Gorące tematy
Kto powinien płacić odszkodowania przyznane przez sąd ofiarom urzędniczych pomyłek?
Wyniki sondażu: sondaż 352 głosów
75%

Urzędnik który popełnił błąd

265 głosów
4%

Skarb Państwa

14 głosów
20%

Po połowie winny urzędnik i Skarb Państwa

69 głosów
1%

Odszkodowania nie powinny być zasądzane w czasie kryzysu

4 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także

Formularze PIT

Ograniczenie unijnej biurokracji
http://sxc.hu/

Ograniczenie unijnej biurokracji

- Jako kraj przewodniczący Radzie UE zalecamy instytucjom unijnym i państwom członkowskim wzmocnienie współpracy przy redukcji obciążeń oraz kosztów stosowania prawa. Naszym nadrzędnym celem jest uwolnienie potencjału przedsiębiorców i poprawa sytuacji na rynku pracy – powiedział wicepremier Waldemar Pawlak

Redukcja biurokracji

29 września br. polska prezydencja przedstawiła Radzie ds. Konkurencyjności raport z postępów w redukcji obciążeń administracyjnych na poziomie wspólnotowym.

- Redukcja biurokracji to mniej niepotrzebnych kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców. Lepsza wydajność firm pobudza z kolei potencjał gospodarek krajów unijnych. Ma to szczególną wagę w czasie spowolnienia gospodarczego – zaznaczył wicepremier Pawlak. Podkreślił, że kraje UE zredukowały już obciążenia administracyjne o prawie 22 proc. - Dzięki temu europejskie, w tym polskie firmy zaoszczędzą nawet 27 mld euro rocznie. Szacujemy, że doprowadzi to do wzrostu unijnego PKB o 1,4 proc. – dodał.

Wyniki ograniczenia biurokracji

Zgodnie z raportem polskiej prezydencji, Unia zmniejszyła obciążenia administracyjne w 7 z 13 priorytetowych obszarów prawa. Dalsze zmiany są możliwe m.in. w rachunkowości, prawie spółek, ochronie środowiska, bezpieczeństwie żywności oraz podatkach i cłach. Polska prezydencja zwróciła też uwagę UE na potrzebę obniżenia kosztów związanych z nieefektywnym przenoszeniem (transpozycją) prawa wspólnotowego na terytorium poszczególnych krajów. W związku z tym raport zachęca państwa członkowskie do wzmożenia wysiłków w celu prawidłowej i terminowej transpozycji dyrektyw unijnych.

Polska zaleca również instytucjom UE i państwom członkowskim wzmocnienie wzajemnej współpracy w zakresie zmniejszania nie tylko obciążeń administracyjnych, lecz również kosztów regulacyjnych.

 

Źródło: Ministerstwo Gospodarki

Loading Comments