobom, które nie złożą deklaracji PIT w terminie?

W tym przypadku należy zastosować art. 54. Jeżeli podatnik uchyli się od obowiązku rozliczenia z urzędem skarbowym przez nieujawnienie przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub niezłożenie deklaracji podatkowej, podlega odpowiedzialności karnej skarbowej. Jednocześnie taka czynność musi narazić podatek na uszczuplenie - w innym wypadku nie będzie to podlegało pod przestępstwo skarbowe z art. 54. Winnemu przestępstwa skarbowego grozi kara grzywny do 720 stawek dziennych, a nawet kara pozbawienia wolności do 5 lat lub obie kary łącznie. Wszystko zależy od wartości szkody, na którą podatnik naraził państwo poprzez niedopilnowanie swoich obowiązków.

Stawka dzienna nie może być niższa niż 1/30 wysokości minimalnego wynagrodzenia ani przekraczać jej 400-krotności. Od 1 stycznia 2024 granice stawki dziennej wynoszą od 141,40 zł do 56 560 zł (minimalna 4242 zł). Następnie od 1 lipca 2024 stawki będą się kształtować na poziomie 143,33 zł do 57 332 zł (minimalna 4300 zł)

Niższe kary są przewidziane dla osób, których zobowiązanie podatkowe wynosiło nie więcej niż pięciokrotność wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązujący w terminie składania deklaracji PIT.

Jak szybko rozliczyć PIT 2023, by uniknąć kary?

Nie należy zwlekać ze złożeniem deklaracji podatkowej do ostatniej chwili. Nawet jeżeli do rozliczenia się z fiskusem zostało raptem parę godzin, to wciąż masz szansę na dotrzymanie terminu i uniknięcie odpowiedzialności. Jeżeli nie złożyłeś jeszcze swojego zeznania podatkowego, warto skorzystać z programów służących do natychmiastowego rozliczenia. Co to oznacza? Wypełniony formularz trafi od razu do Ministerstwa Finansów w formie elektronicznej. Jednym z programów, który udostępnia takie rozwiązanie, jest Podatnik.info.

Ten program umożliwi Ci szybkie i bezpieczne rozliczenie deklaracji poprzez wprowadzenie informacji z PIT-11, odpowiedzenie na kilka prostych pytań lub własnoręczne wypełnienie formularza. Każde z tych rozwiązań zajmuje zaledwie kilka minut i jest całkowicie bezpieczne! W programie Podatnik.info znajdują się wyłącznie aktualne formularze zgodne z obowiązującymi z wzorami. Może się jednak zdarzyć, że podatnik nie dopilnuje formalności mimo takich rozwiązań.

Złożenie czynnego żalu za niezłożenie deklaracji podatkowej

Aby uniknąć kary za niezłożenie deklaracji PIT w terminie, należy wykonać dwie czynności. Pierwsza z nich to zawiadomienie urzędu skarbowego o zaistniałej sytuacji. Można zrobić to pisemnie lub ustnie. Takie oświadczenie powinno obejmować okoliczności, które wpłynęły na zaistniałą sytuację. Jest to tak zwany czynny żal. Następnie należy złożyć właściwą już deklarację PIT.

Co ważne, powyżej wymienione czynności nie zwalniają z obowiązku poniesienia konsekwencji za niedotrzymanie terminu. Wiele zależy od indywidualnej sytuacji podatnika. Program Podatnik.info może Ci pomóc również podczas składania deklaracji PIT po terminie. Sprawdź najważniejsze informacje stronie Podatnik.info.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Dyrektywa DAC 7 - nowe obowiązki dla operatorów platform cyfrowych