Gorące tematy
Najlepsza faktura to:
Wyniki sondażu: sondaż 145 głosów
35%

tradycyjna

51 głosów
49%

elektroniczna bez podpisu

71 głosów
16%

elektroniczna z podpisem

23 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także

Formularze PIT

Ożywienie gospodarcze - zalecenia UE
http://sxc.hu/

Ożywienie gospodarcze - zalecenia UE

Zalecenia dla każdego z 27 krajów UE na lata 2011-2012 ze wskazówkami dotyczącymi budżetów krajowych i polityki gospodarczej.

Komisja zaleciła każdemu krajowi UE kroki, jakie powinien podjąć, aby pobudzić wzrost gospodarczy, ułatwić tworzenie nowych miejsc pracy i utrzymać w ryzach finanse publiczne. Zalecenia te powstały w odpowiedzi na przedłożone wcześniej w tym roku plany, w których rządy krajów UE wyjaśniają, jak zamierzają doprowadzić do osiągnięcia wspólnych unijnych celów gospodarczych.

W planach krajowych odbicie znajdują priorytety uzgodnione na poziomie 27 rządów. Jeśli będą one realizowane, UE zbliży się do osiągnięcia swoich celów w zakresie emisji gazów cieplarnianych, odnawialnych źródeł energii i zapobiegania wczesnemu porzucaniu szkoły. Założenia niektórych strategii są jednak niewystarczające i powinny być ambitniejsze. W innych strategiach brakuje zaś szczegółowych informacji na temat sposobu, w jaki dany kraj będzie dążyć do osiągnięcia wspólnych celów.


Realizacja celów

Zalecenia obejmują następujące kroki:

  • wzmożenie wysiłków umożliwiających osiągnięcie celów UE w dziedzinie zatrudnienia, badań naukowych i rozwoju, efektywności energetycznej, szkolnictwa wyższego i ograniczania ubóstwa
  • zwiększenie nacisku na ograniczenie zadłużenia i zmniejszenie różnicy między wydatkami a wpływami z podatków, aby budżety krajowe były zgodne z celami unijnymi
  • wydłużenie okresu pracy - podniesienie wieku emerytalnego, wycofanie możliwości wcześniejszego przechodzenia na emeryturę i poprawa dostępu do opieki nad dziećmi
  • zwalczanie bezrobocia strukturalnego i wprowadzenie na rynek pracy słabiej reprezentowanych grup społecznych, jak kobiety i osoby starsze
  • zmniejszenie bezrobocia wśród młodzieży i liczby uczniów przedwcześnie porzucających naukę poprzez reformę umów o pracę, jeśli jest ona konieczna, i ściślejsze powiązanie edukacji z zatrudnieniem.

 


Zalecenia te są częścią pierwszego "europejskiego semestru" - sześciomiesięcznego procesu oceny w zamierzeniu przeprowadzanego co roku, podczas którego rządy krajów UE prowadzą ze sobą intensywne rozmowy w trakcie planowania swoich budżetów i kształtowania polityki gospodarczej. Również w ramach europejskiego semestru Komisja wydała ogólne zalecenia dla strefy euro.


Ciąg dalszy europejskiego semestru
Na posiedzeniu w dniach 23-24 czerwca Rada Europejska przedyskutuje te zalecenia, a w lipcu formalnie je zatwierdzi. Następnie każdy z krajów ma je uwzględnić w budżecie na lata 2011-2012. Komisja i kraje UE będą monitorować postępy we wdrażaniu w ramach wzajemnej weryfikacji.

 

 

 

Źródło: Komisja Europejska

Loading Comments