Gorące tematy
W jaki sposób rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 276 głosów
72%

używam programu do PITów

198 głosów
22%

samodzielnie

62 głosów
2%

z pomocą rodziny lub znajomych

6 głosów
4%

zlecam to księgowemu lub doradcy podatkowemu

10 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także

Formularze PIT

Opłata targowa od każdego sprzedającego
http://sxc.hu/

Opłata targowa od każdego sprzedającego

Po wielu wątpliwościach dotyczących zdefiniowania pojęcia targowiska, sejm ustalił, że tym terminem będzie nazywane każde miejsce, w którym dokonuje się sprzedaż. Określenie to nie stosuje się do miejsc w budynkach lub ich częściach.

Po wielu wątpliwościach dotyczących zdefiniowania pojęcia targowiska, sejm ustalił, że tym terminem będzie nazywane każde miejsce, w którym dokonuje się sprzedaż. Określenie to nie stosuje się do miejsc w budynkach lub ich częściach.


"W przepisach nie będą już występowały nieostre odwołania do pojęć targowisk pod dachem oraz hal używanych do targów, aukcji i wystaw - wyjaśnia Marcin Sikora, doradca podatkowy z kancelarii prawno-podatkowej Sikora i Wspólnicy". W związku z uproszczoną procedurą w celu uznania miejsca za targowisko trzeba będzie określić, czy dokonuje się w nim sprzedaż i czy nie jest ona prowadzona w budynku (lub jego części).


Definicja ta zaniepokoiła podatników, którzy zwrócili uwagę na fakt, że do tego ustalenia pasuje także sprzedaż dokonywana w autobusach, pociągach i innych środkach transportu. Według ekspertów nie musimy obawiać takiej interpretacji. Dr Rafał Dowgier z Katedry Prawa Podatkowego Uniwersytetu w Białymstoku stwierdza, że:
"zmiana pojęcia targowiska polegająca na wskazaniu, że jest nim każde miejsce, w którym prowadzona jest sprzedaż, a nie jak do tej pory miało to miejsce, handel, ma jedynie charakter doprecyzowujący". Według Rafała Dowgiera taka zmiana definicji jest potrzebna z uwagi na oddzielenie od siebie pojęć sprzedaży dokonywanej przez profesjonalistów i odpowiada pojęciu handlu, a sprzedaży przeprowadzanej również przez osoby, które nie zajmują się nią zawodowo - dokonywanej także przez osoby nieprofesjonalne.
Jednak podatnicy dokonujący sprzedaży w pawilonach handlowych bądź kioskach będą zobowiązani uiścić oprócz podatku od nieruchomości także opłatę targową.


źródło:
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/496426,kazdy_sprzedajacy_wniesie_oplate_targowa.html
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/493291,nie_bedzie_juz_zwolnien_z_oplaty_targowej.html

Loading Comments