Gorące tematy
Czy podatnicy dojeżdżający do pracy służbowym autem powinni płacić podatek?
Wyniki sondażu: sondaż 414 głosów
63%

Tak

260 głosów
35%

Nie

144 głosów
2%

Nie mam zdania

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych - jak...
FreeImages
Podatnik.Info

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych - jak obliczyć? Kalkulator odsetek

Jeśli jednak nie złożysz terminowo zeznania podatkowego, to możesz skorzystać z podstawowej lub obniżonej stawki odsetek za zwłokę. Przeczytaj, kogo dotyczą te stawki.

 

E-deklaracja 2019 – naliczanie odsetek za nieterminowe rozliczenie

Płacenie zobowiązań wobec urzędu skarbowego jest określana przez prawo podatkowe, które podaje terminy składania zeznań. Przekraczanie tych dat wiąże się z płaceniem kar finansowych, które naliczane są procentowo za każdy dzień zwłoki. W takim przypadku nazywane są zaległościami podatkowymi.

 

Zaległość podatkowa – definicja

Mianem zaległości podatkowej określa się niezapłacony w terminie podatek, ratę podatku lub zaliczkę na podatek. Określenie to dotyczy także niepoprawnie wykazanych nadpłat albo zwrotów podatku. W tej sytuacji na zaległość podatkową składa się zarówno kwota bazowa, jak i jej oprocentowanie.

 

Jak się naliczane odsetki za zwłokę w 2019 roku?

Sposób naliczania odsetek karnych zależy od takich czynników, jak:

 • ile dni wynosiło spóźnienie, czyli ile czasu po terminie minęło nim została złożona e deklaracja 2019,

 • wysokość zaległości podatkowych,

 • wysokość stopy odsetek za zwłokę.

Uwaga! Obliczanie odsetek i wpłacanie tych zaległości na konto urzędu to obowiązek podatnika. Co więcej, organ skarbowy nie upomina się o wpłatę należności. Oznacza to, że podatnik przez zaniedbanie lub nieznanie tego prawa może zostać obciążony wysokimi odsetkami.

Odsetki liczy się, mnożąc przez siebie wyżej podane czynniki, a uzyskany wynik należy podzielić przez 365 dni. Kwota końcowa tego działania musi zostać zaokrąglona do pełnych złotych. Jeśli końcówka kwoty jest mniejsza niż 50 groszy, to zaokrągla się ją w dół, natomiast gdy jest większa niż 50 groszy – w górę.

 

Wzór na obliczenie zaległości podatkowej w 2019 roku

Podatnik może obliczyć zaległość podatkową, stosując wzór:

(KZ x LD x S)/ 365 = NO

Wyjaśnienie skrótów:

 • KZ –kwota zaległości,

 • LD – liczba dni,

 • S – stopa procentowa odsetek za zwłokę,

 • NO – naliczone odsetki (w zaokrągleniu).

Ważne! Uregulowanie zobowiązania następuje w momencie zapłacenia należności i odsetek. Jeśli podatnik zapłaci jedynie należność, którą zawierała e-deklaracja 2019, ale nie wpłaci naliczonych odsetek, to zaległość w dalszym ciągu nie jest uregulowana – bo nie jest zapłacona kwota będąca wynikiem naliczania odsetek. W wyniku takiego niedopatrzenia ze strony podatnika, odsetki za zwłokę w dalszym ciągu będą naliczane.

 

E deklaracja 2019 – dwie stawki odsetkowe za spóźnienie

Art. 56 – 56b ordynacji podatkowej informuje o dwóch stawkach podatkowych za odsetki:

 1. Podstawowej – obecnie jest to 8% w skali roku.

 2. Obniżonej – w 2019 roku wynosi 4% w skali roku. W jej zakresie obowiązują dwa oprocentowania:

 • 75% dla zobowiązań powstałych przed 1 stycznia 2017 roku,

 • 50% dla zobowiązań powstałych po 1 stycznia 2017 roku.

 

Warunki stosowania stawki 50%

Obniżona stawka odsetek za zwłokę o wartości 50% stawki odsetek za zwłokę, stosowana jest w przypadku, gdy podatnik spełni łącznie oba warunki:

 1. Złoży prawnie skuteczną korektę deklaracji do 6 miesięcy od dnia upłynięcia terminu, kiedy powinna być złożona e deklaracja 2019.

 2. Zapłaci zaległości podatkowe w ciągu 7 dni od momentu złożenia korekty deklaracji.

Wymienione warunki mają zastosowanie w razie zaliczenia nadpłaty lub zwrotu podatku oraz w razie potrącenia i przeniesienia własności rzeczy czy praw majątkowych w trybie określonym w art. 66 Ordynacji podatkowej. Musi się to odbyć na wniosek złożony w terminie 7 dni od dnia złożenia korekty deklaracji.

 

Obniżona stawka odsetek a korekta deklaracji

Obniżona stawka odsetek za zwłokę nie będzie stosowana w przypadku korekty deklaracji, jeśli zostanie złożona po:

 • Doręczeniu zawiadomienia o wszczęciu kontroli podatkowej.

 • Zakończeniu kontroli podatkowej, niepoprzedzonej zawiadomieniem.

 • Czynnościach sprawdzających dokonanych przez organ skarbowy.

Ważne: nie trzeba płacić odsetek za zwłokę, jeśli ich wysokość w dniu wpłaty nie przekracza kwoty 8,70 zł (jest to trzykrotność opłaty za przesyłkę listową poleconą, zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej).

 

E-deklaracja 2019 – jak uniknąć kary?

Najlepszym sposobem na terminowe złożenie deklaracji, jest wypełnienie i złożenie jej drogą elektroniczną. Jest to szybka i łatwa metoda rozliczenia, ponieważ program podpowiada użytkownikowi, co i gdzie powinien wpisać. Co więcej, wykonuje on większość obliczeń, a więc zmniejsza się prawdopodobieństwo popełnienia błędu. E-deklaracja 2019 może być złożona bez wychodzenia z domu Programem PIT 2019. To ułatwienie, z którego skorzystały już miliony Polaków.


Loading Comments
Zainteresuje cię także