PIT 2018 – jak rozliczyć przychody z umów o dzieło za...
pixabay.com
Podatnik.Info

PIT 2018 – jak rozliczyć przychody z umów o dzieło za 2017?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

W związku z tym każdego roku miliony osób muszą rozliczać z urzędem skarbowym przychody z tych źródeł. W jaki sposób obliczyć PIT 2018, kiedy pracowaliśmy na podstawie umów cywilnoprawnych? 


PIT 2018 - rozliczanie podatków od umów o dzieło

Dochody uzyskiwane z umów o dzieło podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych. Nie ma obowiązku odprowadzania od nich składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

W jaki sposób oblicza się podatek dochodowy od umów o dzieło? Należy wziąć pod uwagę koszty uzyskania przychodu, które pomniejszają kwotę zarobku będącego podstawą do obliczenia  podatku. Jeśli więc na przykład ktoś otrzymał za dzieło 1000 złotych, to przy koszcie uzyskania przychodu 20%, podatek zostanie zapłacony od 800 złotych, a nie od 1000 złotych. 18% z tej kwoty wyniesie 144 złote.  Jeśli natomiast nastąpiło przeniesienie na zleceniodawcę praw autorskich, można odliczyć aż 50% kosztów uzyskania przychodu, czyli podatek odliczany będzie od połowy wynagrodzenia.

Wspomniane podatki dochodowe pracowników zatrudnionych w ten sposób płaci do Urzędu Skarbowego pracodawca, co musi zrobić do 20 dnia każdego miesiąca, w którym nastąpiła wypłata wynagrodzenia. Każde miesięczne wynagrodzenie powyżej 200 zł znajdzie się na druku PIT-11 dostarczanym pracownikowi, natomiast kwoty poniżej 200 zł zbiorczo zostaną umieszczone na druku PIT-8AR, który przekazuje się do Urzędów do 20 stycznia.

Na jakim formularzu PIT 2018 rozliczyć umowy o dzieło?

Osoby, które uzyskiwały w trakcie roku podatkowego przychody z tytułu umów o dzieło, powinny rozliczyć je na formularzu PIT-37. Termin składania zeznań PIT-37 mija 30 kwietnia. W deklaracji tej należy zawrzeć informacje o wszystkich osiągniętych przychodach, kosztach ich uzyskania i pobranych zaliczkach. Jeśli pracownik otrzyma kilka różnych PIT-11, dane z nich należy zsumować w jednym formularzu PIT-37. Wysokość osiągniętego dochodu można następnie pomniejszyć o ulgi lub odliczenia, a od kwoty otrzymanej w ten sposób oblicza się należny podatek. Na tym etapie wiadomo już, czy podatnik uzyska zwrot nadpłaconego podatku, czy sam będzie musiał zwrócić go do urzędu skarbowego. Aby nie obliczać tego samodzielnie, zwłaszcza jeśli podstawą jest kilka lub nawet kilkanaście różnych formularzy, warto skorzystać z programu do PIT 2018, który znacznie przyspiesza złożenie deklaracji i niweluje ryzyko popełnienia pomyłek matematycznych, formalnych lub pominięcia koniecznych do uzupełnienia pól.

Nie warto zbyt długo czekać z wysłaniem zeznania podatkowego. Każdego roku urzędy karzą pewien odsetek osób, które mylą się w swoich zeznaniach lub opóźniają ich złożenie. Jeszcze jednym powodem, dla którego opłaca się składać zeznanie wcześniej i wysyłać je drogą internetową, jest szansa na uzyskanie szybszego zwrotu podatku.

Loading Comments
Gorące tematy
Co spowoduje obniżenie wysokich kosztów funkcjonowania administracji publicznej?
Wyniki sondażu: sondaż 236 głosów
34%

Zmniejszenie liczby urzędników

80 głosów
1%

Zatrudnianie części urzędników na umowach cywilnoprawnych

2 głosów
6%

Rozwój e-administracji

14 głosów
59%

Uproszczenie przepisów prawnych

140 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Jak rozliczyć PIT 2018 z dochodami z zagranicy?