Osoba niepełnosprawna może odliczyć wydatki na...
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Osoba niepełnosprawna może odliczyć wydatki na przewodnika

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Czy każdy niepełnosprawny może odliczyć ulgę?


Wydatki poniesione na korzystanie z przewodnika przysługują osobom niepełnosprawnym lub podatnikom je utrzymującym. Jednocześnie dochód osób pozostających na utrzymaniu nie może przekroczyć kwoty 9120 zł w danym roku. Po przekroczeniu tego limitu tracimy prawo do skorzystania z ulgi.


W ramach ulgi rehabilitacyjnej nie można odliczyć środków, które zostały:

  • sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  • zwrócone w jakiejkolwiek formie,
  • odliczone od dochodu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Natomiast w sytuacji, gdy powyższe wydatki były pokryte z powyższych funduszy tylko częściowo – odlicza się różnicę między poniesionymi wydatkami a otrzymanym wsparciem.


Wydatków nie trzeba dokumentować, ale strzeżonego pan bóg strzeże


W ramach ulgi rehabilitacyjnej nie możemy w poszczególnym roku uzyskać wyższego zwrotu poniesionych wydatków niż 2.280 zł. Ponadto odliczeniu podlegają faktycznie poniesione kwoty.


Poniesionych wydatków nie trzeba również dokumentować. Ale na żądanie organów podatkowych podatnik ma obowiązek przedstawić dowody niezbędne do ustalenia jego prawa do skorzystania z ulgi. W pierwszej kolejności wskazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w związku z pełnieniem przez nie funkcji przewodnika. Z ulgi mogą skorzystać osoby rozliczające się według skali podatkowej (PIT-36 i PIT-37) oraz ryczałtem (PIT-28). Do powyższych deklaracji podatkowych należy dołączyć załącznik PIT/O.


Kto jest osobą niepełnosprawną?


Zgodnie z ustawą z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać osoby zaliczone do:

  • I grupy inwalidztwa – czyli osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:
  1. całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji,
  2. znaczny stopień niepełnosprawności.
  • II grupy inwalidztwa – czyli osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:
  1. całkowitą niezdolność do pracy,
  2. umiarkowany stopień niepełnosprawności.Podatnik.info

Loading Comments
Gorące tematy
Czy w przypadku złej obsługi ze strony urzędnika skarbówki złożysz na niego skargę?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
38%

Tak, skorzystam ze swojego prawa.

22 głosów
59%

Nie, bo i tak nie przyniesie to żadnego skutku.

34 głosów
3%

Nie wiem jak to zrobić.

2 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Jak odliczyć w PIT za 2016 r. wydatki na przewodnika osoby niepełnosprawnej?