Państwo chce powstrzymać młodych przed emigracją...
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Państwo chce powstrzymać młodych przed emigracją zarobkową

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

W tym celu 14 marca 2014 r. przeprowadzono nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która weszła w życie 27 maja. W jej ramach urzędy pracy mają być premiowane za osiągnięte efekty. Wprowadzone zmiany mają szczególnie chronić osoby najbardziej zagrożone bezrobociem, czyli osoby młode do 30. roku życia, osoby po 50. roku życia, a także bezrobotnych rodziców lub opiekunów osób zależnych.


Oczywiście Polska jako członek UE, nie zamierza używać metod mogących bezpośrednio ograniczać liczbę wyjazdów zagranicznych swoich obywateli, tak aby nie naruszać zasady swobodnego przepływu osób. Tak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na interpelację nr 26852.


Pracodawcy zwolnieni z odprowadzania składek za młodych pracowników


Zgodnie z powyższą ustawą z myślą o młodych ludziach, którzy najczęściej decydują się na emigrację zarobkową, wprowadzono dwie zmiany mające zachęcić firmy do zatrudniania tego typu pracowników. Pierwszą z nich jest ułatwienie zdobycia stażu zawodowego, dzięki refundacji składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych do 30. roku życia, którzy podejmują pierwszą pracę.


Z kolei druga zmiana zwalnia pracodawców, zatrudniających skierowanych przez urząd pracy bezrobotnych do 30. roku życia, z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za tych pracowników.


Bony dla młodych bezrobotnych


MPiPS zamierza również przeprowadzić pilotażowy program „Twoja kariera - Twój wybór”. W jego ramach bezrobotni w wieku do 30 lat będą mogli otrzymać bony, którymi urzędy pracy pokryją koszty aktywizacji zawodowej tego typu osób. Wyróżniono 4 rodzaje bonów:

  • bony szkoleniowe: w ich ramach bezrobotny samodzielnie dokona wyboru szkolenia, które jego zdaniem jest najbardziej mu potrzebne, a następnie urząd pracy opłaci instytucji szkoleniowej jego koszty, a także sfinansuje koszty dojazdu i ewentualnego zakwaterowania, w ramach ustalonego limitu środków;
  • bony stażowe: w ich ramach bezrobotny samodzielnie znajdzie sobie miejsce do odbycia stażu, a urząd pracy zapewni opłacenie stypendium stażowego przez pół roku. Staż będzie można podjąć wyłącznie w takiej firmie, która zobowiąże się zatrudnić bezrobotnego przez kolejne sześć miesięcy. Z kolei przedsiębiorca, który po zakończeniu stażu zatrudni bezrobotnego na minimum pół roku, otrzyma premię w wysokości 1500 zł;
  • bony zatrudnieniowe: przedsiębiorca, który zdecyduje się zatrudnić młodą osobę na okres 18 miesięcy, otrzyma zwrot kosztów wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, do wysokości zasiłku dla bezrobotnych przez okres pierwszych 12 miesięcy;
  • bony na zasiedlenie w kwocie nieprzekraczającej dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę, która umożliwi bezrobotnemu pokrycie kosztów związanych z podjęciem zatrudnienia poza dotychczasowym miejscem zamieszkania.


Podatnik.info 

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób rozliczysz się w 2019 r. z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 432 głosów
86%

przez internet przy użyciu programu do rozliczenia PIT-ów

371 głosów
9%

samodzielnie wypełnię papierowy formularz PIT

41 głosów
2%

skorzystam z usług księgowego lub doradcy podatkowego

9 głosów
3%

zrobię to w inny sposób

11 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Korzyści z podjęcia pracy przez niepełnosprawnego