Opłata rejestracyjna do amortyzacji
http://sxc.hu/

Opłata rejestracyjna do amortyzacji

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródła, z pominięciem kosztów wymienionych enumeratywnie w katalogu włączeń, zawartym odpowiednio w art. 23 ust. 1 ustawy o PIT oraz w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Opłaty rejestracyjne samochodu nabytego na potrzeby działalności gospodarczej mieszczą się więc w pojęciu kosztu podatkowego, jednak nie tylko fiskus ale także i sądy stoją na stanowisku, że wydatki tego rodzaju zwiększają wartość początkową pojazdu, stanowiącą podstawę amortyzacji, co oznacza, iż opłata rejestracyjna zostanie rozliczona w dłuższym okresie czasu, poprzez odpisy amortyzacyjne.

Rejestracja samochodu konieczna do używania

Środek trwały podlegający amortyzacji powinien być kompletny i zdatny do użytku. To ten warunek w znacznym stopniu wpływa na stanowisko prezentowane w interpretacjach indywidualnych i orzecznictwie, które wymaga zaliczenia opłaty rejestracyjnej do wartości początkowej samochodu, a w efekcie konieczności amortyzowania.

Warunkiem pozwalającym na zaliczenie pojazdu do środków trwałych, jest ich kompletność i zdatność do użytku. Oznacza to, iż środki trwałe muszą być obligatoryjnie wyposażone w stosowne uprawnienia, homologacje i pozwolenia na użytkowanie, w tym konieczna jest rejestracja.

Wydatki zwiększające wartość początkową

W przypadku zakupu wartość początkową stanowi cena nabycia, czyli kwota należna zbywcy. Ponadto, istotnym jest, aby pamiętać, że wartość tę powiększa się o koszty związane z zakupem, naliczone do dnia przekazania pojazdu do używania. Ustawa wymienia przykładowe wydatki tego rodzaju, jak chociażby koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, jak również opłaty notarialne, odsetki oraz prowizje. Katalog ten jest więc otwarty.

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, wydanym w dniu 14 marca 2012 r. (sygn. akt II FSK 1736/10), zakres pojęcia kosztów związanych z zakupem jest znacznie szerszy, obejmuje bowiem wszystkie wydatki poniesione od momentu uzyskania tytułu własności pojazdu do chwili oddania pojazdu do użytkowania. Zgodne z prawem oddanie do użytkowania może nastąpić dopiero po zarejestrowaniu samochodu.

Oznacza to, że opłatę rejestracyjną, stanowiącą o dopuszczeniu samochodu do ruchu drogowego, należy również zaliczyć do wartości początkowej podlegającej odpisom amortyzacyjnym.

Elżbieta Węcławik, Tax Care
Dominik Mędrzycki, księgowy Tax Care

Taxcare.pl

tax-care---logo-150

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Zwrot kosztów używania prywatnego samochodu na potrzeby pracodawcy nie zawsze będzie zwolniony z PIT